Cảnh Giác Trước Những âm Mưu Bôi Nhọ Tân Chủ Tịch Nước Tô Lâm

Cảnh giác trước những âm mưu bôi nhọ tân chủ tịch nước Tô Lâm

Những ngày qua,nóng nhất không phải thời tiết mùa hè mà là những thông tin xoay quanh chính trường Việt Nam. Như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, đồng chí Tô Lâm chính thức giữ chức chủ tịch nước và thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Các thế lực phản động nhanh chóng nắm bắt cơ hội tung tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ, bôi nhọ danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tích cực nhất trong đó có tổ chức khủng bố Việt Tân.

Cảnh giác trước những âm mưu bôi nhọ tân chủ tịch nước Tô Lâm

Việc đồng chí Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch nước đã được các nhà nghiên cứu dự đoán từ trước. Cùng với đó, Quốc hội cũng nhất trí miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an để đồng chí Tô Lâm tập chung vào công việc của chủ tịch nước trong bối cảnh chính trường nước ta còn rất nhiều công việc phải làm. Có thể nói trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an của mình, đồng chí Tô Lâm đã hoàn thành rất tốt chức trách nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Do đó, Quốc hội tín nhiệm bầu đồng chí Tô Lâm làm chủ tịch nước là hoàn toàn hợp lý.

Tuy vậy, xung quanh việc đồng chí Tô Lâm giữ chức chủ tịch nước, các thế lực phản động thường xuyên tung tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ bệ uy tín và bôi nhọ danh dự. Những luậnđiệu mà chúng thường tuyên truyền là:

Thứ nhất, chúng tuyên truyền rằng trong vòng 5 năm đã thay 3 chủ tịch nước khác nhau, tiếp theo sẽ là ông Tô Lâm hay ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước thực chất là cuộc đấu đá nội bộ. Đây là một luận điểm hết sức phản động và vô cùng nguy hiểm đối với những người nhẹ dạ cả tin. Việc từ chức của những đời chủ tịch nước tiền nhiệm đã cho thấy đã có bước đột phá mạnh mẽ trong “văn hóa từ chức” của cán bộ, đảng viên; theo đó, những người cảm thấy bản thân không thể hoàn thành tốt công việc hoặc chưa làm hết trách nhiệm thì chủ động xin từ chức để nhường chỗ cho những người thực sự có năng lực và trách nhiệm. Đây hoàn toàn không phải là đấu đá nội bộ hay lợi ích phe nhóm mà là vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc.

Thứ hai, có sự mâu thuẫn giữ tân chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Luận điệu này hoàn toàn là bịa đặt một cách trắng trợn. Bởi vì, trong công cuộc “đốt lò” mà bác Trọng phát động, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm chính là thanh bảo kiếm sắc bén đã đưa nhiều quan tham ra trước công lý. Đó chính là ví dụ rõ nhất về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chứ không hề có mâu thuẫn, đấu đá quyền lực như bọn phản động vẫn hay tuyên truyền.

Tóm lại, chống phá Việt Nam chính là lý do duy nhất để những tổ chức phản động này tồn tại. Mục đích cuối cùng của bọn chúng không hề muốn canh tân hay phát triển đất nước, mà hoàn toàn là trục lợi cá nhân, kiếm tiền tài trợ từ nước ngoài hoặc mị dân để kiếm tiền từ xương máu đồng bào. Thủ đoạn của bọn chúng vô cùng xảo quyệt và nham hiểm; do đó cần hết sức cảnh giác tránh để bị bọn phản động dắt mũi.

ĐỨC THÁI

Nguồn:  Đấu trường dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *