Thanh Lọc đội Ngũ Cán Bộ Không Phải Là Cuộc “thanh Trừng Nội Bộ”

Thanh lọc đội ngũ cán bộ không phải là cuộc “thanh trừng nội bộ”

Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đặc biệt là đối với một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống là nhiệm vụ then chốt nhằm làm cho Đảng trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã xuyên tạc, công kích Đảng, Nhà nước chúng cho rằng thanh lọc đội ngũ cán bộ trong Đảng, Nhà nước chỉ là “chiêu trò” nhằm tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong Đảng.

Thanh lọc đội ngũ cán bộ không phải là cuộc

Với việc một số cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật trong thời gian gần đây. Mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết cho rằng đây là cuộc đấu đá thanh trừng nội bộ trước thềm đại hội Đảng lần thứ XIV. Đây là những luận điểm xuyên tạc nhằm bôi nhọ hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm sai lệch đi mục đích, kết quả và ý nghĩa cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta.

Trong những năm gần đây, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang ngày càng được triển khai tích cực, tổ chức chặt chẽ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Việc đấu tranh chống tham nhũng đã để lại nhiều dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và ghi nhận. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước. 

Với các thành tựu to lớn đạt được, việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trở thành tâm điểm được các đối tượng cực đoan triệt để lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Tuy nhiên với quyết tâm của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng rằng dù các thế lực thù địch có tìm mọi cách để chống phá thì Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vẫn “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

Để góp phần xây dựng làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh đồng thời làm thất bại âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch, mỗi cán bộ đảng viên cần nâng cao hơn nữa hiểu biết, trách nhiệm của bản thân, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng.

VĂN ĐIỆP (Đâu trường dân chủ)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *