Cách Nhìn Phiến Diện

Cách nhìn phiến diện

Ngày 07/5/2024 trên trang facebook Việt Tân có đăng tải bài viết “đốt lò không có tác dụng khi chủ lò không phải chịu trách nhiệm”. Trong bài viết này, Việt Tân đang cố gắng dùng mọi luận điệu xuyên tạc để vu khống, buộc tội Tổng Bí thư, Xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng nhằm phủ nhận công lao của Tổng Bí thư trong công cuộc phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng, Nhà nước.

Cách nhìn phiến diện

Trên cương vị Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã ra sức chống phá, đặc biệt là thông qua những vụ án mà đối tượng là những cán bộ, đảng viên giữ vị trí cao trong bộ máy Nhà nước để xuyên tạc, tung ra các luận điệu sai trái nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước.

Gần đây trên trang Facebook Việt Tân còn đưa ra luận điệu rằng các chức vụ như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội có sai phạm thì người đứng đầu là Tổng Bí thư phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể thấy rõ chúng đã xuyên tạc, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm lan truyền, lèo lái dư luận, gieo rắc sự hoang mang, gây mất niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm phai nhạt mục tiêu, đánh mất bản chất Đảng, đặc biệt là mục tiêu hạ uy tín phủ nhận công lao của Đảng, của Đ/c Tổng Bí thư từ đó tác động xấu đến cán bộ, đảng viên dễ sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khiến đất nước rơi vào khủng hoảng, thế trận lòng dân bị phá vỡ, mưu đồ “diễn biến hòa bình” của chúng thành công.

Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần hiểu rõ rằng, ở bất cứ chế độ xã hội nào, tham nhũng cũng đều gắn với tình trạng quyền lực bị thao túng và bị tha hóa. Quyền lực của Nhà nước ta là do Nhân dân ủy thác, được phân công, phân nhiệm, ủy quyền cho các tập thể và cá nhân phụ trách. Những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền nhưng thoái hóa, biến chất, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quan điểm, bản lĩnh, lập trường tư tưởng không kiên định, vững vàng; tính chiến đấu bị giảm sút, ý chí tổ chức kỷ luật kém; bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất tầm thường, sa vào chủ nghĩa cá nhân cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Đối với cá nhân Tổng Bí thư, Đồng chí từng khẳng định “Chúng ta càng cần phải kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”. Hơn nữa, việc tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên thêm vững tin vào Đảng, vào chế độ – một đảng sinh ra không phải để làm quan phát tài, một chế độ luôn lấy sự phồn vinh của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nhân dân Việt Nam có thể dễ dàng thấy rằng, Tổng Bí thư đang hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp xây dựng Đảng, Đất nước và bảo vệ Nhân dân.

Với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, việc xử lý sai phạm đối với các cán bộ chủ chốt cấp Nhà nước là việc ít người có thể làm được như Đ/c Tổng Bí thư. Vậy nên thay vì nghe, đọc những thông tin mang tính kích động, xuyên tạc, chống phá, lèo lái dư luận của các thế lực thù địch thì chúng ta phải có cách nhìn đúng đắn và tự hào hơn về những người Lãnh đạo có tâm và có tầm như Đ/c Tổng Bí thư.

ĐẶNG GIANG  (Đấu trường dân chủ)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *