Đài Châu Á Tự Do Rfa Phải Dừng Ngay Việc đăng Tải Các Luận điệu Bịa đặt, Xuyên Tạc

Đài Châu Á tự do RFA phải dừng ngay việc đăng tải các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc

Bằng các luận điệu hết sức bịa đặt, xuyên tạc như “Đảng trị”, “Công an trị”, “nghành công an đã trở nên bất khả xâm phạm”,… trong bài phỏng vấn một số kẻ phản động chuyên chống phá Việt Nam của Đài Châu Á Tự Do RFA đăng trên các nền tảng xã hội YouTobe, Facebook, Twitter ngày 04 tháng 5 năm 2024 đã thu hút được gần 63.000 lượt xem, hơn 2,5 nghìn lượt like và gần 500 lượt bình luận với các ngôn từ hết sức phí lí và phản động.

Đài Châu Á tự do RFA phải dừng ngay việc đăng tải  các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc

Đích đến của những chiêu trò này vẫn là gây hiểu lầm, tạo hiềm khích giữa lực lượng Công an nhân nhân với các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân; âm mưu gây chia rẽ nội bộ, hạ bệ uy tín lực lượng Công an nhân dân, tạo dư luận sai trái, tiêu cực về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; từ đó hạ bệ uy tín lãnh đạo, uy tín của Đảng để phục vụ cho chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng tiến tới lâu dài lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn và xây dựng.

Luận điệu cũ rích, quen thuộc của nhưng tên phản động chuyên chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam tự khoác cái mác Tiến sĩ, nhà báo, luật sư gồm: Lê Minh Nguyên, Nguyễn Hà Hùng, Nguyễn Văn Đài là lợi dụng vào công cuộc chống tham nhũng; xử lý các vụ tham nhũng liên quan đến những sai trái của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,… Đây không còn là chiêu bài mới nữa.

Dù dễ dàng nhận biết, nhưng với cách lập luận đầy xảo trá, ẩn ý trong bài phỏng vấn của Đài RFA với những kẻ phản động đã trực tiếp công kích lực lượng công an nhân dân với tư cách là lực lượng thay mặt cho Đảng, Nhà nước duy trì và thực thi pháp luật Việt Nam qua những ngôn từ biếm họa “Đảng trị”, “Công an trị” hòng chèo lái dư luận hướng vào cho rằng lực lượng Công an nhân đang dần thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cần nhận diện và khẳng định đây là luận điệu vô cùng nham hiểm, thâm độc của những tên phản động. Một mặt, chúng kỳ vọng có thể tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ các cấp lãnh đạo trong công cuộc phòng, chống và xử lý tham nhũng hiện nay của Đảng, Nhà nước ta. Hai là, kích động dư luận hòng hạ bệ uy tín của lực lượng Công an nhân dân, tạo dựng mâu thuẫn khiến cho lực lượng này dần xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Điểm đến cuối cùng cho những luận điệu xuyên tạc này hòng tạo ra “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” từ bên trong nội bộ ta, từ đó thực hiện mưu đồ “bạo loạn lật đổ” hòng xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức xây dựng./.

BÙI DUY (Đấu trường dân chủ)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *