Những nội dung đối tượng Tuấn Khanh đang rêu rao đều là bịa đặt

Những nội dung đối tượng Tuấn Khanh đang rêu rao đều là bịa đặt

Trên trang “bbctiengviet” đối tượng Tuấn Khanh đã tung ra bài viết “50 năm Hải chiến Hoàng Sa: Ai sẽ cùng hẹn ‘năm sau đến Hoàng Sa’? Tuấn Khanh đã dùng những lời lẽ, hình ảnh hết sức kích động, xuyên tạc, trắng chợn cố tình bợ đỡ, thổi phồng công lao của chế độ quân quyền Việt Nam Cộng hòa, bài viết cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát không dám bảo vệ Hoàng Sa,…đây là luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ đoàn kết của kẻ thù.

Những nội dung đối tượng Tuấn Khanh đang rêu rao đều là bịa đặt

Chúng ta luôn biết rằng quan điểm, đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch… phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ trước đến nay đều khẳng định rất rõ ràng, biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; lợi ích quốc gia trên biển là vấn đề trọng yếu, thường xuyên và lâu dài của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tất cả các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển Việt Nam đã được luật pháp quốc tế và Hiến pháp, pháp luật Việt Nam quy định. Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã nhiều lần phát ngôn công khai, khẳng định rõ lập trường, quan điểm này. Không có chuyện chúng ta “nhu nhược, hèn nhát”, “không kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lợi ích quốc gia trên biển”… như đối tượng Tuấn Khanh và những kẻ chống đối đang xuyên tạc.

Ngay từ khi còn khó khăn trăm bề, dù phải dồn toàn lực để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta cũng đã đưa lực lượng, phương tiện… đi xây dựng, bảo vệ các đảo. Trong thời gian trước đổi mới, dù đất nước gặp muôn vàn khó khăn, nhưng chúng ta vẫn dành nguồn lực để khai thác, mở rộng, củng cố và xây dựng hạ tầng các đảo của Việt Nam đang quản lý. Đặc biệt, những năm gần đây, việc xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và ưu tiên giành mọi nguồn lực tốt nhất cho nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo; tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển…

Thông qua những ngôn từ, luận điệu, chiêu trò đánh lừa dư luận, chúng ta hiểu ngay mục đích của đối tượng Tuấn Khanh là lợi dụng internet và mạng xã hội để đưa ra các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình Biển Đông nhằm kích động để hà hơi, tiếp sức cho những kẻ phản động chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, thông qua bài viết 50 năm Hải chiến Hoàng Sa: Ai sẽ cùng hẹn ‘Năm sau đến Hoàng Sa’, Tuấn Khanh và các thế lực thù địch còn muốn tạo ra mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm phá vỡ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hiện nay.

Do vậy, mỗi người Việt Nam chúng ta khi tiếp nhận các thông tin cần tỉnh táo nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện dõ vấn đề, đồng thời cần tích cực lên án, đấu tranh phản bác trước sự xuyên tạc, lợi dụng vấn đề Hoàng Sa để kích động, tuyên truyền phản động của Tuấn Khanh và các thế lực phản động./.

HUY CƯỜNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *