Ngôn ngữ của những kẻ “thiếu giáo dục”

Ngôn ngữ của những kẻ “thiếu giáo dục”

Mỗi khi Tết đến, xuân về trên khắp miền quê Việt Nam mọi người đều nô nức, hồ hởi đón tết, một trong những nét văn hoá từ ngàn xưa là xin câu đối treo tết nhằm tổng kết một năm cũ, cũng như cầu cho một năm mới nhiều may mắn. Nhưng hôm nay 29/01/2024 trên trang Facebook của Việt Tân đã đăng tải một câu đối mà tôi chắc chắn nó đã được viết ra bởi những THIẾU GIÁO DỤC. Bởi những ngôn từ trong đó lại xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ của những kẻ “thiếu giáo dục”

Như chúng ta đều biết, năm 1858 thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến nước ta thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Pháp đã thực hiện một loạt các chính sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa với chính sách nô dịch về văn hóa, gây tâm lý tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Chúng câu kết với giai cấp địa chủ tăng cường bóc lột, áp bức, vơ vét của cải và tài nguyên.

Trước sự xâm lược và bóc lột của thực dân Pháp, tiếp nối truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nổ ra nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó. Do đó, Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, anh hùng, hào kiệt của dân tộc ta thời nào cũng có. Một trong những nhân vật kiệt xuất nhất mà dân tộc Việt Nam chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một nhà ái quốc chân chính, nhà cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Người cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới chắc tôi cũng không cần viết ra đây, vì tôi nghĩ có viết bao nhiêu trang giấy cũng không thể mô tả hết được và bất kỳ ai nếu tự nhận mình là người Việt Nam thì dù là đứa trẻ lên ba hay các cụ già đều có thể kể ra được, người mà được cả dân tộc Việt Nam được gọi với cái tên đầy kính trọng là “Cụ Hồ” và ai cũng tự hào khi nhận mình là con cháu Cụ Hồ.

Khi đọc câu đối trên thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra các câu này đang rất phù hợp cho chính những người viết ra chúng “Việt Tân sinh bất minh, nếu không hối cải thì chết cũng bất minh, danh tánh thì càng bất minh, vậy sao dám nhận xét Hồ Chí Minh”, nhất là vế sau còn đúng hơn “Nhục vì bán quốc, hèn vì bán quốc, cầu vinh nhờ bán quốc, sao dám tự nhận ái quốc”.  Chính vì vậy, khi nhìn thấy những câu đối đầy sự ngu xuẩn như trên được viết ra thì không chỉ tôi mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng đều phẫn nộ. Việt Tân vì những đồng đô la dơ bẩn mà sẵn sàng bôi nhọ một trong những tượng đài vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam và thế giới. Nhưng chúng đã nhầm và phạm một sai lầm vô cùng to lớn khi động đến Người với sự cuồng ngôn như vậy.

Qua đây càng cho chúng ta thấy rõ ràng nhất bộ mặt phản động, làm tiền, bán rẻ lượng tâm cho ngoại bang của bọn Việt Tân nói riêng và của bè phản động nói chung. Chúng ta những người con của dân tộc Việt Nam và yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới sẽ luôn lên án và không bao giờ chấp nhận những hành động bán nước như vậy.

HOÀNG THÚY

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *