“Hèn với giặc, ác với dân” luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Việt Nam

“Hèn với giặc, ác với dân” luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, trên một số trang mạng phản động, facebook, blog cá nhân của các phần tử cơ hội được sự hậu thuẫn, hà hơi tiếp sức của những thế lực thù địch đã chống phá, xuyên tạc, xét lại lịch sử, từng bước làm mất đi uy tín, sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Ðảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chúng cho rằng 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chống Pháp và chống Mỹ của nước ta là chống cho phe XHCN, là chống cho Liên Xô và Trung Quốc, là đi lùi sự phát triển.

“Hèn với giặc, ác với dân” luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Việt Nam

Bên cạnh đó, với thực trạng phức tạp hiện nay trong khu vực, đặc biệt là vấn đề biển đảo với sự tranh chấp, làm phức tạp hóa của nhiều nước, Đảng ta đã thể hiện rõ quan điểm đối ngoại “ Cây tre”. Bên trong nội tại đất nước là công cuộc “ Đốt lò” chống tham nhũng trên mọi lĩnh vực, nhiều cá nhân, tổ chức bị phát hiện, xét xử , nghiêm trị. Đáng lý ra điều đó phải được ủng hộ để tạo điều kiện chỉnh đốn kỷ cương, phép nước nhưng những thế lực thù địch lại rao giảng, xuyên tạc rằng chúng ta đang “Hèn với giặc, ác với dân”. Lời lẽ đó thật đáng phê phán lắm thay.

Chúng ta phải khẳng định rằng kể từ khi ra đời cho đến nay, Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng tiến bộ, vững chắc, sánh vai với các dân tộc trên thế giới, vị thế của nước ta trên trường quốc tế chưa có khi nào vững chắc như hiện nay, với minh chứng là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi trước hai kẻ thù lớn mạnh nhất thế giới trước kia là Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Còn trong giai đoạn hiện nay vị thế, vai trò của chúng ta trên trường quốc tế luôn được thể hiện rõ. Đó là đảm nhiệm thành công vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là tổ chức thành công cuộc hội đàm cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên, là Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc luôn hoàn thành nhiệm vụ và đạt tín nhiệm cao…

Chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi? Nếu không có Đảng Cộng Sản Việt Nam thì nhân dân ta có giành được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, đất nước ta có được vị thế trên trường quốc tế như ngày hôm nay hay không? Có đạt được những thành tựu phát triển kinh tế đất nước như hiện tại? Chúng ta không phải “Hèn với giặc, ác với dân”, không phải chiến đấu cho Liên Xô và Trung Quốc hay bất cứ tổ chức chính trị nào khác mà chúng ta chiến đấu cho chính cuộc sống của chúng ta, để chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của bọn Đế quốc, tay sai. Chúng ta xây dựng đất nước vì chính cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Quan điểm, luận điệu xuyên tạc rằng chúng ta chiến đấu giải phóng dân tộc là đi lùi sự phát triển của xã hội thật là vô lý. Có chiến đấu chúng ta mới trở thành những người dân tự do của một đất nước độc lập. Có đường lối đúng đắn chúng ta mới có được những thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau những năm đổi mới với nền kinh tế phát triển, đất nước ổn định, anh ninh chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Chính những điều đó là nhờ đường lối đổi mới sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chính vì thế, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần phải đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng sắt son một lòng vào đường lối lãnh đạo của Đảng trước bất kì những khó khăn, thử thách nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay mà các kỳ Đại hội Đảng của chúng ta đã xác định. Ðó vừa là bằng chứng, là thực tiễn bác bỏ, đập tan luận điệu xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, vừa khẳng định vị thế, vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

THẾ TÙNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *