Nhận diện hoạt động chống phá trên không gian mạng của Việt Tân trong giai đoạn hiện nay

Nhận diện hoạt động chống phá trên không gian mạng của Việt Tân trong giai đoạn hiện nay

Ngày 4-10-2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Từ khi thành lập năm 1981 đến nay, tổ chức này đã có nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, nhiều đối tượng đã bị đền tội khi thực hiện các hoạt động chống phá, bị bắt giữ, xét xử nhưng chúng vẫn không từ bỏ dã tâm lật đổ chính quyền XHCN ở Việt Nam.

Nhận diện hoạt động chống phá trên không gian mạng của Việt Tân trong giai đoạn hiện nay

Nhận diện hoạt động chống phá trên không gian mạng của Việt Tân trong giai đoạn hiện nay

Đối tượng cầm đầu là hiện nay là Lý Thái Hùng “Chủ tịch Việt Tân”  sinh 1953, quốc tịch Mỹ, Hoàng Tứ Duy là “Tổng bí thư Việt Tân”. Thành viên chủ yếu là những người trong chính quyền cũ gồm sĩ quan cao cấp và những kẻ có nợ máu với nhân dân đang lẩn trốn ở nước ngoài, các thành phần bất mãn với chế độ Cộng sản. Chúng cũng đặt ra mục tiêu thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể trong quá trình chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện các hoạt động chống phá bằng kích động biểu tình, bạo loạn, khủng bố vũ trang. Tạo dựng lá cờ và kêu gọi nước ngoài, đặc biệt là Mỹ can thiệp

Giai đoạn hiện nay, Việt tân chủ trương “đấu tranh bất bạo động”. Là một phương thức của “diễn biến hoà bình” chống phá nội bộ bên trong từ xa, làm mất uy tín của cán bộ lãnh đạo, chính quyền. Việt Tân đã thực hiện nhiều biện pháp để “tuyên truyền” như chèn sóng radio, sóng vô tuyến gây nhiễu loạn thông tin, phát tán thông tin sai lệch trên mạng Internet, lợi dụng các sự kiện lớn để tập trung “tuyên truyền” đánh bóng tên tuổi.

Các thông tin đưa về tình hình Việt Nam thường bị chúng bóp méo, thổi phồng quá mức, hoặc đưa cách nhìn sai lệch “vết mực đen trên tờ giấy trắng” chỉ nhìn nhận vấn đề ở khuyết điểm, tồn tại; phủ nhận những thành quả lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn sùng cuộc sống tốt đẹp và dân chủ ở Mỹ, phương Tây, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Chiến lược tuyên truyền của Việt Tân khá bài bản. Việt Tân sử dụng các cá nhân có trình độ, thao túng tâm lý để xuyên tạc, bóp méo thông tin về tình hình nội địa, trên cơ sở các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Lợi dụng các vấn đề đang xảy ra Việt Tân đã khéo léo “mổ xẻ”, phân tích, lồng ghép các nhận định chủ quan của mình nhằm gây hiểu nhầm cho người tiếp nhận thông tin, kích động sự bất mãn trong dân chúng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm nhân dân mất dần niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo, chính quyền. Kích động và cổ vũ các hành động phản kháng, chống đối, đấu tranh đòi quyền lợi.

Hoạt động bóp méo thông tin chủ yếu tập trung vào các chủ đề liên quan lợi ích, an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, những vấn đề đang tồn tại trong nước như nạn tham nhũng, khiếu kiện tranh chấp đất đai, nhân quyền, những sơ hở thiếu sót trong chính sách của Nhà nước, các vấn đề quản lý kém hiệu quả ảnh hưởng tới cuốc sống dân sinh, vấn đề Biển Đông. Việt Tân đã sử dụng biện pháp cắt dán, lắp ghép để bóp méo thông tin, tạo “hội chứng đám đông” trong quần chúng. Những hình ảnh, video thường không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch để gây hiểu sai cho người đọc và làm mất uy tín cho những nạn nhân theo chủ đích của chúng nhằm gây mất ổn định chính trị, an toàn xã hội. Không những làm cho nhân dân trong nước mà còn làm cho kiều bào, nhân dân thế giới có cái nhìn sai lệch về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, chính quyền Việt Nam trong điều hành đất nước.

Hiện nay các hình thức đấu tranh đó không giảm mà có dấu hiệu gia tăng bằng các bài viết trên các trang mạng, đài phát thanh của Việt Tân. Nhận thức tầm quan trọng trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, nhằm chống phá ta từ bên trong, thay đổi thế giới quan, niềm tin của tầng lớp nhân dân với chính quyền, với Đảng. Đảng CSVN đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấu tranh với các luận điệu phản cách mạng đó. Mặc dù trong thông tin các thế lực phản động đưa ra có một phần là sự thật nhưng không phải hoàn toàn là sự thật. nó bắt nguồn từ một bộ phận cán bộ bị suy thoái về đạo đức chính trị, tư tưởng; tệ quan liêu tham nhũng coi trọng giá trị vật chất, mặt trái của cơ chế thị trường.

Mặc dù vậy chúng không thể phủ nhận thành quả của đất nước ta trong gần 50 năm sau giải phóng, 37 năm đổi mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, hậu quả nặng nề của chiến tranh, vươn lên sánh vai với các cường quốc, có uy tín lớn trên trường quốc tế như hiện nay. Việc nhận diện hoạt động chống phá trên không gian mạng của Việt Tân và các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng nhằm làm cho mọi tầng lớp nhân dân nêu cao cảnh giác, đề phòng với các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực phản động, biết cách nắm bắt thông tin đa chiều, các nguồn tin có độ tin cậy cao; phân tích, đánh giá sáng suốt để không bị “mắc bẫy” âm mưu của chúng. Bên cạnh đó các cơ quan ngôn luận cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng thông tin để nhân dân có thể tiếp cận, nhận thức đầy đủ, thực hiện quyền giám sát của mình. Tổ chức tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời, hiệu quả các thiếu sót, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Tien Danh

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *