Nguyễn Văn Đài “lại khóc” chủ đề quen thuộc

Nguyễn Văn Đài “lại khóc” chủ đề quen thuộc

Một trong những “nhà dân chủ rởm” mà chúng ta thường xuyên thấy xuất hiện trên những diễn đàn phản động hay các trang facebook bẩn thỉu được các thế lực tung hô đó chính là Nguyễn Văn Đài. Vừa qua, trên trang cá nhân Hắn lại tiếp tục bài ca “đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam”. Với bản chất và thói quen vốn có, Nguyễn Văn Đài vu cáo rằng, Việt Nam đang bị cai trị bởi một “Đảng Cộng sản với một chế độ độc tài cai trị dân rất hà khắc”.

Nguyễn Văn Đài “lại khóc” chủ đề quen thuộc

    Cụm từ “Đa nguyên, đa đảng” chính là “khẩu hiệu” mà các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối luôn sử dụng, dưới danh nghĩa là “những lời trăn trở, tâm huyết về sự phát triển đất nước”, “dân chủ”, “nhân quyền” chúng luôn tìm mọi cách, bằng bất cứ thủ đoạn nào để phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, chúng không ngừng gia tăng các hoạt động tuyên truyền, lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội,… để tập hợp dân chủ đa nguyên, thổi phồng, xuyên tạc các hạn chế thiếu sót, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm của xã hội nhằm bôi nhọ, phủ nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho rằng phải là chế độ “đa nguyên, đa đảng” thì mới đem đến sự phát triển và dân chủ cho đất nước.

    Một trong những “nhà dân chủ rởm” mà chúng ta thường xuyên thấy xuất hiện trên những diễn đàn phản động hay các trang facebook bẩn thỉu được các thế lực tung hô đó chính là Nguyễn Văn Đài. Vừa qua, trên trang cá nhân Hắn lại tiếp tục bài ca “đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam”. Với bản chất và thói quen vốn có, Nguyễn Văn Đài vu cáo rằng, Việt Nam đang bị cai trị bởi một “Đảng Cộng sản với một chế độ độc tài cai trị dân rất hà khắc”.

    Nguyễn Văn Đài đã “mạnh mồm phát biểu lung tung” (cho rằng duy trì chế độ độc tài cộng sản là không có lợi cho người dân Việt Nam….). Đúng thật là một quan điểm hài hước Thật hài hước.

    Thực chất những thông tin trên của Nguyễn Văn Đài đã trắng trợn, xuyên tạc, bịa đặt nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những hành vi, thủ đoạn kêu gọi, kích động được người dân Việt Nam đòi “đa nguyên, đa đảng”. Người dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh và trình độ hiểu biết để phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ xấu. Nhân dân Việt Nam đã, đang và mãi mãi tin tưởng vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn: con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Nhìn ra thế giới, ta có thể thấy ở một số quốc gia sau các cuộc cách mạng để chuyển thành chế độ đa nguyên, đa đảng thì tình hình chính trị trở nên rối ren, đất nước khó phát triển. Với Việt Nam, dưới chế độ “Nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền”, nhân dân Việt Nam đã vững vàng, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta đã đánh đổ thực dân, đế quốc, giành và giữ vững độc lập, tự do, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh. Đặc biệt, sự nghiệp đổi mới với sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân đã đưa Việt Nam phát triển từng bước vững chắc, như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước… Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa”.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không. Đó là tiêu chí quan trọng nhất.

    Như vậy, luận điệu của Nguyễn Văn Đài và các thế lực thù địch, phản động cho rằng, đa đảng thì có dân chủ và một đảng thì mất dân chủ, thực ra là một trò “lập lờ đánh lận con đen” nhằm cổ vũ cho việc thiết lập cơ chế đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam.

    Do đó, nếu có tiếp cận những thông tin hoặc những luận điệu đòi “đa nguyên, đa đảng” thì mỗi người cần có cái nhìn khách quan, toàn diện, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng.

HOÀNG. THANH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *