Việt Tân lại muốn đánh lừa dư luận!

Việt Tân lại muốn đánh lừa dư luận!

Trên trang Việt Tân vừa qua có đăng bài viết của tác giả không tên đã đưa nội dung có dạng câu hỏi: “Có hối lộ trong cấp bằng công nhận Giáo sư, phó Giáo sư?”. Đồng thời, nhân vật này đã đưa ra nhiều câu xuyên tạc về công nhận Giáo sư, phó giáo sư khiến nhiều người dễ hiểu lầm, ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục và đào tạo của Nhà nước ta.

Việt Tân lại muốn đánh lừa dư luận!

Đảng ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý của những người giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động của họ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Để thực hiện. Đảng và Nhà nước đã có các quy định cụ thể bảo đảm khách quan, trung thực bảo đảm đúng người có hiệu quả, được thể hiện cụ thể: Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, phó Giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, phó Giáo sư. Đồng thời, hàng năm các cấp các nghành đều ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo đảm sát thực tiễn và phù hợp với yêu cầu đặc điểm của công tác xét duyệt trong từng thời điểm như, trong năm 2023: Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023; Công văn số 37/HĐGSNN gửi các Tạp chí khoa học Việt Nam về việc cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu Tạp chí khoa học Việt Nam…, bảo đảm trung thực khách quan và minh bạch.

Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp đã tiến hành rà soát cụ thể đến từng cá nhân có đủ phẩm chất, năng lực và đáp ứng đủ các yêu cầu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn để tiến hành đề nghị. Từ đó Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tiến hành rà soát, quyết định và công bố danh sách 695 ứng viên được đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023. Trong danh sách do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố có 76 ứng viên Giáo sư và 619 ứng viên Phó Giáo sư. Danh sách chưa tính ứng viên từ Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự.

Tác giả đã không căn cứ thực tế, chỉ dựa trên quan điểm và góc nhìn cá nhân từ đó đưa ra câu hỏi lái dư luận đến cái nhìn sai sự thật. Qua đó khẳng định rằng tác giả không tên cũng như bao tác giả vô danh khác cũng chỉ đưa ra các thông tin thiếu chuẩn xác nhằm lôi kéo và kích động những người dân thiếu hiểu biết chống phá lại các quan điểm và đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta cần cảnh giác tránh bị lợi dụng và vướng vào vòng lao lý.

THANH. AN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *