Việt tân bỏ ngay thủ đoạn bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Việt tân bỏ ngay thủ đoạn bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Chủ tịch Hồ Chí Minh quang vinh, vĩ đại, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người là chiến sĩ cách mạng kiên cường, người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, có những kẻ luôn cố tìm mọi thủ đoạn bỉ ổi để bôi nhọ hình ảnh của Người…

Việt tân bỏ ngay thủ đoạn bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, sự phát triển sâu rộng nền tảng công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam từ quốc gia sau nhiều năm tàn phá của chiến tranh chống thực dân, đế quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu, đất nước, nhân dân ta đã đã giành độc lập dân tộc, quyền lợi được về tay nhân dân. Hiện nay với sự kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng của người, Việt Nam đã phục hồi, phát triển vững mạnh có tiềm năng và vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Ấy vậy, các đối tượng chống đối, những nhà mạo danh “dân chủ” đã và đang, luôn tìm mọi cách phủ nhận, xuyên tạc, chối bỏ lịch sử cho rằng, Hồ Chí Minh không hề yêu nước thương dân mà suốt đời chỉ tôn thờ chủ nghĩa cộng sản quốc tế, … Âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam là không hề thay đổi. Chúng ngụy tạo chứng cứ, bôi nhọ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, Việt tân tổ chức khủng bố, lưu vong đại diện những kẻ thiếu thiện chí với Việt Nam, những kẻ những kẻ tồn vong của chế độ Việt Nam cộng hòa được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức khác, chúng luôn tìm mọi cách, đa dạng hình thức xuyên tạc, bôi nhọ, lôi kéo, mua chuộc nhằm chống phá Việt Nam.

Mới đây, ngày 9/8/2023 trên trang Việt tân có đăng dòng trạng thái tiêu đề “Suy ngẫm về những mộ ở nước ta”. Thoạt nhiên khi, chúng ta nhìn đó là bức hình thì bình thường, nhưng nhìn kỹ mới biết được thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của Việt tân chúng đưa ra các hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa so sánh nơi an nghỉ của nhiều vị trí, trong đó của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với hàm ý xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thật nghịch lý khi bọn Việt tân so sánh hình ảnh khác với một lãnh tụ, vị Anh hùng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất. Khẳng định rằng, đây là chủ mưu hèn nhát của đám Việt tân, chúng không loại trừ thủ đoạn, thản nhiên lăng mạ, bôi nhọ hình ảnh của người. Những kẻ phản nghịch, tay sai này đáng bị lên án trừng trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc của Việt nam cũng như trên thế giới. Sự nghiệp cao cả, vĩ đại cùng với tấm gương đạo đức trong sáng của Người đã để lại trong lòng nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới những tình cảm vô cùng sâu sắc và gần gũi. Sau khi Người qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng Lăng của Người giữa Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Những giá trị to lớn đó in sâu trong trái tim mỗi người Việt nam và được quốc tế ghi nhận. Sự thực là, Quyển 1 của Nghị quyết trong “Tập biên bản của Đại hội đồng UNESCO Khóa họp 24 tại Pari, ngày 20-10 – 20-11-1987” có đầy đủ nội dung liên quan đến việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”. Quyển 1 Nghị quyết được xuất bản bằng 6 thứ tiếng, có kích thước khổ giấy A4 (20cm x 30cm), bìa màu xanh lá cây đậm, dày 220 trang. Ngoài trang mở đầu và mục lục (từ trang I đến trang IX), tập Nghị quyết gồm 13 mục và phần Phụ lục. Nghị quyết 24C/18.65 về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam là một văn kiện quan trọng của UNESCO ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 2010, liên quan đến sự kiện Nghị quyết của UNESCO, ông Hans D’Orville, Phó Tổng Giám đốc UNESCO đã phát biểu tại lễ mít-tinh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: “Năm 2010 là dịp kỷ niệm lần thứ 120 Ngày sinh của Người, và đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại sự kiện cách đây hơn 20 năm, vào năm 1987, tổ chức UNESCO đã quyết định kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1990) như một trong những nhân vật quan trọng và kiệt xuất của lịch sử”. Cũng nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nhấn mạnh: “Tôi có mặt tại đây hôm nay để hoàn thành sứ mệnh của Nghị quyết được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại khóa họp lần thứ 24 của cơ quan này tại Pari năm 1987, về việc kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất”. (Theo tác phẩm đoạt giải khuyến khích “Luận chứng phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái hiện nay về hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh” trên trang Giải búa liềm vàng năm 2021).

Chính vì vậy, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho mỗi người dân Việt Nam. Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động và cao đẹp của “Lòng dân – ý Đảng”; của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “Uống nước nhớ nguồn”; nơi hun đúc chí khí cách mạng của thế hệ trẻ Việt Nam càng tôn thêm giá trị văn hoá, tinh thần và ý nghĩa chính trị của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Hình ảnh của Tổ quốc với lãnh tụ được hòa quyện vào nhau, càng tôn thêm giá trị văn hóa, tinh thần và ý nghĩa chính trị của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị báo công với Bác và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc làm đó đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cho mỗi người khi về Thủ đô Hà Nội viếng thăm Bác. Những dòng cảm xúc của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài mỗi người một vẻ, nhưng tựu chung lại là sự kính yêu, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện mãi mãi học tập và làm theo lời Bác dạy.

Việc gìn giữ thi hài Bác và xây dựng công trình lăng không thể không kể đến tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên Bang Nga ngày nay đã không quản khó khăn, gian khổ giúp đỡ Việt Nam giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Công trình Lăng của Người. Nước bạn đã hỗ trợ bằng tất cả tình cảm, kỹ thuật, vật chất cùng với nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quan trọng xây dựng công trình Lăng theo đúng nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu. Điều đó, làm nên sự gắn bó lâu dài của quan hệ hữu nghị Việt – Nga chính thể hiện về tâm hồn và tình cảm, sự tương đồng về sức mạnh dân tộc và bản lĩnh kiên cường, là ý chí và khả năng vượt qua những thách thức nghiệt ngã, không chịu khuất phục trước cường quyền. Tình hữu nghị giữa hai dân tộc được xây đắp trong những năm tháng cam go đấu tranh giành độc lập, chủ quyền của Việt Nam, được thử thách trong bối cảnh thế giới và khu vực cũng như của hai nước. Chúng ta tự hào quan hệ hợp tác hữu nghị, chúng ta tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga tiếp tục phát triển, vượt qua mọi thách thức và khó khăn, xứng đáng với truyền thống hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Ngược lại, Việt tân cùng với các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết hằng ngày chúng lợi dụng phát triển khoa học công nghệ, thông tin, lợi dụng chính sách mở của của Việt Nam. Chúng tuyên truyền, đẩy mạnh ráo riết trên không gian mạng bằng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, xảo quyệt. Chúng bẻm mép lôi kéo, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam hòng bôi nhọ hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và thẳng thắn lên án luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước bôi nhọ đến thanh danh, đạo đức, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VD-KCT

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *