Việt Tân – Luận điệu của những kẻ phản động!

Việt Tân – Luận điệu của những kẻ phản động!

.Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là sau khi nhiều cán bộ, Đảng viên bị kỷ luật, xét xử là cơ hội để tổ chức phản động Việt Tân có những bài viết, luận điệu để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật, đăng tải các thông tin sai trái nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Ngày 17/7/2023 trên trang facebook của tổ chức phản động Việt Tân có đăng bài viết với những luận điệu xuyên tạc hồ đồ, chúng cho rằng “Việc gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nguy hiểm hơn tham gia đảng Việt Tân” … Đây là những luận điệu cố ý bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá nhằm làm giảm sút ý chí, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việt Tân - Luận điệu của những kẻ phản động!

Có nên tham gia Việt Tân không? Trước hết cần thấy rõ Việt Tân là một tổ chức phản động. Theo thông báo của Bộ Công an: “Việt Tân có tên đầy đủ là Việt Nam canh tân cách mạng đảng được thành lập ngày 10/9/1982. Trụ sở chính đặt tại Mỹ; văn phòng 2 tại Băng Cốc, Thái Lan”. Từ ngày thành lập “Đảng Việt tân” trở thành cơ quan đầu não cực kỳ phản động, với tham vọng ngông cuồng chúng tiến hành các hoạt động chống phá, với mưu đồ lật đổ chính quyền nhân dân ở Việt Nam. Việt Tân đã đứng sau nhiều vụ tụ tập, gây rối trật tự công cộng của các đối tượng chống đối Đảng và Nhà nước. Xuyên tạc, bóp méo thông tin, gây hiểu sai cho người tiếp nhận thông tin, kích động sự bất mãn trong dân chúng. Hoạt động bóp méo thông tin chủ yếu tập trung vào những vấn đề đang tồn tại trong nước như nạn tham nhũng, khiếu kiện, những sơ hở thiếu sót trong chính sách của Nhà nước. Có thể nêu lên một vài vụ điển hình đã được Báo Công an nhân dân đưa tin như: Vụ Nguyễn Hữu Thiên An (Khánh Hòa) âm mưu đặt bom đánh phá tại quận 1, TP Hồ Chí Minh; Trần Thị Nga (Hà Nam) tán phát hàng nghìn bài viết, hàng chục video clip trên internet tuyên truyền, xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân biểu tình …. Chúng phủ nhận những thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Ngày 4 tháng10 năm 2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Chỉ có những kẻ phản bội, lòng dạ xấu xa, vô trách nhiệm với tổ quốc, với quê hương, giả nhân, giả nghĩa mới tham gia tổ chức phản động Việt Tân mà thôi!

Thực tế, nhiều cán bộ Đảng viên bị kỷ luật Đảng và xử lý trước pháp luật trong thời gian vừa qua. Chúng ta cần làm rõ sự tất yếu của các vi phạm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là một tổ chức sống trong lòng xã hội, một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội. Tổ chức đảng và cán bộ, Đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ trong Đảng, Nhà nước luôn chịu sự tác động, ảnh hưởng từ môi trường xã hội; cả những cái tốt, tích cực, tiến bộ; cả những cái xấu, tiêu cực và lạc hậu. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước Nhân dân. Chúng ta cần nhận thức rõ mục đích thi hành kỷ luật trong Đảng là nhằm giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của Đảng. Kỷ luật là để giáo dục, răn đe, ngăn chặn, giúp đảng viên nhận thấy sai điểm lầm, khuyết, có biện pháp khắc phục, sửa chữa, nêu cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật để tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc và tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng và kỷ luật Đảng cũng góp phần gắn bó chặt chẽ các thành viên trong tổ chức thành một khối thống nhất vì mục đích chung.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là tất yếu khách quan, là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Một Đảng cách mạng, chân chính dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những yếu kém, khuyết điểm để từ đó đề ra các giải pháp chỉnh đốn, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Với mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện là việc làm “như đánh răng, rửa mặt hàng ngày”. Là một công việc bình thường trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vậy mà mỗi khi Đảng ta kỷ luật một số cán bộ cao cấp trong bộ máy Đảng, Nhà nước có vi phạm hoặc có nhiều cán bộ, Đảng viên vị phạm, tổ chức Việt Tân luôn có những bài viết, luận điệu, nhận định xuyên tạc, hồ đồ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục của Đảng để “cơ thể Đảng” thường xuyên khỏe mạnh, có khả năng “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự phá của các thế lực thù địch.

Những thành quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần đề cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vững tin xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh.

“Việt tân” được sự “hà hơi”, tiếp sức của bọn phản động quốc tế, chúng đã tiến hành nhiều âm mưu và hoạt động thâm độc, hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền cách mạng. Vì vậy chúng ta – những người Việt Nam chân chính không thể dung túng cho những việc làm sai cả về đạo lý, pháp lý của Việt Tân. Chắc chắn nếu còn cố tình chống phá, phản động Việt Tân sẽ còn phải chịu thất bại cay đắng./.

PHƯƠNG VÕ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *