Cần cảnh giác, nhận diện rõ thủ đoạn “đánh tráo khái niệm” của các thế lực thù địch!

Cần cảnh giác, nhận diện rõ thủ đoạn “đánh tráo khái niệm” của các thế lực thù địch!

Các thế lực thù địch luôn luôn mong muốn và tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, rất khó nhận biết…

Cần cảnh giác, nhận diện rõ thủ đoạn “đánh tráo khái niệm” của các thế lực thù địch!

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, một trong những thủ đoạn được chúng sử dụng rất thường xuyên, nhuần nhuyễn là “đánh tráo khái niệm”. Bằng cách cố tình xuyên tạc, bịa đặt lặp đi, lặp lại các thuật ngữ, khái niệm, cố tình đánh lận bản chất vấn đề, từ hiện tượng đánh đồng thành bản chất, hòng gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo được xem là bốn “đòn đột phá khẩu”, “mũi xung kích” mà các thế lực thù địch áp dụng thủ đoạn “đánh tráo khái niệm” nhiều nhất để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị của ta. Khi một số đối tượng cơ hội chính trị, phản động vi phạm pháp luật Việt Nam bị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố thì lập tức chúng lu loa rằng Việt Nam “đàn áp phong trào dân chủ”, “đàn áp người bất đồng chính kiến” và gọi những kẻ phạm pháp là “tù nhân lương tâm”, “nhà đấu tranh dân chủ”…

Sự thật thì, phong trào dân chủ là phong trào đấu tranh của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo quần chúng, nhằm đòi lại quyền lợi bị chiếm đoạt. Phong trào dân chủ chỉ có ý nghĩa xã hội tích cực khi gắn với một tư tưởng cách mạng tiến bộ, phù hợp xu thế phát triển, đại diện cho lợi ích nhân dân, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhìn vào thực tế hoạt động của các đối tượng tự nhận hoặc tự phong là “nhà đấu tranh dân chủ” để tiến hành “phong trào dân chủ” ở Việt Nam, dễ dàng nhận ra chúng đều là những kẻ “giả dân chủ”, thực hiện thứ gọi là “phản dân chủ”. Bởi lẽ với chúng, “đấu tranh dân chủ” không phải là mục đích mà là chiêu bài, là nghề kiếm sống, là hưởng lợi từ tiền hỗ trợ của các tổ chức khủng bố, chống cộng ở hải ngoại… Làm gì có “nhà đấu tranh dân chủ” hay “phong trào dân chủ” nào lại cố tình tìm mọi cách kích động bạo lực, xúi giục người dân xuống đường biểu tình, phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội? hay kêu gọi các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình, vì tham vọng và lợi ích của cá nhân mà chà đạp nguyện vọng dân tộc?…

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường, khó dự báo với nhiều khó khăn, thách thức thì nền kinh tế của nước ta vẫn phát triển ổn định, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, địa phương và cả cộng đồng. Sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc chính là nội lực to lớn để chúng ta đi đến thắng lợi về kinh tế cũng như các nhiệm vụ quan trọng khác của cách mạng Việt Nam.

Những thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam là minh chứng tiêu biểu, khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đặc biệt, môi trường hòa bình, ổn định, tình hình an ninh, chính trị được giữ vững là nền tảng, cơ sở quan trọng, tiên quyết để thúc đẩy phát triển, đảm bảo tự do, dân chủ, nhân quyền. Những khái niệm bị kẻ xấu đánh tráo, dù dưới vỏ bọc mỹ miều của ngôn từ cũng không thể giấu được bản chất đen tối của chúng. Yêu cầu cấp thiết đối với mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên chính là cần cảnh giác, nhận diện rõ thủ đoạn “đánh tráo khái niệm” của các thế lực thù địch!

THANH. SƠN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *