Cảnh giác luận điệu xuyên tạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 15-5-2023 đến ngày 17-5-2023, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại lợi dụng sự kiện này để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Suốt quá trình diễn ra và sau khi Hội nghị kết thúc, các thế lực thù địch đã không ngừng tuyên truyền xuyên tạc về mục đích, ý nghĩa và kết quả của Hội nghị. Chúng dựa vào các kênh thông tấn báo chí, nhất là các trang Facebook phản động để đưa tin, đăng bài để chống phá Đảng ta. Tiêu biểu trên trang chủ Facebook của RFA đăng tải nhiều bài viết với các tựa đề như: “Hội nghị TƯ 7 giữa nhiệm kỳ: Nhà quan sát đánh giá sẽ có sự thay đổi trong tứ trụ” hay bài viết “Hội nghị TƯ giữa nhiệm kỳ của Đảng bế mạc, ai có tín nhiệm thấp có thể bị xử lý ở quốc hội”….. Chỉ nhìn thoáng tiêu đề các bài viết chúng ta có thể khẳng định sự lừa gạt, phản động của những kẻ phản động. Thấy rõ mục đích của chúng đưa ra chủ yếu nhằm gây hoang mang trong dư luận, tạo sự hoài nghi, mơ hồ trong nhân dân, mà cái đích lớn nhất của chúng vẫn là chia rẽ mối đoàn kết trong Đảng, làm mất lòng tin với Đảng của Nhân dân.

Theo dõi những thông tin chính thống đã được các báo đài đưa tin, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng: Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ Khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc.

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, khách quan, chân tình, tâm huyết, thể hiện rõ chính kiến trong việc thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

Tin tưởng sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII. Các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch sẽ mãi chỉ là những lời xáo rỗng, mãi là trò cười bị nhân dân Việt Nam lên án mà thôi.

THANH. HOÀNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *