Thêm một thủ đoạn “bóp méo” sự thật của RFA

Ngày 19/5 vừa qua, Đài Châu Á Tự Do (RFA) lại “tung” thêm một thủ đoạn “bóp méo” sự thật về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra.

Thêm một thủ đoạn “bóp méo” sự thật của RFA

Thủ đoạn này không mới, với những luận điệu cũ rích, hòng “đánh lừa” những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu tỉnh táo, thận trọng trong tiếp nhận các thông tin xấu độc “nhan nhản” trên mạng Internet. Những luận điệu công kích của RFA thật nực cười, lố bịch bởi những lý do sau.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, lãnh đạo đất nước. Bằng chứng đã công khai thông tin việc lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ Đảng cho cả nước, thậm chí cả thế giới được biết. Chưa có đảng phái tư sản nào làm được việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh những người đứng đầu. Các quốc gia trên thế giới thường chỉ có hoạt động bỏ phiếu “bất tín nhiệm”. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng được xem như là cơ chế giám sát tương đối linh hoạt, nhằm mục đích thăm dò, làm bước đệm cho các hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm của Nhà nước. Hoạt động này chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mục đích chính là xây dựng, chỉnh đốn tổ chức; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thứ hai, việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đến đâu đều được Đảng Cộng sản Việt Nam quy định cụ thể đến đó nhằm phát huy giá trị của việc lấy phiếu tín nhiệm. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lường trước việc “kẻ xấu” cố tình vu khống, bóp méo sự thật nên đã chỉ ra trong Quy định số 96-QĐ/TW là “Tránh biểu hiện tiêu cực hoặc bị bọn cơ hội chính trị xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng”. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra đã được công khai trong Hội nghị, theo đúng quy định cũng thể hiện sự “tỉnh táo”, sáng suốt của Đảng trước các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Dù chúng có cố tình bóp méo sự thật hay sử dụng các chiêu trò cũng không thể nào có được những thông tin cơ mật của Đảng, những thông tin mà chúng luôn ráo riết, lồng lộn kiếm tìm.

Thứ ba, những “kẻ xấu” vốn dĩ không làm được việc lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ, chúng lại còn đi xoi mói, công kích, nói xấu và vu khống người khác. Đó không chỉ đơn thuần là hành động “ghen ăn tức ở” thông thường. Đó thực sự còn là hành động thâm độc với ý đồ xấu xa, thấp hèn, lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành động xoi mói, bóp méo sự thật của chúng đã phơi bày bộ mặt “dân chủ giả hiệu”, “tự do giả hiệu”, phản tiến bộ của một lũ chuyên liếm đế giày cho đế quốc, ngoại bang. Từ đó, có thể thấy, những kẻ RFA này thực sự là những kẻ phản quốc chính hiệu! Luận điệu “ngụy quân tử” của chúng thật trơ trẽn, lố bịch trong mắt của những người tiến bộ, có lương tri trong nước và trên thế giới.

Việc tung thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật của “những kẻ FA” đã quá nhiều và gây nhàm chán, hoài nghi cho mọi người. Việc lấy phiếu tín nhiệm ở Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XIII) là việc làm hoàn toàn đúng đắn, thể hiện rõ tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch không chỉ “phơi bày” bộ mặt xấu xa, thấp hèn của chúng mà còn tôn lên vai trò, vị thế của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– DX-

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *