Cảnh giác với luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cảnh giác với luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 18/5/2023 trên chuyến xe bus để tới trường học tôi vô tình bắt gặp poster có nội dung trên đăng tại trang facebook của Việt Tân. Điều rất dễ nhận thấy là cứ mỗi dịp Đảng họp bàn, đề ra những chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước, lập tức lại xuất hiện những luận điệu sai trái của những phần tử thù địch cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trước và sau khi Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII vừa kết thúc.

Cảnh giác với luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt NamHội nghị Trung ương 7 khóa XIII, là một Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để Đảng nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Tuy nhiên, lợi dụng một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, nhất là việc một số cán bộ cấp Trung ương bị xem xét xử lý kỷ luật. Các thế lực thù địch ra sức phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng. Ðây là thủ đoạn tinh vi, thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng viện dẫn luận điểm của Karl Marx khi ông chỉ trích những kẻ tư sản tham lam không quan tâm tới đời sống khó khăn của người công nhân, của đa số quần chúng, chỉ lo cho bản thân để xuyên tạc đổ lỗi cho Đảng ta. Vậy thực tế những kẻ nào mới là kẻ vô tâm trước nỗi đau của nhân dân, đó chính là Việt Tân, những kẻ chuyên chống phá Việt Nam. Bởi lẽ chúng chưa làm được gì ích nước, lợi dân. Ngược lại chúng tìm mọi cách phá hoại đất nước, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế đất nước. Những người chăm lo cho dân chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với Nhân dân, phấn đấu đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam lập nên những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thành tựu mà Đảng mang lại cho đất nước, cho dân tộc là rất to lớn, không thể phủ nhận. Trong tổ chức này không ít người đã từng được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc. Được thụ hưởng đầy đủ thành quả cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đem lại nhưng vì động cơ đen tối, đê hèn, bẩn thỉu, bất mãn, tiêu cực đã “trở cờ”, phản bội, “quay lưng lại”, luôn tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bởi vậy, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh vạch trần, bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; qua đó trực tiếp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Ðảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, mọi âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đều là biểu hiện của động cơ chính trị đen tối, mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần đề cao cảnh giác; tích cực vạch trần và kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, luận điệu nói trên để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Nhân dân.

– V. Nhạn, M. Chung –

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *