Luận điệu xuyên tạc vô lối của Tiếng Dân news về chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Luận điệu xuyên tạc vô lối của Tiếng Dân news về chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Công cuộc phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay là hoàn toàn đúng, đạt được những kết quả cụ thể. Tuy nhiện không phải phòng chống tham nhũng là phải khởi tố, xét xử, xử phạt nhiều thì mới là đúng, là khách quan mà phải lấy ổn định, phát triển đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Luận điệu xuyên tạc vô lối của Tiếng Dân news về chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Trên trang facebook của Tiếng Dân news ngày 16/5/2023 có bài viết có tiêu đề “chống tham nhũng nhân văn, tình lý, liệu Phạm Minh Chính có thoát khỏi vòng vây”.  Bài viết đề cập tới công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta. Nếu mới đọc thì sẽ thấy đúng, nhưng nếu đọc nhiều lần thì sẽ thấy nội dung bài viết một chiều, theo ý chủ quan méo mó, ngôn ngữ quy chụp đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Bài viết hoàn toàn không đúng.

Khẳng định phòng chống tham nhũng hiện nay là hoàn toàn phù hợp thực tiễn, phù hợp nguyện vọng của dân. Biểu hiện các cấp các ngành đều vào cuộc, làm đồng bộ, hiệu quả, được nhân dân ủng hộ, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, phòng chống tham nhũng đi vào thực chất. Những sai phạm của tập thể, cá nhân trong từng vụ án tham nhũng được làm sáng tỏ, quy trách nhiệm rõ ràng, sai phạm đến đâu xử lý theo pháp luật, tuy nhiên trên cơ sở cống hiến và những sai phạm; trong từng trường hợp cụ thể để xem xét biện pháp xửa lý cho phù hợp, không cào bằng, đánh bùn sang ao, đây chính là có lý, có tình của Đảng; tính khoan hồng của pháp luật nước ta. Chứ không phải như quan điểm trong bài viết là chỉ xử dân, còn quân không xử.

Trong tính quốc tế của thời đại, những yếu tố tích cực, phù hợp của thế giới chúng ta phải học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể cho phù hợp. Trong đó có việc từ chức, ở Việt Nam đó là xin thôi giữ chức vụ, xin nghỉ. Khi thấy mình không đáp ứng được các điều kiện về trình độ, sức khỏe thì xin nghỉ chứ không phải có sai phạm rồi mới xin nghỉ đây chính là có lý, có tình. Nhưng xin thôi giữ chức vụ, xin  nghỉ phải được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, đây là điểm khác biệt so với xin từ chức. Như vậy không ai bị phế truất như thông tin bài viết đưa ra. Chính những thông tin một chiều này mà nhiều người đã hiểu không đúng về phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Không phải cứ một đảng lãnh đạo là độc đoán chuyên quyền, Đảng lãnh đạo điều lệ, quy định, nguyên tắc cụ thể trong đó có nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Dân chủ phải đi liền kỷ cương, kỷ cương để phát huy dân chủ chứ không phải dân chủ vô tổ chức, vô hạn độ. Phát huy dân chủ theo từng cấp từng ngành, trong kỷ cương. Phát huy dân chủ trong thực tế để toàn thể nhân dân được tham gia đóng góp trên các mặt của đời sống xã hội trong đó có phòng chống tham nhũng.

Thực hiện phòng chống tham nhũng là để giữ yên đất nước từ bên trong, không để sâu mọt, mục rỗng  từ bên trong, là phải giữ ổn định đất nước,  xây dựng đất nước  phát triển. Chống tham nhũng phải phục vụ cho phát triển, không phải bỏ hết mọi việc khác chỉ chống tham nhũng, làm như vậy là cực đoan, một chiều. Chống tham nhũng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng vì mục tiêu phát triển đất nước.

Công cuộc chống tham nhũng hiện nay đang đi đúng hướng được người dân đồng tình ủng hộ, dõi theo, ngày càng tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng. pháp luật là để kiến tạo ,phát triển chứ pháp luật không phải để chèn ép người dân, phải phù hợp với truyền thống, phù hợp với điều kiện xã hội giai đoạn đó không nên áp đặt hay vận dụng máy móc pháp luật nươc khác vào Việt Nam. Bài viết trên facebook Tiếng Dân news là phiến diện, méo mó về phòng chống tham nhũng ở nước ta. Hãy là bạn độc thông thái, người công dân hiểu biết và kiên định để cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh con đường xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Luật –

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *