Lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận của các nhà văn, nhà báo phản động để rfa xuyên tạc nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng

Lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận của các nhà văn, nhà báo phản động để rfa xuyên tạc nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng

Các tác phẩm của nhà văn, nhà báo phải có giá trị phản ánh đúng sự thật, tác động tích cực đến nhân dân, đến đất nước. Trong đó, việc tuân thủ theo quy tắc của hội, đặc biệt pháp luật, hiến pháp nhà nước là điều bắt buộc. Tuy nhiên, một số trang mạng xã hội như rfa, việt tân lợi dụng việt tự do ngôn luận của một số nhà văn, nhà báo phản động ở Việt Nam để đánh giá tự do nhân quyền của người dân, xuyên tạc nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng. Xin hỏi rfa, Việt Nam không khuyến khích tài năng của các cây bút ở chỗ nào?

Lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận của các nhà văn, nhà báo phản động để rfa xuyên tạc nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng

Những số liệu về các cơ quan báo chí, tạp chí, văn học nghệ thuật, đài phát thanh, truyền hình ở Việt Nam những năm vừa qua phát triển rực rỡ cả vê số lượng và chất lượng. Điều đó đáp ứng nhu cầu của người đọc trong cả nước và nước ngoài về thông tin hữu ích, giá trị nghệ thuật. Thống kê trên trang xây dựng đảng nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho thấy năm 2022, Việt Nam có: “127 cơ quan báo; 670 cơ quan tạp chí  trong  đó có 327 tạp chí lý luận chính trị và khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật; 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình, khoảng 41000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí” [1].

Như vậy, những cây bút không thiếu “Đất” để diễn, phát triển và chứng minh tài năng của mình. Song không biết một số nhà hoạt động dân chủ gọi là nhà văn, nhà báo mà rfa, việt tập đề cập như blogger Nguyễn Lân Thắng, blogger Phạm Đoan Trang… có “tài năng”  thực sự gì không. Nhưng họ không viết về những vấn đề cho người dân Việt nam, rfa và việt tân gắn cho họ một cái mác nghe có vẻ rất sang là nhà văn, nhà báo. Vậy mà họ không hề tạo ra các tác phẩm mang tính nghệ thuật, bài viết mang tính thời sự, hơi thở về đời sống của nhân dân  đáp ứng nhu cầu của đọc giả. Họ tạo ra những bài viết đi lại lợi ích của nhân dân, phản bội lại Đảng, đất nước Việt Nam nơi mà nhà nước đã nuôi dưỡng, giáo dục cho chúng lớn lên. Họ viết cho rfa, việt tân để rồi xuyên tạc, bóp méo, chống phá chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ta. Tất cả đều chỉ là mục đích cá nhân, ý đồ âm mưu chính trị, nhằm lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ. Chắc hẳn họ sẽ sống và tồn tại dựa vào những viện trợ vật chất từ thế lực phản động rfa, việt tân.

Không riêng gì Việt Nam, các nước trên thế giới, nước nào cũng vậy đều phải có các đạo luật về an toàn thông tin mạng. Đặc biệt là các nước phát triển đã có từ khá sớm và có sự sửa đổi theo tình hình phát triển công nghệ thông tin của thế giới. Chẳng hạn như ở Mỹ, gần đây có các đạo luật “Đạo luật Chia sẻ thông tin an ninh mạng, Đạo luật Tăng cường an ninh mạng năm 2014 quy định mối quan hệ giữa nhà nước và tư nhân trong việc tăng cường nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng đối với vấn đề an ninh mạng, Đạo luật Thông báo vi phạm dữ liệu trao đổi liên bang, Đạo luật Tăng cường bảo vệ an ninh mạng quốc gia” [3]. Tại Australia cũng vậy, nước này có hệ thống luật về an ninh mạng khá hoàn chỉnh: “Đạo luật về tội phạm mạng; đạo luật về thư điện tử rác; đạo luật về viễn thông và đạo luật bảo mật” [3]. Với Nhật Bản là một trong những nước hàng đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước và đời sống của nhân dân. Nước này có ba đạo luật nhằm bảo đảm an toàn về thông tin mạng: “Đạo luật cơ bản về an ninh mạng năm 2014, Đạo luật Cấm truy cập máy tính trái phép năm 1999, Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân năm 2003” [3].

Vì vậy, cùng với xu hướng của thời đại công nghệ thông tin phát triển, cũng như các nước trên thế giới Việt Nam phải xây dựng các luật về an ninh mạng, thông tư, nghị định về an ninh mạng như 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng là một tất yếu khách quan, rất cần thiết. Mỗi chúng ta khi tham gia tiếp cận mạng, thông tin và sử dụng  phải hết sức cảnh giác, cẩn thận. Nhằm giữ bảo vệ bí mật cho bản thân, nhà nước, không a dua theo các quan điểm sái trái của các phần tử phản động trên mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng.

K.C.T

1.https://www.xaydungdang.org.vn/van-hoa-xa-hoi/so-lieu-ve-cac-co-quan-bao-chi-viet-nam-nam-2022-18260.

2.https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-53-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-An-ninh-mang-398695.aspx.

3.https://tapchitoaan.vn/bao-dam-an-ninh-mang-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *