Trần Văn lại dùng thủ đoạn xuyên tạc!

Trần Văn lại dùng thủ đoạn xuyên tạc!

Thủ đoạn tung tin sai lệch, mượn cớ, hướng lái dư luận tin vào những thông tin đó, … luôn được các cá nhân và tổ chức phản động sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Trân Văn, với bài viết trên trang của VOA có tựa đề “Tân Hiệp Phát – một ví dụ về ’phát’” là một ví dụ.

Trần Văn lại dùng thủ đoạn xuyên tạc!

Trân Văn đã cố tình quy chụp cho cơ chế quản lý, điều hành ở Việt Nam thông qua vụ án Tân Hiệp Phát, vụ trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai và quan điểm của một vài cá nhân khác. Thực chất, những cá nhân được Trân Văn nhắc đến trong bài viết đều đã vì lòng tham, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống mà vi phạm pháp luật. Nếu Tân Hiệp Phát không lợi dụng uy tín để trục lợi, để chiếm đoạt tài sản của người khác; nếu trung tá Xuân không vì tập thể, chỉ nghĩ đến việc trục lợi từ lợi dụng quyền hạn được giao, … thì các cá nhân đó không vi phạm pháp luật, không bị bắt, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đảng và nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước làm ăn, phát triển, phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. Việc bắt những lãnh đạo của một số công ty, doanh nghiệp trong thời gian vừa qua là do họ vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Nhà nước Việt Nam. Việc xử lý những vi phạm vừa là ngăn chặn kịp thời những sai phạm của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khẳng định phương châm thượng tôn pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vừa nhằm làm trong sạch môi trường, tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp của Nhà nước ta.

Trân Văn cố tình hướng lái dư luận bằng cách đưa ra những nhận định sai lệch. Trong bài viết của mình Trân Văn cho rằng “Khi nguồn thu chính của một chính quyền vẫn chỉ khoanh lại trong phạm vi khai thác – bán tài nguyên (bao gồm cả đất đai, dầu thô), tiếp nhận đầu tư ngoại quốc – gia công cho ngoại quốc rồi xuất cảng để thu các loại thuế, sản xuất nếu không phụ thuộc vào ngoại quốc thì èo uột, teo tóp, tăng trưởng chỉ là nỗ lực nâng các con số bất chấp nội lực, dân sinh thế nào”. Đây là một trong những quan điểm sai trái, rất thâm độc, là sự vu cáo trắng trợn của những kẻ như Trân Văn.

Theo thư viện Pháp luật: “Các khoản thu ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định 163/2016/NĐ-CP như sau:

– Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế.

– Lệ phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ.

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện, sau khi trừ phân được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật.

– Các khoản nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh tế của Nhà nước, gồm:

+ Lãi được chia cho nước chủ nhà và các khoản thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;

+ Các khoản thu hồi vốn của Nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế;

+ Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước;

+ Thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước;

+ Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (bao gồm cả gốc và lãi), trừ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

– Huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước quản lý.

– Tiền sử dụng đất; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng khu vực biển; tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

– Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

– Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật.

– Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

– Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cho cơ quan nhà nước ở địa phương.

– Thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại Điều 11 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

– Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật”

Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ được các khoản thu chính của Nhà nước. Đồng thời, qua đây chúng ta cũng thấy rõ mục đích của Trần Văn. Trân Văn, là một người viết báo, chắc chắn có sự hiểu biết nhất định về xu thế chung của thế giới nói chung, của quan điểm hội nhập của Việt Nam, nhưng lại lợi dụng cái gọi là “phản biện xã hội” để xảo ngôn, xuyên tạc sự thật phát triển ở Việt Nam, vu cáo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Luận điệu của những kẻ như Trân Văn sẽ không đánh lừa được ai, không đánh lừa được những người Việt Nam yêu nước.

MINH. NGUYỄN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *