Việt Tân lại dở trò quy chụp

Việt Tân lại dở trò quy chụp

Theo luật doanh nghiệp Việt Nam được Quốc hội, Khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

Việt Tân lại dở trò quy chụp

Trên trang Facebook Việt Tân ngày 13/4/2023 có đưa tin về việc cơ quan điều tra bắt những chủ doanh nghiệp thời gian vừa qua là đánh tư sản, là bắt người vô căn cứ, muốn bắt là bắt. Đây là thông tin hoàn toàn sai trái, chống phá sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Thứ nhất, Nhà nước Việt Nam không đánh tư sản như thông tin Việt Tân đã đưa bởi vì thời kỳ này Nhà nước Việt Nam thừa nhận nhiều thành phần kinh tế trong đó có thành phần kinh tế tư nhân và tạo điều kiện cho các thành phần đó phát triển. Thành phần kinh tế tư nhân muốn phát triển kinh tế có nhiều hình thức trong đó có thành lập tập đoàn, doanh nghiệp. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Điều này có nghĩa ai làm đúng, có lợi cho dân, cho nước thì phải hết sức ủng hộ tạo điều kiện để hoạt động không phân biệt đối xử. Điều đó được quy định trong luật doanh nghiệp, mọi cơ quan tổ chức phải tôn trọng doanh nghiệp khi họ làm ăn chân chính.

Thứ hai, Việt Nam có các bộ luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành phần kinh tế, ai vi phạm pháp luật mới bị pháp luật trừng trị. Vừa qua những người đứng đầu doanh nghiệp bị bắt do vi phạm quy định pháp luật. Những vụ án đó đều được điều tra kỹ lưỡng trước khi khởi tố, truy tố, xét xử, không oan sai, không gán ghép tội cho người không có tội. Việt Tân thâm độc khi đưa thông tin lập lờ gây hiểu lầm cho người đọc. Hãy là người hiểu biết trước khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin để không vi phạm pháp luật bạn đọc nhé.

Việt Nam là một nước đang phát triển các thành phần kinh tế đều được tạo điều kiện để phát triển thông qua các cơ chế chính sách. Pháp luật Việt Nam tôn trọng những thành phần kinh tế đó; tuy nhiên sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức lợi dụng vào những chính sách đó trục lợi bất chính từ Nhà nước và người dân. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là chức năng của pháp luật. Xin khẳng định Nhà nước Việt Nam không đánh tư sản, không bắt giam những cá nhân tổ chức chấp hành tốt pháp luật, sản xuất kinh doanh chân chính; chỉ xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng ảnh hưởng của mình để làm thu lợi bất chính, vi phạm hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Phát La

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *