Cảnh giác chiêu trò xuyên tạc lịch sử

Cảnh giác chiêu trò xuyên tạc lịch sử

Thời gian gần đây các thế lực thù địch với sự tiếp sức của các thế lực phản động nước ngoài đưa ra những chiêu bài thâm độc, khơi dậy trào lưu xét lại lịch sử, xét lại cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; với những chiêu trò rất tinh vi, xảo quyệt, cả âm thầm lẫn rầm rộ, công khai trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng, nhằm tác động vào nhận thức của thế hệ trẻ theo cách “mưa dầm thấm lâu”, gây nghi ngờ và hiện thực hóa mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Cảnh giác chiêu trò xuyên tạc lịch sử

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được ghi dấu bằng lớp lớp những chiến công oanh liệt, hiển hách và những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng, phát triển. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lịch sử dân tộc được viết tiếp bằng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đó là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Đặc biệt, chiến thắng ngày 30/4/1975 đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, là biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu để giành độc lập, thống nhất đất nước với việc đánh bại đế quốc Mỹ, cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Ngày 30/4 là ngày hội thống nhất non sông, là sự kiện lịch sử trọng đại có tầm ảnh hưởng quốc tế vô cùng to lớn và tính thời đại sâu sắc trong thế kỷ XX, đó là thắng lợi của chính nghĩa trước bạo lực cường quyền là biểu tượng sáng ngời của ý chí bất khuất, khát vọng hòa bình, tự do của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, đó là lịch sử, là lịch sử thì hiện hữu sự thật không thể nào thay đổi được.

Thế nhưng, núp dưới cái bóng của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước như Việt Tân đã cổ súy cho phong trào “lật sử”, “ngụy sử” theo xu hướng xét lại lịch sử, thực chất là xuyên tạc, cố tình làm sai lệch ý nghĩa, vai trò của sự kiện hoặc nhân vật lịch sử, phủ nhận lịch sử, khoét sâu, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm. Chúng  tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế” nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước; tích hợp, dẫn dắt những quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm về chính trị từ những kẻ tạo dựng là “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh, đăng tải các bài viết với thủ đoạn “đánh giá lại một cách khách quan”; một số tổ chức phản động ở hải ngoại đưa ra luận điệu “Việt Nam không nên kỷ niệm 30/4 nếu muốn hòa hợp dân tộc”… mục đích cuối cùng của chúng là làm lung lay niềm tin của Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là với thế hệ trẻ, từ đó lôi kéo, xúi giục, cổ súy cho tư tưởng đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lịch sử Việt Nam là những trang sử hào hùng của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trải qua nhiều năm chiến tranh đã khiến một số tư liệu, dữ kiện lịch sử bị mai một, không phải giai đoạn lịch sử nào cũng được ghi chép đầy đủ và phong phú. Với sự phát triển của khoa học, nhu cầu tìm hiểu kỹ càng về quá khứ là nhu cầu chính đáng, nhưng lợi dụng khoa học để xuyên tạc và làm sai lệch lịch sử là hành vi đáng lên án, chỉ có những đối tượng không có tâm trong sáng, không vì sự phát triển chung của đất nước, không vì lợi ích quốc gia, dân tộc; những luận điệu này, chắc chắn, sẽ là tiếng nói lạc lõng trong  thời đại mới.

Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, mỗi người cần có sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nêu cao niềm tự hào, trách nhiệm phát huy truyền thống hào hùng đó và viết tiếp những trang sử mới. Nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, không để bị lôi kéo, mắc lừa bởi những thông tin bôi đen, xuyên tạc, bịa đặt.

Mỗi công dân Việt Nam phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tỉnh táo phát hiện, chủ động đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xung kích trên mặt trận phòng, chống “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần bảo vệ những giá trị lịch sử đã “trường tồn” gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc ta, bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRỊNH. BÁ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *