Cái nhìn chủ quan, thông tin sai lệch tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam của RFA

Cái nhìn chủ quan, thông tin sai lệch tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam của RFA

Trong những ngày 22/02/2023 trang RFA với cái nhìn chủ quan, thông tin sai lệch tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Thực tiễn sinh động về tự do tôn giáo, tham gia sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam cùng những ghi nhận của cộng đồng quốc tế đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu sai trái đó.

Cái nhìn chủ quan, thông tin sai lệch tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam của RFA

Tín ngưỡng, tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm,thu hút sự chú ý của dự luận trong nước và quố tế. Đay cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng vào hoạt động gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc,gây mất ổn định chính trị – xã hội. Vì vậy những thông tin sai lệch, đánh giá phiến diện về tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam của RFA, chúng ta cần phải lên tiếng bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải, khẳng định chính sách đúng đắn cũng như những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam hiện nay

Thực tiễn đã chứng minh hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay cho thấy rõ ràng chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam là: Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước hay kích động bạo lực, chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân… Do đó, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay khá sinh động, đa dạng với nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, nhiều tổ chức tôn giáo và mô hình tổ chức tôn giáo.

Trong xu thế phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại, các tôn giáo tại Việt Nam luôn được tạo điều kiện hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Cụ thể, chức sắc và tín đồ thuộc các tôn giáo đều được tự do sinh hoạt, tự do thực hành các lễ nghi tôn giáo, biểu hiện đức tin, được tạo điều kiện tốt nhất để mở mang cơ sở vật chất, tu sửa nơi thờ tự và mở mang, phát triển quan hệ giao lưu quốc tế. Các ngày lễ trọng đại, lễ hội truyền thống như Lễ Phật đản của Phật giáo, Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành… được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo không chỉ tín đồ mà cả quần chúng nhân dân tham gia.

Trong điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị có nêu rõ, quyền tự do của cá nhân thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình phải chịu các giới hạn, chẳng hạn như các giới hạn được luật pháp quy định và các giới hạn cần thiết để bảo vệ an toàn, trật tự, sức khỏe xã hội, hay tinh thần hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do của những người khác

Do đó, những thông tin sai lệch đó chẳng những không phản ánh đúng bản chất tình hình mà thậm chí cố tình phớt lờ những qui định của Luật pháp,qui định địa phương, làm mất trật tự,an ninh chính trị, làm đảo lộn cược sống của nhân dân. Thực chất, đây không chỉ là những nhận thức sai lệch, mà xuất phát từ âm mưu, mục đích chính trị, nhằm lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Những thông tin của RFA đưa ra với mưu đồ xấu xa, xuyên tạc, bịa đặt đánh giá tình hình tôn giáo Việt Nam phiến diện không trung thực,không bắt nguồn từ thực tiễn ở Việt Nam, những thông tin mà họ đưa ra nhằm kích động một số người dân, gây mất đoàn kết, làm cho dân hoang mang,mất niềm tin đối với Đảng,chính quyền địa phương, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HIỆP. LÊ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *