Đừng xuyên tạc sách trắng tôn giáo Việt Nam

Đừng xuyên tạc sách trắng tôn giáo Việt Nam

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” là một công trình nghiên cứu quan trọng của Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, được ra mắt vào ngày 9/3/2023. Sách trắng này cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong Hiến pháp; những quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Đừng xuyên tạc sách trắng tôn giáo Việt Nam

Sách trắng này là một minh chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc và các sắc thái văn hóa – lịch sử – xã hội khác nhau; có nhiều niềm tin và các tổ chức tôn giáo khác nhau; có sự giao lưu và hòa nhập với các nền văn minh thế giới1. Việt Nam luôn coi trọng vai trò của các yếu tố văn hóa – xã hội trong sự phát triển của đất nước; coi trọng vai trò tích cực của các niềm tin và các tổ chức tôn giáo trong cuộc sống xã hội. Việt Nam luôn coi sự đoàn kết dân tộc là yếu tố then chốt để duy trì sự sống còn của dân tộc; coi sự đoàn kết lương giáo là yếu tố then chốt để duy trì sự sống còn của dân tộc; coi sự đoàn kết lương giáo là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, một số thế lực thù địch, phản động, không có thiện chí ở trong và ngoài nước vẫn tiếp tục lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Chúng tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc về sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo. Chúng cố gắng gây hoang mang dư luận trong và ngoài nước về chính sách và pháp luật về tôn giáo của Việt Nam; xuyên tạc Sách trắng. Họ cho rằng, chính sách tôn giáo của Việt Nam là để kiểm soát, hạn chế hoặc đàn áp các tổ chức và cá nhân theo đạo; là để phục vụ cho mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản; là để che đậy những vi phạm nhân quyền và tự do dân chủ ở Việt Nam. Đây là những luận điệu sai trái, thiếu khách quan và có mục đích xấu xa. Chúng ta cần phải nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực này và tích cực đấu tranh phản bác bằng các lý lẽ khoa học và các sự kiện cụ thể.

Đây là những luận điệu vô căn cứ và không phản ánh được bức tranh rõ nét về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Để phản bác những luận điệu này, ta cần làm rõ những điểm sau:

Thứ nhất, Việt Nam là một quốc gia có hiến pháp và pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho công dân. Hiến pháp 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tin ngưỡng hoặc không tin vào bất kỳ một thần linh hay một niềm tin nào; có quyền thực hành hoặc không thực hành bất kỳ một hình thức thoại hiện niềm tin hay sùng bái” (Điều 24). Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 cũng quy định: “Công dân được thoải mái tin vào hoặc không tin vào bất kỳ một niềm tin hay một hình thức thoại hiện niềm tin hay sùng bái” (Điều 6). Ngoài ra, các văn bản khác như Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg; Thông tư số 13/2018/TT-BNV… cũng thiết lập các biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.

Thứ hai, Việt Nam là một quốc gia có sự giao lưu và hòa nhập với các nền văn minh thế giới. Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập hàng loạt các công ước quốc tế về tự do tôn giáo và quyền con người, như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước chống phân biệt chủng tộc; Công ước phòng ngừa và trừng phạt tội diệt chủng… Việt Nam cũng tham gia vào các cơ chế đa phương liên quan đến tự do tôn giáo như Diễn đàn Tôn giáo Đông Nam Á (ACRF), Diễn đàn Tôn giáo Châu Á (ARF), Hội nghị Tôn giáo Thế giới (WRC)… Việt Nam cũng có sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo của các nước khác.

Thứ ba, Việt Nam là một quốc gia có sự đa dạng và giàu có về niềm tin và các tổ chức tôn giáo. Theo sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”, hiện nay cả nước có 43 tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước công nhận hoặc cho phép thành lập; trong đó có 16 tổ chức được Nhà nước công nhận là Giáo hội hoặc Tổng hội. Ngoài ra, còn có hàng trăm nhóm niềm tin khác không thuộc bất kỳ một tổ chức nào1. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến cuối năm 2019, số lượng người theo một niềm tin hay một tổ chức tín ngưỡng, tôn giạo chiếm khoảng 95% dân số. Trong đó: Phật giáo: khoảng 14 triệu người; Công giáo: khoảng 7 triệu người; Tin lành: khoảng 2 triệu người; Hòa Hảo: khoảng 1,5 triệu người; Cao Đài: khoảng 800.000 người; Hồi giáo: khoảng 80.000 người; Bà-la-môn: khoảng 70.000 người; Thiên Chúa giáo Đông phương: khoảng 60.000 người; Tin lành khác: khoảng 1 triệu người; Tín ngưỡng khác: khoảng 3 triệu người1. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tính đến năm 2019, số lượng người theo đạo Hồi ở Việt Nam là 79.649 người.

Chúng ta cần phải nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực và tích cực đấu tranh phản bác bằng các lý lẽ khoa học và các sự kiện cụ thể. Chúng ta cần khẳng định rằng: Chính sách tôn giáo của Việt Nam là chính sách minh bạch, công khai và có tính nhân văn cao; là chính sách có tính dân chủ và phù hợp với điều kiện lịch sử – xã hội – văn hóa của Việt Nam; là chính sách có tính hiệu quả trong việc góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *