Trang chủ Chính trị Công bố Sách trắng về các tôn giáo ở Việt Nam

Công bố Sách trắng về các tôn giáo ở Việt Nam

146
0

Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam dày hơn 130 trang, giới thiệu thông tin cơ bản, quyền tự do tín ngưỡng, lần đầu tiên được ra mắt công chúng.

Công bố Sách trắng về các tôn giáo ở Việt NamSách trắng về tôn giáo ở Việt Nam

Sách trắng mở đầu bằng việc khẳng định ở Việt Nam không có sự phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo; không có mâu thuẫn, xung đột giữa các tôn giáo. Người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cùng chung sống hài hòa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (năm 1946) và các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người.

Việt Nam hiện có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (27% dân số), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc, 29.600 cơ sở thờ tự. Toàn quốc có hàng nghìn nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó có các nhóm của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua năm 2016. Một năm sau, Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tăng. Nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo quy mô lớn, thu hút tín đồ, người dân tham dự. Nhà nước đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 4 tổ chức và một pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng khi ban hành kỳ vọng sách trắng sẽ giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ, đầy đủ về chính sách, đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Hạ Băng

Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây