Lợi dụng việc sử dụng ứng dụng Chat GPT để bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lợi dụng việc sử dụng ứng dụng Chat GPT để bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lợi dụng việc sử dụng ứng dụng Chat GPT, trên trang Facebook Việt Tân có đăng tải hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh vấn đề “Hồ Chí Minh có được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa Thế giới không?”. Đây là âm mưu rất thâm độc của Việt Tân, tưởng như chúng chỉ đưa ra những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc, hình ảnh, nội dung không được kiểm chứng hoặc cắt xén để nhào nặn ra những thông tin sai trái, không đúng sự thật có liên quan đến con người, thân thế và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhưng mục đích lớn nhất của chúng là bóp méo sự thật lịch sử, để lừa dối nhân dân, đổi trắng thay đen hòng làm mất đi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của nhân dân ta

Lợi dụng việc sử dụng ứng dụng Chat GPT để bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài được cả thế giới công nhận tại kỳ họp lần thứ hai năm 1987 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn học Liên hợp quốc UNICEF. Người được vinh danh là Anh hùng Giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giám đốc UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng giám đốc UNESCO nhận định chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó; Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân khỏi ách đô hộ mà còn là nhà hiền triết hiện đại, đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này.

Đối với lý lẽ của Việt Tân; những thủ đoạn, luận điệu chống phá của chúng đều không có cơ sở khoa học, đều là mưu toan chính trị nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn, không thể phủ nhận. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó là đúng sự thật. Tình cảm, sự tôn trọng, kính yêu của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nếp nghĩ, nét văn hóa của dân tộc; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta từ trước đến nay có niềm tin tuyệt đối vào Người. Chính vì vậy, chúng ta cần cảnh giác trước những luận điệu schống đối, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, nhất là những quan điểm sai trái của Việt Tân.

NGỌC TRÌU

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *