Vai trò của Gm Nguyễn Thái Hợp trong vụ tù tha Hồ Hữu Hòa được phong linh mục

Vai trò của Gm Nguyễn Thái Hợp trong vụ tù tha Hồ Hữu Hòa được phong linh mục

[email protected]

Tiếp vụ tù tha Hồ Hữu Hòa được phong Linh mục.

Vai trò của Gm Nguyễn Thái Hợp trong vụ tù tha Hồ Hữu Hòa được phong linh mục

Đúng như dự đoán, cánh Lm cực đoan đang lợi dung vụ việc tấn công gây sức ép với GM Long. Họ cố đổ lỗi cho Gm Long và cho rằng ông Long chứng nhận và giới thiệu Hồ Hữu Hòa tới Philippines để Hòa được phong linh mục. Nhưng sự thật, đúng như thông báo của Toag Giám mục Vinh, Gm Nguyễn Hữu Long không liên quan. Chính nguyên Gm Nguyễn Thái Hợp mới là người chứng nhận và giới thiệu.

Dưới đây là Tuyên bố chính thức của Giáo phận Maasin về “Lễ tấn phong Linh mục JB Hồ Hữu Hoà” đã được chính Lm Đặng Hữu Nam dịch nhanh (hiện chưa có bản chuẩn nhất, và bản chuẩn đó sẽ đăng sau):

****

Giáo phận Maasin

TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC

Về lễ tấn phong Linh mục JB Hồ Hữu Hoà

Trong niềm tin, chúng tôi đã tấn phong Phó Tế cho thầy JB Hồ Hữu Hoà vào ngày 8/9/2022 và sau đó được tấn phong Linh mục vào ngày 7/12/2022 ở giáo phận Maasin, cho giáo phận Vinh, Việt nam.

Việc tấn phong này chiếu theo những quy định của giáo hội, cụ thể là bức thư ủy nhiệm của giám mục Anphong, giám mục giáo phận Vinh được đóng dấu mộc của giáo phận và được chứng thực bởi cha chánh văn phòng, chưởng ấn Giêrado Nguyễn Nam Việt.

Hơn thế nữa, việc ủy nhiệm truyền chức này được đảm bảo bằng những giấy tờ đi kèm như là thư chấp thuận, thư giới thiệu, các chứng nhận, chứng chỉ và thư cảm ơn. Tất cả những giấy tờ này đều được ký và đóng dấu bởi những nơi đào tạo giáo sĩ có danh tiếng ở Việt Nam. Trên hết là lá thư giới thiệu và lý do cho việc truyền chức này của GM Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục GP Hà Tĩnh và Nguyên Giám Mục GP Vinh.

Sau thánh lễ truyền chức, cha JB Hồ Hữu Hoà và cha chưởng ấn cũng chư thầy phó tế làm công tác phiên dịch xin tiếp kiến các vị trong Giáo Phận Maasin. Trong buổi tiếp kiến, cha JB Hồ Hữu Hoà trình lá đơn xin gia nhập linh mục đoàn giáo phận Maasin. Sau khi kỹ lưỡng xem xét những lý do cho việc xin gia nhập, những quy trình cho việc gia nhập linh mục đoàn GP Maasin theo quy định của giáo hội đã được thực hiện vào ngày 15/01/2023.

Những ồn ào xáo trộn của sự kiện này là một điều đáng tiếc và gây nhiều khó chịu. Giáo Phận Maasin đang đưa ra những biện pháp cần thiết để hi vọng làm sáng tỏ những lo lắng và nghi ngại xung quanh sự việc này.

Chúng tôi giao phó việc này cho những bên liên quan để xác thực những giấy tờ đã được gửi đến văn phòng Giáo Phận Maasin.

Nguyện Xin ánh sáng Chúa Kito chiếu soi những công việc đang được thực hiện để tìm ra sự thật.

Được ban hành tại văn phòng TGM Maasin

Ngày 17/2/2023

Giám mục

Chủ phong

Calltilas

Đã ký

Linh mục

Chưởng ấn.

Vincent Salang

Đã ký.

***

Tôi không rõ vì sao Gm Nguyễn Thái Hợp lại chứng nhận giấy tờ và gửi thư giới thiệu Hồ Hữu Hòa tới Philippines để Tòa Giám mục Maasin phong Linh mục cho người này, nhất là trong điều kiện các giấy tờ xác nhận của chủng viện đã bị chính giáo dân coi là không hợp lý và ông Hồ Hữu Hòa bằng cách nào lại có thể học trong thời gian đang ở tù.

Nguồn: Tre làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *