Góc nhìn lệch lạc của những kẻ phản động

Góc nhìn lệch lạc của những kẻ phản động

Đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, đó là thành quả có sự đóng góp rất lớn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, đúng đắn của Đảng. Nhưng những kẻ chống phá liên tục đả kích, bôi nhọ vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam…

Góc nhìn lệch lạc của những kẻ phản động

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang đi vào chiều sâu và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, mang tầm vóc và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là quá trình cải biến toàn diện và triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện thành công. Chúng ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thế nhưng trong thời gian qua các thế lực phản động, thù địch vẫn luôn hằn học, bực bội tìm tòi, khoét sâu, vào một số hạn chế của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Tiêu biểu là nhân vật Song Chi trên trang facebook Tiếng Dân News đã có bài viết với nội dung: Thể chế độc tài tạo ra nhiều “căn bệnh” xã hội. Bài viết có đoạn: “Mô hình thể chế độc tài tạo ra rất nhiều “căn bệnh” xã hội, khiến cho cái xã hội ấy, quốc gia ấy khó mà phát triển lành mạnh được…”.

Nhưng thực tế có vậy không? thực tế không có mô hình thể chế độ “độc tài” nào cả. Cái mà nhân vật Song Chi muốn nói là Đảng Cộng sản Việt Nam “độc tài” thì thực chất đó là sự lãnh đạo sáng suốt, tinh thần đoàn kết gắn bó, sẻ chia, ý thức tự cường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước đã thu được những thành tựu to lớn tren tất cả các lĩnh vực. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990) mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4%, thì giai đoạn 1991-1995 GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016-2019 đạt mức bình quân 6,8%. Liên tiếp trong 4 năm, từ năm 2016 – 2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Đặc biệt, trong năm 2020, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9 %/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ USD/năm, thì đến năm 2022 đạt khoảng 409 tỷ USD/năm. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, thì đến năm 2022 đạt khoảng 4.100 USD/năm.

Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích luỹ – tiêu dùng, tiết kiệm – đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động – việc làm,… tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Từ 2002 đến 2018, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt trên 2.700 USD năm 2019, với hơn 45 triệu người thoát nghèo. Tỉ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 70% xuống còn dưới 5%. Tình hình chính trị xã hội đất nước ổn định, nhân dân tuyệt đại đa số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Văn hóa xã hội, đạo đức được quan tâm, giáo dục, khoa học, y tế có những bước phát triển nhảy vọt. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được coi trọng, khẳng định được vị thế, vai trò trên trường quốc tế và khu vực.

Những thành tựu to lớn qua những năm đổi mới đánh dấu một bước tiến chưa từng thấy trên con đường xây dựng, phát triển đất nước, minh chứng thuyết phục cho tính chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, khẳng định vai trò to lớn của Đảng đối với đất nước và vận mệnh dân tộc. Ý nghĩa to lớn của những thành tựu đó không đơn thuần ở những con số mà quan trọng hơn là ở những nỗ lực cao nhất mà Đảng và Nhà nước ta đã tập trung một cách hiệu quả trong một thời gian không dài, trong những điều kiện rất khó khăn, phức tạp, để cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đó cũng là cơ sở niềm tin để khơi dậy khát vọng của nhân dân ta về một xã hội xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc, vì hạnh phúc của nhân dân chứ không phải là thể chế “độc tài” tạo ra nhiều “căn bệnh” xã hội mà các thế lực thù địch đang nói xấu, bôi nhọ Đảng và nhân dân ta.

SINH LÊ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *