Cảnh giác với Việt Tân và các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình

Cảnh giác với Việt Tân và các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình

Ngày 14/12/2022 trên trang facebook.com/viettan/ có đăng bài suy ngẫm với tựa đề “Đất nước “độc lập” hơn 47 năm qua kể từ cái gọi là chống Mỹ “cứu nước”, tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng”. Thật nực cười vẫn là cái luận điệu như bao bài viết khác, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương, quan điểm và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam theo quan điểm, và nhận thức ấu trĩ, cái nhìn thiện cận của Việt Tân.

Cảnh giác với Việt Tân và các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình

Bài viết này Việt Tân đang cố tình ca ngợi và thể hiện sự hối tiếc chế độ Việt Nam Cộng hòa, xuyên tạc, phủ nhận trắng trợn về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thành tựu sau 35 đổi mới đất nước của nhân dân Việt Nam. Thực chất đây là âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chúng xác định chống phá về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá; tiến công vào lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng là một mũi nhọn. Triệt để sử dụng internet, mạng xã hội, kênh youtube; facebook và một số hãng truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam, tiêu biểu như: Việt Tân; RFI, VOA, BBC… các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phát động nhiều chiến dịch phát tán thông tin xấu độc xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng nhằm hạ thấp ý nghĩa, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giành được; gây chia rẽ, làm mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch ráo riết xuyên tạc, phủ nhận, bóp méo lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng với nhiều luận điệu: Kẻ thì đánh tráo khái niệm, “lập lờ đánh lận con đen” một cách tinh vi; kẻ thì hằn học, trắng trợn; lại có người nêu vấn đề một cách nhẹ nhàng, tưởng như mang tính xây dựng “nên xem xét lại” vấn đề, sự kiện, nhưng thực chất, đó là mưu đồ hết sức thâm hiểm. Đối tượng tuyên truyền luận điệu sai trái, thù địch là một số kẻ từng làm việc cho chính quyền tay sai, mang nặng tâm lý hận thù; một số khác là sinh ra, lớn lên sau năm 1975, bị kẻ thù dụ dỗ, mua chuộc hay thất thế, bất mãn. Đáng buồn, trong số này có một số cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ thoái hóa biến chất, bị lôi kéo, mua chuộc, tâng bốc thành những “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà cải cách”, “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”

Hằng ngày, chúng bám sát các sự kiện lịch sử để tăng cường hoạt động chống phá. Đặc biệt trong những dịp kỷ niệm lớn của Đất nước như: kỷ niệm cách mạng tháng 8; Quốc khách 2/9, Giải phóng Miền Nam… Trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng xuyên tạc sự thật và cho rằng: Cách mạng Tháng Tám chỉ là hành động nhanh tay cướp lấy chính quyền khi bộ máy chính quyền cũ đã bỏ trống. Đối với hai cuộc chiến tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975), có kẻ ngụy biện: Lẽ ra nhân dân ta tránh được hai cuộc chiến tranh tàn khốc chống Pháp, chống Mỹ nếu như các nhà lãnh đạo Việt Nam “khôn khéo, mềm mỏng hơn” trong quan hệ với Pháp và Mỹ. Chúng cố ý đồng nhất chiến tranh giành độc lập dân tộc với chiến tranh xâm lược, phi nghĩa của thực dân, đế quốc để phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh cách mạng khi cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là cuộc nội chiến giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam; bình luận suy diễn, xuyên tạc về vấn đề “Ai là người soạn lời đầu hàng của Dương Văn Minh trưa 30/4/1975?” để kích động, gây chia rẽ các cán bộ, nhân chứng lịch sử. Đặc biệt, những kẻ mang nặng hận thù đã coi ngày 30/4/1975 là “nỗi tang thương to lớn”, là “ngày quốc hận”…

Các thế lực thù địch thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn, luận điệu thâm độc tiến công vào mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Chúng suy diễn “mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội đã thay đổi”, nên Quân đội đã “khuất phục, làm ngơ trước sự xâm lấn biển đảo của Trung Quốc”; qua đó, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi “dân sự hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội. Chúng xuyên tạc lịch sử để kích động, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam thân Mỹ…Lợi dụng các vấn đề nhạy cảm trong lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, xuất khẩu lao động, việc làm, tình trạng thất nghiệp, phòng chống tham nhũng, đất đai…

Kính thưa toàn thể độc giả trong sự nghiệp đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN  hiện nay, trước âm mưu thủ đoạn chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mọi phương diện đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng lý luận. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận, đường lối chủ trương của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào. 

– Ngô Hùng –

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *