Lật tẩy chiêu trò của Việt Tân

Lật tẩy chiêu trò của Việt Tân

Với cách dùng từ chế diễu đối với tính minh bạch của việc công bố quyết định xác minh tài sản của Bộ Công An ngày 30/11/2022, nhóm Việt Tân cố gắng bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Tuy nhiên, những thủ đoạn này rất thô thiển, thiếu luận cứ và gây phản cảm cho người đọc.

Lật tẩy chiêu trò của Việt Tân

Trên trang facebook Việt Tân ngày 02/12/2022 có bài viết “Đảng lại tiếp tục giở những trò ma bùn: Công minh – Liêm chính – minh bạch…”. Bài viết bình luận dựa trên bài “xác minh tài sản của 14 lãnh đạo ngành công an” trên trang báo điện tử Tiền Phong ngày 01/12/2022. Bài viết với các ngôn từ mang tính mỉa mai, chế diễu đối với việc xác minh tài sản.Bài viết đề cập tới 2 khía cạnh: một là, việc xác minh tài sản là mang tính hình thức. Hai là, khẳng định một số cán bộ lãnh đạo đứng đầu ngành công an tham nhũng rõ ràng.

Trước hết, công tác xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành thường xuyên đối với cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhằm tìm ra các dấu hiệu tham ô, tham nhũng theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và quyết định 70/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra Chính phủ ngày 08/03/3021. Cụ thể trong ngành Công an thực hiện theo Quyết định số 8726/QĐ-BCA-X05 của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 21/11/2022. Chiều ngày 30/11/2022, tổ xác minh tài sản đã tiến hành bốc thăm minh bạch, công khai 14 lần và lựa chọn ra 14 đồng chí ở 7 đơn vị để tiến hành xác minh. Vì vậy, hoạt động này là hoàn toàn minh bạch, công tâm. Kết quả kiểm tra, xác minh tài sản sẽ được tổ xác minh tài sản, thu nhập gồm 7 đồng chí tiến hành dựa trên các biện pháp theo quy định của pháp luật trong vòng 45 ngày. Chính vì vậy, trang facebook Việt Tân không phản ánh khách quan hoạt động này của Bộ Công an mà áp đặt suy nghĩ tiêu cực.

Đối với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công An mà trang facebook Việt Tân đề cập tới như đồng chí Tô Lâm, Tô Ân Xô… là tham nhũng rõ ràng là hoàn toàn bị đặt. Trước hết công tác xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành theo phân cấp rõ ràng, theo các tổ chức. Đối với các chức danh cán bộ của cấp nào sẽ được tiến hành xác minh bởi tổ xác minh tài sản thành lập có chức năng vàđủ thẩm quyền tiến hành theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và quyết định 70/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra Chính phủ ngày 08/03/3021. Vì vậy, không có bất kỳ đồng chí cán bộ nào nằm ngoài phạm vi xác minh tài sản, thu nhập. Do đó, căn cứ vào việc danh sách 14 đồng chí của Bộ Công An xác minh để quy chụp các vị trí lãnh đạo khác tham nhũng là phi lý và thiếu kiến thức. Trang facebook Việt Tân đang cố tình lợi dụng vào chỗ hổng nhận thức của người đọc để tuyên truyền bôi nhọ cán bộ lãnh đạo bộ Công an.

Qua tìm hiểu các văn bản hướng dẫn và thực tiễn công tác xác minh tài sản, thu nhập của Bộ Công an khẳng định trang facebook Việt Tân đang cố tình bịa đặt, bôi xấu và vu khống đối với hoạt động xác minh và cán bộ lãnh đạo của Bộ Công an. Mục đích của tác giả và trang facebook là làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước trong quần chúng nhân dân thông qua việc lợi dụng kẽ hở trong nhận thức chưa toàn diện của người đọc. Vì vậy, đòi hỏi người đọc phải hết sức cảnh giác trước các bài viết của trang facebook Việt Tân. Mọi người nên tìm hiểu các thông tin chính xác thông qua các trang tin chính thống và tìm hiểu kiến thức qua cácvăn bản quy phạm pháp luật, để tránh rơi vào bẫy xấu độc của các đối tượng chống phá con đường cách mạng của toàn dân ta.

HOẠT – LÊ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *