Trang chủ Luận bàn - Phản biện Sự cần thiết của Tác chiến không gian mạng

Sự cần thiết của Tác chiến không gian mạng

117
0

Việc thành lập và xây dựng lực lượng Tác chiến không gian mạng là việc làm cần thiết hoàn toàn phù hợp với quy luật, xu thế khách quan, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay…

Sự cần thiết của Tác chiến không gian mạng 

Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khiến không gian mạng đã và đang trở thành vùng lãnh thổ mới có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Khoa học công nghệ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,… Đặc biệt, phát triển khoa học – công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại…”.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Chúng thiết lập các trang website, blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”, “hội – nhóm công khai” và “hội – nhóm bí mật” với số lượng thành viên tham gia lên tới hàng triệu người; lôi kéo, thu hút, mời chào thành viên tham gia tăng chóng mặt, hoạt động có đường hướng, mục đích nhằm phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu độc để chống phá.

Thủ đoạn chính của chúng là lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, sơ hở trong quản lý, điều hành, thực thi chính sách, pháp luật của chính quyền các cấp, các vụ án liên quan đến kinh tế và cán bộ cấp cao… chúng xuyên tạc sự thật, lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; các thông tin được chúng nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn thật – giả, tốt – xấu, khó nhận diện cực kỳ nguy hiểm để đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, truyền bá lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mục ruỗng về tổ chức, băng hoại đạo đức xã hội… Từ đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong Đảng và Quân đội.

Đặc biệt, khi Chính phủ vừa ký quyết định và công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, gần như ngay lập tức đài báo phương tây và một số trang mạng của một số nhà được mệnh danh là “zân chủ” cho rằng: Việc Quân đội tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là việc làm “Vi hiến”. Quân đội chỉ có thể chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân chứ không có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thậm chí chúng còn xuyên tạc rằng: “Sự ra đời của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng chủ yếu nhằm đàn áp tự do ngôn luận, tôn giáo, đàn áp nhân dân”, “Bóp cổ Internet”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không phải đã hòa bình thì thỏa mãn mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài. Cách đấu tranh có thay đổi là đấu tranh trong hòa bình, mà đấu tranh trong hòa bình còn gian khổ phức tạp hơn thời kỳ chiến tranh” và không để đất nước bị động bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào. Chúng ta biết rằng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ta đã đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nhận định nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng. Điều 66, Hiến pháp năm 2013, Chương IV “Bảo vệ Tổ quốc” có quy định về nhiệm vụ của Quân đội là: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”.

Là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, những năm qua, lực lượng Tác chiến không gian mạng Bộ Quốc phòng đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống trên không gian mạng, quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin. Đồng thời, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, phát triển lực lượng Tác chiến không gian mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực quản lý, trinh sát, giám sát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời dự báo sớm, sát, đúng, đầy đủ và chủ động tham mưu, xử lý tốt các tình huống trên không gian mạng, góp phần quan trọng bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.

Không chỉ ở Việt Nam mà hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng để bảo vệ chủ quyền quốc gia, như: Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ukraine… Trong chiến tranh hiện đại, không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ 5 gắn kết chặt chẽ với tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian vũ trụ. Tác chiến không gian mạng đã trở thành một phương thức tác chiến cơ bản giữ vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh có áp dụng vũ khí công nghệ cao.

Vì vậy, việc thành lập và xây dựng lực lượng Tác chiến không gian mạng là việc làm cần thiết hoàn toàn phù hợp với quy luật, xu thế khách quan, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

THANH HUYỀN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây