Hạo Nhiên cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Hạo Nhiên cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Khẳng định đây là những lời bịa đặt mang tính chất cá nhân, vu cáo trắng trợn không đúng sựu thật tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Hạo Nhiên chỉ ngồi một chỗ ra những phán quyết mang tính kích động dân chúng lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mà trên thực tế họ chẳng hiểu gì về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam cả, hoặc cố tình thêu dệt sai sự thật tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để chống phá…

Hạo Nhiên cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Trên trang Việt Nam Thời báo, những ngày  có bài “Báo cáo tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2021” của Hạo Nhiên… nội dung xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, kỳ thị dân tộc, ngăn cấm tự do ngôn luận, tự do báo chí, “đàn áp” những người bất đồng chứng kiến, “bất bình đẳng” giới, “vi phạm” quyền trẻ em; kích động đấu tranh đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”…

Khẳng định đây là những lời bịa đặt mang tính chất cá nhân, vu cáo trắng trợn không đúng sựu thật tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Hạo Nhiên chỉ ngồi một chỗ ra những phán quyết mang tính kích động dân chúng lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mà trên thực tế họ chẳng hiểu gì về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam cả, hoặc cố tình thêu dệt sai sự thật tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để chống phá.

Trên thực tế, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn phấn đấu bảo đảm quyền tự do, dân chủ, nhân quyền cao nhất cho mỗi công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm; mọi người được tự do phát triển cá nhân trong mọi hoạt động xã hội, như tự do đi lại, tự do làm ăn, tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo… nhưng quyền tự do ấy phải dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng phải dựa vào pháp luật để quản lý xã hội, nếu không có pháp luật thì xã hội sẽ hỗn loạn; suy cho cùng pháp luật là sự phản ánh nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân trong cuộc sống, đồng thời là ý chí của giai cấp cầm quyền phù hợp với cuộc sống xã hội, không có pháp luật chung chung cho mọi giai cấp để áp dụng chung cho mọi xã hội… Vì vậy, mọi hoạt động của công dân trong xã hội đó phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, một xã hội hiện đại thì mọi công dân phải thượng tôn pháp luật. Do đó, “Báo cáo tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2021” do đối tượng Hạo Nhiên tán phát là những nội dung xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đối tượng đã vu cáo Việt Nam “đàn áp” tôn giáo, “kỳ thị” dân tộc, “ngăn cấm” tự do ngôn luận, tự do báo chí, “đàn áp” những người bất đồng chứng kiến, “bất bình đẳng” giới, “vi phạm” quyền trẻ em; kích động đấu tranh đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Những vấn đề này chưa bao giờ xảy ra trên đất nước Việt Nam, nếu đã vi phạm những nội dung trên, thì Việt Nam không bao giờ được thế giới bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối 184/192 phiếu bầu. Điều đó đã nói lên tất cả về quyền tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Hạo Nhiên chẳng qua chỉ là một kẻ được các thế lực phản động chống Việt Nam nuôi dưỡng chuyên ngồi một chỗ, nghĩ ra những chiêu trò để vu cáo, xuyên tạc tình hình xã hội Việt Nam, mục đích chính là kích động, lôi kéo một bộ phận quần chúng nhân dân bất mãn, hoặc những người nhẹ dạ, cả tin đứng lên chống đối chính quyền sở tại. Thực chất, đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Do đó, mỗi chúng ta phải hết sức tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin vào những lời bịa đặt, vu cáo của chúng; mà phải nhìn phải nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay. Trong khi thế giới, khu vực có những diễn biến chính trị xã hội hết sức căng thẳng và phức tạp, người dân nhiều quốc gia họ chỉ muốn được sống trong hòa bình ổn định của đất nước mà cũng không được, còn ở Việt Nam thì chính trị xã hội được coi là ổn định nhất thế giới, thì tại sao chúng ta không tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

TRỊNH HIỀN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *