Hướng dẫn người lao động bị F0 làm thủ tục hưởng BHXH

Hướng dẫn người lao động bị F0 làm thủ tục hưởng BHXH

Theo Luật BHXH, người lao động (NLĐ) bị mắc Covid-19 phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được hưởng chế độ ốm đau. 

Nhận tiền trợ cấp ốm đau từ cơ quan BHXH

BHXH Việt Nam cho biết thời gian qua, mỗi ngày cả nước ghi nhận hàng chục ngàn ca Covid-19 mới, trong đó có số lượng lớn là người lao động (NLĐ) có tham gia BHXH. Trong trường hợp này, NLĐ sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH nếu bảo đảm đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Hướng dẫn người lao động bị F0 làm thủ tục hưởng BHXH

Theo đó, với chế độ ốm đau, tại điều 25 Luật BHXH năm 2014, quy định NLĐ bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho NLĐ bị mắc Covid-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc Covid-19. Về hồ sơ hưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng BHXH. Hồ sơ đề nghị hưởng (đối với NLĐ là F0 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0) gồm giấy tờ sau: đối với NLĐ là F0 điều trị nội trú cần có giấy ra viện. Đối với NLĐ là F0 điều trị ngoại trú cần có GCN nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Cũng theo BHXH Việt Nam, về thời gian hưởng, Bộ Y tế quy định, mỗi lần khám, người bệnh được cấp một GCN nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người F0 phải tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Luật cũng quy định trong thời gian nghỉ, NLĐ sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi Covid-19, NLĐ cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú); GCN nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (đối với trường hợp điều trị ngoại trú) trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho NLĐ trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. NLĐ có thể nhận tiền qua tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Hướng dẫn người lao động bị F0 làm thủ tục hưởng BHXH

Ai được nhận chế độ dưỡng sức sau ốm đau?

BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn sau khi điều trị các bệnh khác hoặc Covid-19, nếu NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của NLĐ vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật tối đa là 7 ngày và bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng/ngày.

Trước đó, BHXH Việt Nam có nhiều văn bản đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn về việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với các F0 điều trị tại nhà, tại các cơ sở thu dung điều trị, cơ sở 3 tại chỗ… cũng như NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ dưới 7 tuổi là F0 điều trị tại nhà.

Ngọc Anh 


Nguồn: Cánh cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *