“Cờ vàng” qua thi ca và lịch sử

“Cờ vàng” qua thi ca và lịch sử

Bài lịch sử rất công phu và cô đọng này được tác giả gửi trên Facebook Noi Pham ► Lâm Phú Châu ngày 19 tháng hai, 2021. Dù bài viết đã có ghi rất nhiều nguồn tài liệu, nhưng cũng xin chỉ được xem như một bài văn mang tính cách thơ ca, không phải là tài liệu tham khảo. Bài này cũng được chính tác giả đã đọc trên audio clip cung cấp cho trang nhà để làm thành video đính kèm. Mến tặng những ai cùng quan tâm đến lịch sử cận đại. (SH)

Cờ Vàng hay Hoàng Kỳ thời bà Triệu Thị Trinh (hay gọi là Bà Triệu) biểu tượng cho nòi giống Lạc Việt anh hùng với tinh thần quật khởi, bất khuất chống ngoại xăm, giành độc lập tự do cho dân tộc! Bà Triệu khởi nghĩa chống Đông Ngô năm 248 sau Tây lịch. Lòng yêu nước can trường với ý chí sắt đá bất khuất của Bà được ghi vào thiên “Anh Hùng Sử Thi” của dân tộc Việt Nam, cùng với Hai Bà Trưng là Mẹ của Tổ Quốc Dân Tộc Việt Nam anh hùng cho ngàn đời sau con cháu noi gương!

Huyện Nông Cống vẫy vùng Thanh Hóa.

Hai mươi tuổi chí cả lược thao.

Vào núi chiêu mộ anh hào.

Cùng anh Quốc Đạt gươm đao, tướng quyền.

Cởi gió mạnh, chặt xiềng, bứt xích.

Đạp sóng dữ,tập kích tiến công.

Chém cá tràng kình bể Đông.

Chẳng làm tì thiếp, má hồng nữ nhi.

Thúc voi trận “Hoàng Kỳ” lệnh xướng.

Áo giáp vàng chủ tướng binh điều.

Xông pha giáp chiến tiền tiêu.

Oai danh anh dũng “Nhụy Kiều Tướng Quân”!

(Trích trường thi: “Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca”, Cầu Móng NTTTLA, sachhiem.net)

Còn “CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ” (yellow flag with three red stripes) gọi tắt là “Cờ Vàng” thì khác hẳn với “Cờ Vàng” không có ba sọc đỏ (Plain Yellow Flag) của Bà Triệu. “Ngụy Sử” đồng hóa “Cờ Vàng” (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ) với Cờ Vàng “Trơn” (Plain Yellow Flag) của Bà Triệu là có “Ý Đồ Ngụy Tạo Gian Lận”, ăn cướp công lao của tiền nhân, đánh tráo “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” vì ngoại bang và do ngoại bang với ý nghĩa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam là “Cờ Vàng” vì nước vì dân tộc của Bà Triệu.

Ngụy Sử cho “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” là cờ “Chính Nghĩa Quốc Gia” đối kháng với Cờ Đỏ Sao Vàng của Cộng Sản. Mù Sử hay Ngụy Sử có cái “Ngụy Lý” gian xảo, dối trá…để tuyên truyền lừa đảo, thì Chính Sử cũng có cái “Chính Lý” thâm áo sâu sắc để diệt trừ “Tà Ngụy”. Bài thơ Đường sau đây diễn tả bản chất trung thực cái “Xác Chết Cờ Vàng” đã bị “Khai Tử” từ ngày 30-4-1975:

Thơ Vịnh “Cờ Vàng”.

Thế sự lao xao “Xác Cờ Vàng”

Lá cờ nô lệ, kiếp lầm than .

Bảo Đại “Thờ Tây” thiêu nòi giống !

Diệm Nhu “Cuồng Mỹ” giết họ hàng !

Ác bá “Tây Nô” lòng dã thú.

Cường hào “Mỹ Ngụy” dạ sói lang.

Trăm năm bán nước, hai đời giặc.

Quái thai xác chết lá “Cờ Vàng” ! NP(13-1-2021)

Câu(1): “Thế sự lao xao Xác Cờ Vàng”.

Gần đây, ngày 6-1-2021, bỗng nhiên cả nước Mỹ và thế giới “Xôn Xao” về “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” vì nó xuất hiện trong cuộc “Bạo Loạn” vô tiền khoáng hậu trên nước Mỹ ở điện Capitol Hill, cơ quan Quốc Hội Tối Cao của nước Mỹ (Washington D.C.) đồng hành với hàng chục băng đảng như Klu Klux Klan (KKK) chuyên ám sát người Da Đen trên đất Mỹ khi xưa hay Liên Bang Miền Nam chủ trương duy trì chế độ nô lệ Da Đen khi xưa…Đây là những băng đảng Da Trắng “Thượng Đẳng” ủng hộ Donald Trump một cách mù quáng điên cuồng.

Thế giới lao xao không biết “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” thuộc giống dân Da Trắng Thượng Đẳng, Da Đen hay Da Vàng mà dám “Lộng Hành” làm Cách Mạng “Trắng”, Cách Mạng “Đen” hay Cách Mạng “Vàng”… âm mưu “Hạ Bệ” Tổng Thống Mỹ được bầu là Joe Biden ! Người người bàng hoàng ngược dòng tìm hiểu lại lịch sử…thì ra đây chỉ là cái “Xác Chết Cờ Vàng” đội mồ sống dậy với những đám “Ma Trơi” lạc loài, vô tổ quốc !

Ngày 30-4-1975, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã chết cùng với Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa do Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng Thống. Suốt 5 đời Tổng Thống Mỹ từ Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon và Jimmy Carter, Mỹ đã đổ gần hết vốn liếng vào canh bạc Việt Nam, đào tạo hơn 1 triệu lính Ngụy Cờ Vàng, võ trang đến tận răng. Tuy nhiên tất cả đều “Phá Sản”, Mỹ đành phải bỏ cuộc ký hiệp định Paris ngày 27-1-1973 để tháo chạy trong “Danh Dự”.

Mỹ dốc sức năm đời Tổng Thống.

Cùng triệu quân hạt giống Ngụy trào

“Ví Dầu Mỹ Cút Ngụy Nhào”

“Đem Con Bỏ Chợ Khác Nào Con Hoang”.

Câu(2): “Lá cờ nô lệ kiếp lầm than”.

Cùng đi ngược dòng lịch sử, cả thế giới mới biết rằng đó là lá “Cờ Nô Lệ” do thực dân Pháp và Vatican lập ra để nô lệ, xích xiềng dân tộc Việt Nam lâu dài hàng thế kỷ ! Vatican và Pháp liên minh đánh chiếm Việt Nam. Giáo hội Thừa Sai Pháp cùng Vatican tung nhiều Giám Mục, Linh Mục gián điệp như Huc, Gosseline, Pellerin, Legrand, Puginier…do thám Việt Nam và đào tạo đạo quân “nằm vùng” thứ năm với “Con Chiên Bản Xứ” làm nội ứng. Những tài liệu được giải mật của Bộ Thuộc Địa, Bộ Hải Quân và Hội Truyền Giáo của nước Pháp cũng như thư viện Tòa Thánh La Mã…đã bạch hóa”Tội Ác” của đạo Gia Tô đối với dân tộc Việt Nam và Thế Giới. Linh Mục Huc trình bày các mối lợi mà việc đánh chiếm Việt Nam có thể mang lại cho nước Pháp. Lợi ích chiến lược: “Đà Nẵng nằm trong tay người Pháp chắc sẽ là một hải cảng kiên cố và một điểm quan trọng để chế ngự các vấn đề đại dương Á Châu…“. (Xem “Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt Nam”, Luận Án “Ưu Hạng” Tiến Sĩ Quốc Gia Pháp Khoa Học Chính Trị Đại Học Paris và quyển “Giáo Sĩ Thừa Sai Và Chính Sách Thuộc Địa Của Pháp Tại Việt Nam 1857-1914”. (Les missionnaires et la politique coloniale fracaise au Vienam) cùng tác giả Tiến Sĩ Cao Huy Thuần). Các Tu Sĩ Gia Tô mang cây “Thập Giá” che mắt “Thế Gian” thật ra là “Điệp Viên” của Vatican ! Giám Mục Pellerin tâu vua Napoléon Đệ III và Giáo Hội La Mã. Tháng 11-1857 Pellerin đi Rome được Giáo Hoàng Pie XI (11) tán thành đánh chiếm Việt Nam. Kế hoạch xâm lược của Giám Mục Puginier cũng được tường trình lên vua Pháp Napoléon Đệ III và cuộc chiến xâm lược bắt đầu. Các Giám Mục, Linh Mục thì quá tham lam, hối thúc quân Pháp đánh thẳng vào kinh đô Huế. Nhưng tướng chỉ huy quân viễn chinh Pháp không nghe, áp dụng chiến thuật “Bẻ Càng Cua” trước khi “Đập Đầu Cua“. Do đó, Pháp đánh thăm dò Đà Nẵng năm 1858 rồi vào Nam “Bẻ Cái Càng Cua” Nam Kỳ ba tỉnh miền Đông năm 1862, rồi ba tỉnh Miền Tây năm 1867, Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử. Rồi ra Bắc “Bẻ Càng Cua” Bắc Hà năm 1874, Hoàng Diệu đốt mình tự sát. Càng Cua bị bẻ hết rồi thì quân Pháp dễ dàng đập”Đầu Cua” kinh đô Huế năm 1883 và dứt điểm năm 1884 với hòa ước Patenôtre, nước Việt Nam hoàn toàn chìm trong ngục tù xiềng xích nô lệ của liên minh Pháp-Vatican! Tất cả những cuộc khởi nghĩa trong nước đều bị liên minh Pháp-Vatican dìm trong biển máu!

Máu Cần Vương,Văn Thân đỏ thắm

Lệ núi sông ướt đẫm nương dâu

Anh hùng hào kiệt rơi đầu

Quốc kêu: “Nước Mất”, vó câu lỡ làng .

Chiếm được Việt Nam xong, liên minh Pháp-Vatican tuy “Đồng Sàng” nhưng “Dị Mộng” thường xuyên tranh chấp đấu đá nhau để tranh giành quyền lực nắm trọn Đông Dương để hút máu xiềng xích dân tộc Việt Nam. Gia Tô Ngô Đình Khả và Nguyễn Hữu Bài được Vatican đưa sang đảo Paulo Pinang (Mã Lai) Trung Tâm Huấn Luyện Điệp Viên và Thông Ngôn được cả Pháp và Vatican trọng dụng gài vào triều đình Huế. Đối với Pháp, Khả làm Mật Thám theo dõi vua và các quan lại báo cáo cho Pháp kịp thời, tránh sự việc vua bỏ trốn ra bưng tổ chức kháng chiến chống Pháp như vua Hàm Nghi với phong trào Cần Vương. Đối với Vatican, Khả và Bài cố gắng “Dụ” vua ngã theo Vatican chống lại Pháp. Đạo Gia Tô đã thống trị các nước Tây Âu cả ngàn năm thế lực rất mạnh, các vua Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…phải tuân lệnh Giáo Hoàng Vatican đi xâm lược mở mang “Nước Chúa”, “Diệt Chủng “các dân tộc khác như dân Da Đỏ ở Nam Mỹ, Trung Mỹ và Mexico hoặc bắt làm “Nô Lệ” như dân Da Đen ở Phi Châu. Từ cuộc cách mạng Pháp 1789 thế lực Vatican suy yếu, nhưng giữa hai phe Cấp Tiến “Tự Do, Dân Chủ” ảnh hưởng phong trào dân chủ cấp tiến với những tư tưởng phóng khoáng của Voltaire, Montesquieu, Jean Jacque Rousseau… và phe Bảo Thủ “Độc Ác, Cuồng Tín” còn nặng nề đầu óc tôn giáo Thần Quyền độc tôn, hà khắc, phản khoa học của Giáo Hội La Mã, hai phe vẫn còn tranh chấp khốc liệt. Từ năm 1899, Quốc Hội Pháp tiếp tục tấn công Giáo Hội Vatican bằng các sắc luật năm 1901, 1904, 1905 chính thức Giải Phóng xã hội Pháp khỏi sự kềm kẹp, xiềng xích của Thần Quyền Ki-Tô thời Trung Cổ với các Tòa Án Dị Giáo (Inquisation) tra tấn, bóc lột, treo cổ, thiêu sống người… độc ác và bất công hơn Thế Quyền gấp bội.

Năm 1889 Pháp đưa Thành Thái lên ngôi lúc chỉ 10 tuổi. Pháp gài Ngô Đình Khả làm nhiếp chính để theo dõi nhà vua và triều đình Huế. Vatican và Ngô Đình Khả khuyên vua bỏ cờ Đại Nam, khai sinh “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” đầu tiên vào năm 1890. Vì Khả là công bộc của Vatican nắm trọn quyền lực trong triều đình Huế lại khai sinh ra Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nên người ta nghi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là “Ẩn Dụ” Chúa Ba Ngôi . Trong Kinh Dịch, “Ba Sọc” liền không đứt đoạn là quẻ Càn chỉ Trời hay Thượng Đế. “Ba Sọc”lại trùng hợp với “Ẩn Dụ” Chúa Ba Ngôi (Trinity): Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Màu Vàng là màu của Vua Chúa. Như vậy, cái Logic “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” biểu tượng “Thượng Đế Chúa Ba Ngôi” là quá rõ ràng ! Sau này Ngô Đình Diệm vẫn giữ nguyên “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” của cha mình là Ngô Đình Khả vì cái “Ẩn Dụ” quan trọng là cờ “Chúa Ba Ngôi” ! Khả cũng “Dụ” được vua theo Giáo Hội Vatican chống lại Pháp. Pháp tức giận truất phế và đày vua Thành Thái lúc 18 tuổi. “Ngụy Sử” cho rằng vua Thành Thái “Yêu Nước Chống Pháp” cho nên “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” lúc đó cũng là cờ “Yêu Nước Chống Pháp” đầu tiên trước “Cờ Đỏ Sao Vàng” của Cộng Sản! Tuy nhiên, vua Thành Thái mới 18 tuổi còn rất non dại bị xúi giục chống Pháp cho quyền lợi tối hậu của Vatican, không vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam đang oằn oại trong xích xiềng nô lệ của liên minh Pháp-Vatican. Con Cáo Già “Nhị Trùng” Gia Tô Ngô Đình Khả vừa làm “Mật Thám” cho Pháp vừa làm “Công Bộc” cho Vatican đã từng đào mả đốt xác chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng trộn với thuốc súng bắn xuống sông Lam Giang ở Hà Tĩnh, thì đây là “Giặc Vatican” và “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” cũng là “Cờ Giặc” hay “Cờ Nô Lệ” ! Pháp phế và đày vua Thành Thái rồi dựng vua Duy Tân lên ngôi năm 1907 rồi lại phế và đày biệt xứ vua Duy Tân năm 1916 ở Phi Châu. Đây cùng một kế sách của con Cáo Già “Nhị Trùng” Ngô Đình Khả đối với vua Duy Tân cùng với chiêu sách “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” của Vatican. Bởi vậy, mới có câu vè châm bím: “Bài vua không Khả”. Như vậy, “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” tồn tại được 26 năm (từ 1890-1916) dưới hai triều vua Thành Thái và Duy Tân do giặc Gia Tô Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài đại diện cho thế lực Vatican làm nhiếp chính “Mua Vua, Bán Vua, Bài Vua, Đày Vua“!

Cái tôn giáo “Quái Ác” cũng như những tên Việt Gian bán nước, buôn vua công bộc Vatican đã mang đến “Đại Hoạ” cho dân tộc Việt Nam suốt 100 năm nô lệ xích xiềng và mãi đến thế kỷ 21, hậu quả của nó vẫn còn âm ĩ… thì thật là đáng sợ ! Nhiều sử gia cho rằng Công Giáo La Mã (Vatican) không phải là một Tôn Giáo mà là một Đế Quốc. Phải gọi là Đế Quốc Công Giáo hay Đế Quốc Vatican vì nó chiếm toàn bộ Âu Châu và Bắc Phi làm lảnh thổ của nó và Đế Quốc Công Giáo chẳng phải khởi đầu từ Jesus mà thật sự khởi đầu từ Bạo Chúa La Mã Constantine. Người Công Giáo coi Constantine là người của Chúa vì Y ngưỡng mộ Cây Thập Giá với khẩu hiệu: “Dưới dấu hiệu Thánh Giá ta sẽ chinh phục thế giới“. Và Bạo Chúa Constantine đã mở rộng Đế Quốc La Mã bằng “Thanh Gươm và Thập Giá” đến tận Thổ Nhĩ Kỳ thành lập một thủ đô mới cho Đông Đế Quốc La Mã lấy tên ông là Constantinople (Istanbul ngày nay). Sử gia Hoa Kỳ Lloyd M. Graham trong tác phẩm lừng danh: “Deceptions and Myths of the Bible” viết: “Công Giáo La Mã là tên sát nhân vô địch trong lịch sử nhân loại. Từ ngày Bạo Chúa La Mã Constantine sáng lập ra nó năm 325 đến nay nó đã giết trên 200 triệu người” (Wars, tyrany and oppression of Christian nations since the days of Constantine have caused the death of more than 200.000.000 peoples), page 463. Thời Trung Cổ, các Giáo Hoàng La Mã xúi giục dân chúng và vua chúa các nước Pháp, Đức, Ý ,Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…đem quân đánh Hồi Giáo ở Trung Đông với 7 cuộc “Thánh Chiến” đẫm máu gọi là cuộc “Thập Tự Chinh” (Crusades) mang cây “Thập Giá” đi mở mang “Nước Chúa”. Sự việc liên minh Pháp-Vatican đánh chiếm Việt Nam bắt dân tộc Việt Nam làm nô lệ hay việc Gia Tô Ngô Đình Diệm muốn Gia Tô hoá Miền Nam trước đây trong vòng 10 năm cũng không nằm ngoài mục đích mở mang “Nước Chúa” của Vatican. Diệm là đồ tể “Nghiện Đạo” Vatican nhưng quá tồi làm hỏng việc đem lại tiếng xấu cho Vatican đến nỗi sau khi Diệm Nhu bị Mỹ khai trừ, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục chạy về “Thánh Địa” cũng bị Vatican cách chức, rút phép thông công ! Lịch sử Tây Phương nhất là vào “Thời Đại Đen Tối” (Dark Age) dưới sự thống trị hàng ngàn năm của Ki-Tô-Giáo, hàng trăm học giả, sử gia nổi tiếng Phương Tây đã lên án cái tôn giáo “Quái Ác” này chẳng hạn như văn hào Pháp Voltaire trong “Letter to Federick the Great”(Haught, 53) viết: “Ki-Tô-Giáo là cái tôn giáo lố bịch nhất, vô lý nhất và đẫm máu nhất làm nhiễm độc thế giới. Những tín đồ Ki-Tô là những người bất khoan dung nhất. Trong 1700 năm, Ki-Tô-Giáo không làm gì khác ngoài việc gây hại cho nhân loại“. (Christiany is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world. Christians have been the most intolerant of all men. For 1700 years, the Christian sect has done nothing but harm). Suốt hàng ngàn năm, dân chúng Âu Châu phải chịu sự đè nén, áp bức với những “Đức Tin” mù quáng không có thật nhưng không dám cãi lại lời Chúa vì có “Toà Án Dị Giáo”(Inquisation) của Giáo Hội Vatican bảo vệ Đạo Chúa do các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y làm thẩm phán… đánh đập, tra tấn dã man, treo cổ hoặc cho lên giàn hỏa thiêu sống ! Nhà hàng hải Magellan đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm viết: “Chúa nói Trái Đất thì phẳng, dẹt; nhưng tôi biết nó “Hình Cầu” vì tôi thấy “Cái Bóng” của nó hiện trên Mặt Trăng mỗi khi có Nguyệt Thực, tôi tin cái Bóng, không tin lời Chúa nói”. Nhưng Magellan không dám nói ra vì sợ bị Giáo Hội thiêu sống như Bruno hay Gallileo ! Giáo Hội Vatican cũng quá “Mê Tín” khi đánh đập, tra tấn dã man rồi thiêu sống hàng trăm ngàn phụ nữ “Bị Nghi” là “Phù Thuỷ” đã “Giao Cấu” với “Quỷ Satan” sẽ sinh ra Quỷ làm hại Giáo Hội sau này. Hàng trăm ngàn phụ nữ Âu Châu chết oan thời Trung Cổ vì cái Ngu Xuẩn này của Vatican (xem “Búa Phù Thủy” (Malleus Maleficarum) của hai Linh Mục Heinrich Kramer và James Spenger).

Cái gọi là “Thánh Kinh” viết ra lời Chúa nói, nhưng lại có quá nhiều cái ác và cái sai lầm mà Khoa Học ngày nay phải “Bó Tay”! Chẳng hạn như Chúa thành lập Vũ Trụ trong 6 ngày cách đây khoảng 10.000 năm (thuyết Big Bang,”gần đây đã được Vatican công nhân”, vũ trụ sinh ra từ một Dị Điểm(singular point) giống như Đạo Phật nói, cách đây khoảng 13,7 tỉ năm). Trái Đất phẳng dẹt, còn Mặt Trời thì tròn quay quanh Trái Đất (?). Vòm Trời được làm bằng “Đồng Thau” có những cây cột chống đỡ cố định, trên chứa nước và có đậy nắp, mỗi khi Trời mưa, Chúa mở nắp và nước mưa trên Trời rơi xuống thành Mưa ! Học giả Justin Brown viết: “Nếu Thánh Kinh đã nói sai về chuyện chúng ta từ đâu mà có thì làm sao có thể tin được nó nói chúng ta sẽ đi về đâu ?” (If the Bible is mistaken in telling us where we came from, how can we trust it to tell us where we’re going ?). Tuy nhiên Nhà Thờ lại dạy Con Chiên: “Phúc cho ai không thấy mà tin” ! Thánh Kinh Luke 19:27 lời Chúa nói: “Hãy mang kẻ thù của ta ra đây, kẻ không muốn ta cai trị và hãy giết chúng trước mặt ta” (Bring here these ennemies of mine who did not want me to be king over them and kill them in front of me).

Kinh Thánh Exodus 32: 23-29 viết: “Khi Mai-sen (Moses) thấy dân chúng phóng đảng liền ra đứng ở cửa trại kêu gọi: “Ai thuộc về Thiên Chúa, đến với ta“. Tất cả người Lê-vi (bộ lạc theo Mai-sen) đều tập họp bên ông. Ông nói với họ: “Thiên Chúa, Thần của Israel bảo: Mọi người phải đeo kiếm vào, đi từ cửa trại này đến cửa trại kia và giết cả cho đến anh em ruột , người thân thiết, láng giềng. Người Lê-vi vâng lời và hôm ấy có chừng 3000 người bị giết. Mai-sen bảo: “Hôm nay anh em đã hiến thân phục vụ Thiên Chúa, chẳng sá chi đến cả con cái, anh em ruột mình, vậy Chúa sẽ giáng phúc cho anh em“.”Chúa thì toàn năng, hiền từ đức độ, tình yêu của Chúa vô bờ bến như các Linh Mục rao giảng trong Nhà Thờ và Con Chiên chỉ biết như thế thôi, không dám biết nhiều hơn vì sợ Chúa phạt xuống Địa Ngục đời đời ! Các Linh Mục luôn né tránh hoặc biết mà cố tình giấu nhẹm những hành động và thái độ mỗi khi Chúa nóng giận ! Chẳng hạn như Chúa gây nạn “Đại Hồng Thủy” diệt chủng tàn sát tất cả nhân loại và muông thú chỉ chừa gia đình ông Noah và mỗi cặp loài thú đực cái để truyền lại giống trên chiếc tàu lớn do Chúa đóng. Chúa phóng hỏa diêm sanh thiêu sống tất cả dân thành Sodôme chỉ chừa một ông già và hai đứa con gái nhờ nghe lời vị Thiên Sứ báo trước đi chạy trốn. Hai đứa con gái phục rượu cho cha say rồi lần lượt thay phiên nhau “Giao Hợp” với Cha để gây lại nòi giống! Thượng Đế Ki-tô, tính khí bất thường: khi thì hiền từ đức độ, tình thương bao la ; khi thì nóng nảy, độc ác, ghen tị, đầy thù hận, thích trả thù, tiêu diệt cả đến nhân loại do chính Ngài sinh ra…thì thật là khó hiểu ! Phật Thích Ca thì lại trái ngược hoàn toàn với Thượng Đế Ki-Tô. Trí Tuệ tuyệt vời, khoa học ngày nay phải bái phục chẳng hạn như cách đây hơn 2500 năm chưa có kính hiển vi điện tử, chưa có kính thiên văn, chưa có khoa học cơ học lượng tử… mà Phật đã biết trong ly nước có vi trùng, có hằng hà sa số thế giới, hạt nguyên tử chia làm 7 (khoa học lượng tử khám ra nguyên tử có 7 lớp võ quỹ đạo electrons “electrons configuration” bắt đầu từ nguyên tố Francium (Fr) trở đi)…Lòng từ bi, đức độ vô bờ bến, luôn Bình Tâm trong Thiền Định, quý mạng sống của tất cả chúng sinh cho đến loài cầm thú…..

“Bờ bên kia có Thích Ca vung kiếm

Chém Vô Minh, dứt điểm cửa Luân Hồi

Gươm Trí Tuệ sáng ngời soi nẻo tối

Giáo Từ Bi vang dội cõi hằng sa”. NP

Phật Thích Ca lại nói: “Đừng tin những gì dù là Kinh Sách từ xưa để lại, kể cả lời nói của một vị Giáo Chủ…. mà phải suy xét, phân tích cho thật kỹ, thử nó như thử vàng, nấu chảy nó, đập nó vào đá, phân tích nó cho đến tận cùng . Nếu thấy nó đúng, hợp lý…và có lợi ích…thì mới tin”. Cũng khác với lời Chúa, Phật Thích Ca nói: “Không có Hận Thù trong Dòng Máu cùng đỏ, không có Giai Cấp trong Nước Mắt cùng mặn”. Phật cũng bác bỏ luôn Thượng Đế và cho rằng tất cả đều do Tâm tạo ra . Chữ Tâm của Đạo Phật có một áo nghĩa thâm sâu:

Bát Nhã thanh tịnh hải

Lý mật nghĩa u thâm

Ba La đáo bỉ ngạn

Hướng đạo kỳ do Tâm

Nhược nhơn dục liễu tri

Tam thế nhất thiết Phật

Ưng quán pháp giới tánh

Nhất thiết duy Tâm tạo.

Về vũ trụ, Phật Thích Ca nói: Thế giới nhiều như cát sông Hằng: Vô số Hệ Mặt Trời hợp thành một Phật Sát, nhiều Phật Sát hợp lại thành một Tầng, nhiều Tầng hợp lại thành một Hoa Tạng Thế Giới, nhiều Hoa Tạng Thế Giới hợp lại thành Vũ Trụ. Vũ Trụ không có bắt đầu và chấm dứt (Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung) nhưng Vũ Trụ biến dịch theo vòng “Luân Hồi”: thành, trụ, hoại, không! Đầu thế kỷ 20, nhờ có kính thiên văn Hubble, Khoa Học xác nhận lời nói của Phật Thích Ca hoàn toàn chính xác: Hàng trăm triệu Hệ Mặt Trời hợp thành một Thiên Hà (Galaxie), nhiều Thiên Hà hợp lại thành một Thiên Tòa(Cluster), nhiều Thiên Tòa hợp lại thành một Đại Thiên Tòa(Super Cluster), nhiều Đại Thiên Tòa hợp lại thành Vũ Trụ (Universe). Khoa Học lại càng kinh ngạc với lời nói của Phật hay các Thiền Sư ngộ đạo với cái Dị Điểm Big Bang “trùng trùng duyên khởi” sinh ra Vũ Trụ:

” Một điểm viên quang thể bổn không.

Vạn ban Tạo Hoá giá cơ đồng.

Bao la thế giới Càn Khôn ngoại.

Trạm tịch hàn quang Sát Hải trung…”.

Thế mà Alexandre De Rhodes trong cuốn “Phép Giảng Tám Ngày” trong các Giáo Xứ Việt Nam lại nói “Thích Ca là “Thằng” nói láo…” !

Bị đầu độc bởi Vatican và các Linh Mục , một số Con Chiên tin rằng Phật Thích Ca là Ma Quỷ và chuyên “Nói Láo”. Rồng là Quỷ Satan ! Nhưng dân tộc Việt Nam lại cho mình là Con Rồng Cháu Tiên ! Một số Con Chiên chỉ thích Vatican và cho mình là Con Cái của Thiên Chúa , không phải là Con Rồng Cháu Tiên! Thời Pháp thuộc, trường Tây dạy cho con cái các địa chủ Việt Nam giàu có : “Dân tộc ta là giống dân Gaulois…”. Cho nên một số Con Chiên “Nghiện Đạo” Vatican như Ngô Đình Khả, Trần Lục, Huỳnh Công Tấn…cho đến Ngô Đình Diệm thời Việt Nam Cộng Hòa theo ngoại bang, sẵn sàng tàn sát anh em họ hàng không một chút thương tiếc, phản lại dân tộc nòi giống một phần cũng vì bị nhiễm độc Giáo Lý Ki-tô Vatican !

Câu(3); “Bảo Đại “Thờ Tây” thiêu nòi giống”

Năm 1916 Pháp đem Bửu Đảo lên làm vua Vương hiệu Khải Định. Khải Định không nghe Giáo Hội mà tuyệt đối “Trung Thành” với chủ Pháp. “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” (Chúa Ba Ngôi) của Vatican bi liệng vào “Thùng Rác”. “Cờ Long Tinh” nền vàng”Một Sọc Đỏ Lớn” ở giữa xuất hiện từ 1920 đến ngày 9-3-1945 . Ngày Nhật đảo chánh Pháp, lập chính phủ Bảo Đại và Trần Trọng Kim với “Cờ Vàng Quẻ Ly”.

Đệ nhị thế chiến chấm dứt, Nhật đầu hàng Đồng Minh. Cách Mạng Tháng Tám nổ ra:

Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước

Vượt trùng dương rảo bước năm châu

Cao Bằng, Pắc Bó dẫn đầu

Cách Mạng Tháng Tám gồm thâu sơn hà

Hai tháng chín nước nhà Độc Lập

Mùa Thu Ca rầm rập Cờ Hồng

Non sông dậy sóng thác dòng

Rồng Tiên mở hội ra công dựng cờ.

Ngày 31-5-1946, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cùng Đại Tướng Pháp Salan đáp máy bay đi Paris dự hội nghị Fontainebleau hy vọng mẫu quốc Pháp giữ lời hứa trả lại Độc Lập cho Việt Nam. Hội nghị Fontainebleau thất bại vì Pháp không giữ lời hứa. Chèn ép Chủ Tịch Hồ Chí Minh không được, Pháp quay sang dùng”Lá Bài Bảo Đại”. Một Ông Vua bù nhìn, dễ dãi, chỉ biết ăn chơi do Pháp đào tạo huấn luyện từ khi mới 8 tuổi làm con nuôi của vợ chồng Khâm Sứ Jean Francois Eugene. Liên minh Pháp-Vatican “Đồng Thuận” đưa Bảo Đại về nước thành lập “Chính Phủ Quốc Gia” bù nhìn làm “Đối Trọng” với Việt Minh. Khâm Sứ Gia-Tô Vatican, Tổng Giám Mục Drapier đề nghị với Cao Ủy Đông Dương: Georges Thierry D’Argenlieu “Chiêu Dụ” Bảo Đại về nước cho lên ngôi Vua bù nhìn như trước ngày 9-3-1945. Ngô Đình Diệm, công bộc của Vatican làm Thủ Tướng nắm trọn “Quyền Hành” trong cái “Chính Phủ Quốc Gia” tay sai bù nhìn với “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” tượng trưng cho “Chúa Ba Ngôi”… được người đời châm bím là cái “Củi Chó Mạ Vàng” của Pháp và Vatican ! Tuy nhiên thực dân Pháp lại dùng con bài Nguyễn Văn Xuân (quốc tịch Pháp, có vợ Pháp) là đứa con trung thành của Mẫu Quốc Pháp. Pháp bỏ rơi Diệm, không muốn thế lực của Vatican vượt qua mặt Pháp. Pháp ra lệnh cho các đảng phái Quốc Gia và Cá Nhân “Thân Pháp” qua Hồng Kông “Dụ” Bảo Đại về nước lấy lại ngôi vị ngày xưa với chức “Quốc Trưởng”. Thế là Trần Trọng Kim, Vũ Kim Thành, Nguyễn Tường Tam…tức khắc đi Hồng Kông. Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Giáo Phái Cao Đài trước đây theo Nhật chống Pháp bị tù 5 năm ở Madagascar được Pháp đem về nước tha bổng cho nhiều bổng lộc, quyền lợi đất đai như hơn 100 mẫu đất ở Tây Ninh để xây dựng Tòa Thánh, hơn 4000 hectares đất gần đó để lập căn cứ đạo…với điều kiện phải “Trung Thành” và “Chống Cộng Cho Pháp” qua Hồng Kông “Dụ” Bảo Đại phản Việt Minh về “Đầu Pháp”. Phạm Công Tắc cũng giao quyền chỉ huy tối cao quân đội Cao Đài cho Bảo Đại giúp Pháp tiêu diệt Việt Minh.

Thế là Pháp rước Bảo Đại về nước ký hiệp định Hạ Long ngày 5-6-1948 giữa Bảo Đại và Bollaert trên chiếc tàu Duguay Trouin với chiếc bánh vẽ: “Công Nhận Việt Nam Độc Lập” trong Liên Hiệp Pháp. Sau đó, Pháp giải thể Nam Kỳ Quốc thành lập Chính Phủ Trung Ương Lâm Thời và ngày 8-3-1949 Bảo Đại chính thức đi Paris ký với Tổng Thống Pháp Vincent Auriole hiệp ước Élysée. Ngày 28-4-1949 Bảo Đại mới thực thực sự về nước nhưng còn ở lại Đà Lạt. Phải đợi đến ngày 2-7-1949 Bảo Đại mới giải tán Chính Phủ Trung Ương Lâm Thời của Nguyễn Văn Xuân và thành lập nội các mới. Do đó có thể xem “ngày 2 tháng 7 năm 1949” là ngày chính thức ra đời cái gọi là “Chính Phủ Quốc Gia” với lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”. Ngày 12-7-1949 Bảo Đại ra mắt “Chính Phủ Quốc Gia” ở Huế và ngày 16-7-1949 ra mắt ở Hà Nội.

Cơn bão lửa “Cờ Hồng” cứu nước

Khắp non sông rập bước anh hùng

Triệu người gươm súng vẫy vung

Quyết tâm đuổi giặc, chập chùng lửa thiêng

Thực dân Pháp đảo điên hốt hoảng

Lập kế mưu cứu vãng nguy tình

Quân cờ Bảo Đại bù nhìn

Chiêu bài Chống Cộng rập rình xôn xao !

Chính quyền Pháp suy yếu, nội các Pháp bi sụp đổ đến 5 lần 7 lượt. Trong khi đó thì thế lực của Vatican lại mạnh lên với tinh thần Chống Cộng lên cao độ, ở Hoa Kỳ tinh thần McCathy “Chống Cộng” cũng nổi lên khá dữ dội! Thế là “Chính Phủ Quốc Gia” Bảo Đại bỏ”Cờ Vàng Quẻ Ly” dùng lại “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” thời vua Thành Thái tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi xuất hiện trở lại từ ngày 5-6-1948 đến ngày 23-10-1955 để “Chống Cộng Cho Liên Minh Pháp-Vatican” và sau này thời Gia Tô Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu từ ngày 26-10-1955 đến 30-4-1975 “Chống Cộng Cho Liên Minh Mỹ-Vatican”.

Rước Bảo Đại bù nhìn về nước

Dựng triều ngai chức tước vinh hoa

Lập ra: “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA”

“CỜ VÀNG BA SỌC” ngụy tà hư danh

Kế giặc Pháp gian manh xảo ngụy

Bầy Việt Gian quỳ lụy quan thầy

Cờ Vàng Chống Cộng Cho Tây

Dân nô, nhục nước đọa đày lầm than.

Bảo Đại với “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” bắt đầu buôn nòi giống làm tay sai cho liên minh Pháp-Vatican. Liên Minh Pháp-Vatican với sự hợp tác của Bảo Đại cùng các đảng phái Quốc Gia Chống Cộng, ra chính sách Tâm Lý Chiến “Ngu Dân” để “Chia Rẽ Dân Tộc”. Chính sách “Ngu Dân” này rất lợi hại: phá hoại phong trào Việt Minh đang chống Pháp giành độc lập dân tộc, biến cuộc chiến “Xâm Lược” và “Tái Xâm Lược” của thực dân Pháp thành cuộc chiến tranh “Ý Thức Hệ Quốc-Cộng” hay cuộc “Nội Chiến Quốc-Cộng” mà Pháp là người bạn “Đồng Minh” giúp dân Việt Nam tiêu diệt Cộng Sản Độc Tài Vô Thần. Đây là loại “Độc Tố” Màu Da Cam của liên minh Pháp-Vatican, sau này Mỹ-Vatican và Ngụy Nô Tay Sai “Cờ Vàng” đã di truyền đến ba thế hệ mãi đến hiện tại vẫn chưa gột rửa hết “Chất Độc Da Cam Nô Lệ” trong “Não Bộ Cờ Vàng” !

Sách”Ngu Dân” tuyên truyền Chống Cộng

Làm giặc nô nuôi mộng công hầu.

Giặc Tây ban thưởng công đầu

Ruộng vườn, tài sản gồm thâu chất đầy.

Ngày 1-6-1946, giặc Pháp cắt Nam Kỳ Lục Tỉnh thành lập “Nam Kỳ Quốc” (République Autonôme De La Cochinchine), lập quân Ngụy đầu tiên vào ngày 1-10-1946 ở Nam Bộ lấy tên là Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ (Garde De La République Cochinchinois) với “Cờ Vàng Ba Sọc Xanh Hai Sọc Trắng”. Ba sọc màu xanh lam tượng trưng cho ba con sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu, đặt Nguyễn Văn Xuân, quốc tịch Pháp, làm Thủ Tướng. Nhưng từ khi “Dụ” được Bảo Đại về nước thì sáp nhập Nam Kỳ Quốc vào Chính Phủ Quốc Gia của Bảo Đại và Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ thành “Quân Đội Quốc Gia“…Từ khi giặc Pháp thành lập “Chính Phủ Quốc Gia” (Etat Du Vietnam) với Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đặt Bảo Đại lên ngôi vị bù nhìn thì quân Ngụy phát triển nhanh chóng. Pháp mở trường huấn luyện sĩ quan người Việt. Hầu hết sĩ quan nòng cốt lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa sau này đều tốt nghiệp ở Việt Nam, một ít ở Pháp hay ở Sénégal, Algérie (thuộc địa Pháp ở Châu Phi). Mãi tới ngày 11-5-1950 Quốc Hội Pháp mới thông qua việc thành lập quân Ngụy. Nhưng quân Ngụy thường chỉ đóng ở hậu tuyến giữ an ninh, còn lính viễn chinh Pháp, lính Lê Dương (đa số là tù binh Đức) hay lính Phi Châu (Algérie, Maroc, Sénégal…) thì trực tiếp đối đầu với Việt Minh vì Việt Minh càng đánh càng giỏi và thiện chiến .

Cờ đã sắp âm ba tử khí

Lính Phi Châu cờ xí rộn ràng

Việt Minh Cờ Đỏ dọc ngang

Tam Tài Cờ Pháp, Cờ Vàng ngụy quân.

Đối đầu với bầy “Ác Thú” thực dân gồm lính viễn chinh Pháp, lính Lê Dương (Légion), lính nhiều nước Phi Châu, cùng với 25 vạn lính Ngụy Nô “Quốc Gia” Cờ Vàng của Bảo Đại, bộ đội Việt Minh của cụ Hồ vì lòng yêu nước, ý chí quật cường với truyền thống bất khuất của nòi giống Tiên Rồng cha ông từ ngàn xưa… trở thành sức mạnh Phù Đổng vô địch, kẻ thù nào cũng đánh thắng !

Cùng giặc Pháp sa trường tỉ thí

Hồ Chí Minh quyết chí tranh hùng

Trường Sơn hổ dữ, voi sung

Cửu Long Rồng chiến, vẫy vùng hiên ngang

Vùng Việt Bắc thác ngàn núi thẳm

Chiến khu dày rừng rậm kho tàng

Binh hùng chí khí ngập tràn

Non sông thức giấc âm vang Tiên Rồng

Bắc Trung Nam trời hồng rực lửa

Chí quật cường tích chứa ngàn năm

Khí hùng đuổi giặc ngoại xăm

Rồng Tiên trỗi dậy quyết tâm diệt thù

Trời giông bão âm u ngàn sóng

Toàn dân Nam quyết chống giặc Tây

Chiêu bài “Chống Cộng” rã bầy

Cờ Vàng điên đảo, quan thầy đảo điên…

Tuyệt đại đa số dân chúng vì lòng yêu nước theo Việt Minh chống Pháp phá ngục tù, chặt xiềng bứt xích, quyết không chịu làm nô lệ, giành độc lập tự do cho Dân Tộc dưới sự lãnh đạo anh minh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Hang Pắc Bó rừng ngàn dậy sóng

Đất Cao Bằng vang bóng anh hào

Soi đường dẫn lối trăng sao

Mặt trời tỏa sáng non cao núi hùng

Lập Việt Minh vẫy vùng cứu quốc

Phá ngục tù rắn độc thực dân

Rồng Tiên non nước hợp quần

Lửa thiêng cách mạng khí thần bão giông

Chiêu bài “Chống Cộng” của Liên Minh Pháp-Vatican để “Dụ” dân chúng bỏ Việt Minh về với cái gọi là “Chính Nghĩa Quốc Gia” của “Con Rối” Bảo Đại với ngụy danh “Chính Phủ Quốc Gia” Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cùng với “Phong Trào Quốc Gia Chống Cộng” gồm các đảng phái, giáo phái như Đại Việt, Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Duy Dân, Cao Đài, Hòa Hảo….thất bại nặng nề trước làn sóng quật khởi yêu nước của toàn dân qua phong trào Việt Minh. Việt Minh làm cho chính trường “Mẫu Quốc Pháp” lung lay “Điên Đảo” và giặc Ngụy Nô Cờ Vàng tay sai gọi là “Người Việt Quốc Gia”, “Đảng Phái Quốc Gia” hay “Phong Trào Quốc Gia” dưới “Chiếc Dù” Bảo Đại làm Con Rối bù nhìn cũng “Đảo Điên” theo chủ Pháp-Vatican !

Khắp núi sông trận tiền bốc lửa

Mẫu quốc Pháp nghiêng ngửa chính trường

Việt Minh chí khí quật cường

Giặc Tây tơi tả triều cương rối bời

Chín, mười lượt đổi dời ngôi chủ

Từ Đờ-Gôn (De Gaule), chính phủ Ma-ri (Marie)

Bảy lần Cao Ủy ra đi

Pi-nhông (Pignon),Đờ-lát (De Lattre), Ê-ly (Ély) bất tài

Sa-lăng (Salan) bại tướng thay Đờ-lát (De Lattre)

Tát-si-nhi (Tassignie) quân nát bỏ thây

Na-va (Navarre) binh tướng sa lầy

Diều hâu gãy cánh, từng bầy rên la…

Mỹ nhảy vào tiếp Pháp viện trợ tối đa vũ khí quân sự kể cả tàu chiến, xe tăng, đại bác, pháo đài bay và bom napalm trên 80% chiến phí cho Pháp. Tuy nhiên, chiến dịch biên giới, Pháp lại thua đau:

Miền Đông Bắc Tây tà gục ngã

Mất Cao Bằng bỏ cả Lạng Sơn

Vỉnh Yên, Tu Vũ chập chờn

U Minh, Đồng Tháp lửa hờn sục sôi.

Ngày 24-2-1953 Việt Minh quá hung hăng nuốt gần trọn xứ Thái Tây Bắc, Pháp hốt hoảng xin thêm viện trợ Mỹ để thành lập thêm cho quân Ngụy Nô Cờ Vàng Bảo Đại 54 tiểu đoàn Commandos Ngụy và 14 đại đội trọng pháo Ngụy giữ vùng đồng bằng để Pháp rảnh tay cơ động đối đầu với quân Việt Minh.

Cả một “Bầy Sói” hung dữ được võ trang phần lớn vũ khí Hoa Kỳ với trận đồ “Bát Quái” tập đoàn quân Liên Hiệp Pháp với những tướng chỉ huy Pháp lừng danh huy chương Bắc Đẫu Bội Tinh, anh hùng của nước Pháp trong Đệ Nhị Thế Chiến…phải kính sợ Hổ Tướng Việt Minh Võ Nguyên Giáp !

Liên Hiệp Pháp rã rời xe pháo

Võ Nguyên Giáp giông bão điều binh

Men say chiến thắng Việt Minh

Nghĩa Lộ, Tu Vũ, Ninh Bình…reo ca !

Tây Nguyên Xứ Thượng “Tây Kỳ Quốc” cũng sắp mất. Pháp vội vã đem Liên Đoàn 100 La-pa (La Page) tinh nhuệ vừa mới thắng trận ở Triều Tiên trở về, lên cấp cứu Tây Nguyên. Chẳng may bị chặn ở đèo An Khê quốc lộ 19 tỉnh Bình Định ! Cọp Việt Minh “nuốt sống” cả Liên Đoàn, xoá tên vĩnh viễn !

Liên đoàn Pháp La-pa hùng hổ

Thắng Triều Tiên, sụp đổ An Khê

Tây nguyên tháo chạy não nề

Pháo,xe, binh tướng…ê hề ngả nghiêng !

Bầy giặc dữ cuồng điên trả miếng

Giết dân lành khét tiếng dã man

Đốt nhà, hãm hiếp, moi gan

Ngục tù, xiềng xích hận càng sục sôi !

Thấy Pháp thụ động,quá mệt mỏi,mất tinh thần,đang chờ chết trước sức tấn công vũ bão liên tục của Việt Minh trên khắp mặt trận Đông Dương, ngày 1-4-1953 Bảo Đại quá sốt ruột, ra lệnh Tổng Động Viên để cứu quân Pháp đang hấp hối…

Còn Vatican thì đứng ngồi không yên, sợ Pháp thua thì mất tất cả quyền lợi ở Đông Dương, Giáo Hoàng Pius XII (12) cùng Hồng Y Mỹ Spellman ở New York cố vận động Quốc Hội Mỹ ra lệnh cho Không Quân Chiến Lược Mỹ bỏ từ 1 đến 6 Bom Nguyên Tử để tiêu diệt hết chủ lực quân Việt Minh chung quanh Điện Biên Phủ và các nơi khác. Tuy nhiên Pháp phản đối vì Vatican muốn thiêu sống chủ lực quân Việt Minh thì cũng phải nghĩ đến sinh mạng của gần 20.000 quân Pháp ở Điện Biên Phủ…(tham khảo “Vietnam Why Did We Go?”, Avro Manhattan).

Để cứu vãn tình thế quá nguy ngập cũng như động viên tinh thần quân Pháp và quân Ngụy Nô Cờ Vàng, ngày 12-4-1954 Bảo Đại sai Thủ Tướng Bửu Lộc ra lệnh “Thiết Quân Luật” xử bắn tại chỗ quân ngụy đào ngũ hoặc bỏ chạy theo Việt Minh ! Tuy nhiên đã quá trễ…Ngày 7-5-1954, Tướng Pháp De Castries đầu hàng Việt Minh !!!

Điện Biên Phủ mồ ma giặc Pháp

De Castries xếp giáp qui hàng

Việt Minh khí thế lửa tràn

Giặc Tây cờ bí, lỡ làng cuộc chơi !

Hội Nghị Genève 1954

Câu(4): “Diệm Nhu “Cuồng Mỹ” giết họ hàng”

Pháp đầu hàng, hiệp định Genève 1954 đoạn 6 qui định vĩ tuyến 17 là “Ranh Giới Quân Sự Tạm Thời” để hai bên rút quân, không phải chia đôi làm biên giới quốc gia Nam-Bắc (The military demarcation line is provisitional and “SHOULD NOT” in any way be interpreted as constituing a political or territorial boundary). Hai năm sau, ngày 20-7-1956 phải tổ chức Tổng Tuyển Cử để thống nhất. Tuy nhiên Hoa Kỳ nhảy vào can thiệp, không thi hành hiệp định Genève, hủy bỏ Tổng Tuyển Cử vì biết chắc rằng sẽ thua.Trong cuốn “The Prologue to Epilogue in Vietnam” xuất bản năm 1979 (trang 227-251), giáo sư Mỹ Mortiner T. Cohen viết: “Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá hơn Bảo Đại không ? Làm sao mà khá hơn ? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng được Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do vì Ông ta là George Washington của Việt Nam”. Hoa Kỳ đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về cướp ngôi Bảo Đại và lập nước Việt Nam Cộng Hòa với “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” bất hợp pháp ngày 26-10-1955 !

Ách thực dân phong ba dâu bể

Suốt trăm năm nô lệ lầm than

Tưởng rằng giặc Pháp đầu hàng

Non sông tái lập vững vàng từ đây

Thay giặc Pháp, Hoa Kỳ nối bước

Đem nhà Ngô về nước đăng quang

Cướp ngôi đoạt lấy ngai vàng

“Trưng Cầu Dân Ý” mưu gian dối lừa

Washington kế thừa giặc Pháp

Cùng giặc Ngô trấn áp Miền Nam

Giơ-neo phá rối nghị đàm

Ngụy danh lập nước Việt Nam Cộng Hòa

Nếu Cha là Ngô Đình Khả từng làm “Mật Thám” cho Pháp, “Công Bộc” cho Vatican “Mua Vua, Bán Vua, Đổi Vua, Bài Vua và Đày Vua” thời Thành Thái và Duy Tân thì Ngô Đình Diệm, tôi thần Bảo Đại phản Vua, cướp ngôi Vua vì “Cuồng Mỹ” và “Nghiện Đạo” Vatican. Trước, thì “Cuồng Nhật” là nhân vật số 2 của đảng Việt Nam Quang Phục của Cường Để, một khi Cường Để được Nhật cho làm Vua thì Diệm chắc chắn sẽ là Thủ Tướng, nhưng mộng “Mưu Bá Đồ Vương” không thành. Khi lưu vong sang Mỹ rất may nhờ Hồng Y Gia Tô ở New York Spellman vận động với Vatican và chính trường Mỹ mới thỏa mãn được mộng “Đồ Vương”.

Đại tá Landsdale, Cố Vấn đặc biệt cho Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Diệm quan tham triều Nguyễn

Phá nước nhà, quân khuyển ngoại bang

Tiếng đời “Tam Đại Việt Gian”

Ba đời bán nước, ngai vàng tiếm ngôi

Kiếp lưu vong gặp thời may mắn

Washington sắp sẳn quân bài

Gia Tô La Mã tiếp tay

Đô la chủ Mỹ, cân đai bỗng hàm.

Trong tác phẩm “The American Pope-The Life and Time of Francis Cardinal Spellman”, trang 238-245, tác giả John Cooney viết: “Sự thật lịch sử là ông Ngô Đình Diệm và chế độ của ông ta là do người Mỹ khai sinh và nuôi dưỡng. Ba người Mỹ làm “Bà Mụ” cho chính khách Ngô Đình Diệm thuở còn “bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người” là giáo sư Joseph Buttinger, Sĩ quan tình báo Edward Landsdale, và Hồng Y Joseph Cardinal Spellman. Ông Diệm được ba “Bà Mụ” đỡ đầu, cho “Bú Mớm” tại các hành lang quyền lực ở Hoa Thạnh Đốn và “Bồng” ông về Việt Nam vì ông Diệm hội đủ hai điều kiện mà người Mỹ cần trong buổi giao thời “Hậu Genève” 1954: “CHỐNG CỘNG” và “CÔNG GIÁO” !

Ba “Bà Mụ” dắt dìu nuôi Diệm

Buttinger, kế hiểm giang hồ

Spellman, cờ thế Gia Tô

Landsdale lèo lái cơ đồ xây ngôi

Nhưng Diệm lại quá độc tài và sắt máu! Với luật 10/59 Diệm đã tàn sát và khủng bố hàng trăm ngàn người Việt yêu nước theo Việt Minh chống Pháp trong phong trào Tố Cộng. Diệm tin tưởng và ưu tiên cho Con Chiên theo giặc Pháp, giữ mọi quyền cao chức trọng ở Miền Nam. Các linh mục trở thành “Lãnh Chúa” đầy uy lực, tất cả tướng tá hay viên chức nhà nước đều phải dè chừng kính nể. Nhất là Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục anh của Diệm ở Vĩnh Long, quan tướng muốn lên chức phải nạp “Khai Vàng” cho Thục ! Còn Ngô Đình Cẩn, em Diệm, nổi tiếng là “Khát Máu” Bạo Chúa Miền Trung với “Ngục Chín Hầm” thủ tiêu vô số “Dân Lương” có liên hệ với Việt Minh trong chín năm chống Pháp ! Trong quyển “Vietnam Why Did We Go ?” sử gia Anh Avro Manhattan trang 84 viết: “Trong vòng 5 năm từ 1955-1960 Diệm giết 80.000 người bị chụp mũ là Cộng Sản (theo Việt Minh chống Pháp), tra tấn 275.000 người, tù giam 500.000 người” !

Lê máy chém xa gần Tố Cộng

Đảng Cần Lao, ác mộng muôn đời

Lương dân máu đổ đầu rơi

Độc tài, khát máu, thế thời đảo điên

Diệm muốn xóa sổ Phật Giáo và Gia-Tô-Hóa Miền Nam trong vòng 10 năm, nên dùng lại “Dụ Số 10” thời Bảo Đại xem Phật Giáo chỉ là một “Hội Đoàn” không phải là một tôn giáo lớn có truyền thống lâu đời. Diệm áp bức Phật Giáo cho nhiều Nhà Sư là Cộng Sản và Chùa Chiền là nơi chứa vũ khí nên thẳng tay đàn áp !

“Dụ Số 10” điêu tàn Phật Giáo

Pháp lệ rừng điên đảo Thiền Môn

Luật Tây, Bảo Đại bảo tồn

Âm mưu phá bỏ “Quốc Hồn” Việt Nam

Đạo Thiên Chúa xếp hàng “Quốc Giáo”

Mọi đặc quyền lương thảo tiền đô

Miền Nam non nước sông hồ

Hiến dâng “Đức Mẹ Gia Tô” cơ đồ.

Cuộc đàn áp Phật Giáo của Diệm làm cho dân chúng Miền Nam phẩn uất từ Huế tới Sài Gòn phong trào Phật Tử cùng sinh viên học sinh nổi dậy đấu tranh đòi quyền sống và công bằng xã hội.

Khắp Miền Nam Ta Bà sát khí

Cửa Phật Đà vận bĩ mạt thời

Sải sư bắt bớ tơi bời

Chùa chiền bố ráp chụp lời dèm pha.

Thành phố Huế rên la máu đổ

Xích xe tăng súng nổ thây nằm

Dân lành Phật Tử hờn căm

Ngô triều sói dữ lương tâm mù lòa

Thích Quảng Đức cà sa gió thoảng

Ánh lửa hồng thắp sáng Đạo Vàng

Lương tâm thế giới bàng hoàng

Ngục tù xiềng xích chùa hoang tiêu điều

Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu qua Mỹ thanh minh sự việc để giải cứu chế độ Diệm, nhưng lại dùng lời lẽ “Hung Ác” khiến dư luận Mỹ và thế giới lại càng phẫn nộ.

Bảy Nhà Sư tự thiêu bỏ xác

Trần Lệ Xuân bài bác lộng ngôn

Cần nhiều “Thịt Nướng” sa môn

Ngô Triều say máu rượu cồn ngất ngây.

Vì quá tàn ác, là một trong 100 bạo chúa từ cổ chí kim từ Đông sang Tây, Hoa Kỳ bị mang tiếng “Xấu Ác” với cả thế giới. Để giải tỏa và xoa dịu dư luận dân chúng Mỹ và thế giới cũng như sự phẩn nộ cùng cực của dân chúng Miền Nam, Hoa Kỳ bật đèn xanh cho nhóm tướng lãnh làm cuộc đảo chánh giết Diệm ngày 1-11-1963

Washington thẳng tay trừ khử

Xóa con bài hung dữ Triều Ngô

Thay quân đổi chốt giang hồ

Khánh, Minh, Khiêm, Thiệu…gia nô tây bồi !

Câu(5): “Ác bá “Tây Nô” lòng dã thú”

Câu(6): “Cường hào “Mỹ Ngụy” dạ sói lang”

Liên minh Pháp-Vatican xâm lược Việt Nam bắt dân tộc Việt Nam làm nô lệ xiềng xích và bần cùng suốt cả trăm năm, trừ thành phần Việt Gian phản quốc được hưởng bỗng lộc chức tước giàu sang do giặc ban bố. Thành phần Việt Gian mới đầu lẻ tẻ những cá nhân như Huỳnh Công Tấn, Trần Bá Lộc, Trương Quang Ngọc, Ngô Đình Khả, Nguyễn Văn Xuân…rồi dần dần lộ ra từng nhóm, từng đảng phái, giáo phái bầy đàn có tổ chức hẳn hoi thành phong trào rộng lớn được nuôi dưỡng “Bơ Thừa Sửa Cặn” của thực dân Pháp và “Đồng Đô La” của đế quốc Mỹ. Tất cả đều có cùng mẫu số chung là “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” được tóm gọn trong phạm trù “Quốc Gia”. Cái “Quốc Gia” tối hậu có pháp danh rõ ràng là “Chính Phủ Quốc Gia” Bảo Đại được thực dân Pháp dựng lên để “Chống Cộng Cho Liên Minh Pháp-Vatican” rồi “Việt Nam Cộng Hòa” của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu do Mỹ dựng lên để “Chống Cộng Cho Liên Minh Mỹ-Vatican“. Cả hai thực thể được hệ thống “Tâm Lý Chiến” Ngu Dân của thực dân đế quốc “Tô Son Trét Phấn” đánh bóng và “Đầu Độc” hay “Nhồi Sọ” lâu ngày thì nó nhìn “Y Như Thật” thành một “Lý Tưởng Quốc Gia Chính Nghĩa“. Nó đã trải qua đến ba thế hệ rồi mà người ta vẫn nhìn nó “Y Như Thật”. Tuy nhiên, khi nó bị “Lộ Hàng” thì người ta mới biết là “Hàng Giả”. Ba lần cái thứ “Hàng Giả” Chính Nghĩa Quốc Gia này bị”Lộ Hàng” khi đối mặt với Cộng Sản. Lần nhất là Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945, nó phải “Đu Càng” sang Tàu cùng với 200.000 quân Tàu Tưởng. Lần thứ hai nó phải chui “Tàu Há Mồm” vào Nam cùng với thực dân Pháp năm 1954. Lần thứ ba, nó hết đất sống, lại tiếp tục “Đu Càng” sang Mỹ ngày 30-4-1975. Ở Mỹ nó tự “Đấm Nhau” mà lộ “Hàng Giả”. Nơi “Thánh Địa” cuối cùng đất Bolsa-Cali biến thành nơi “Mưa Máu Gió Tanh” chuyên “Buôn Hàng Giả, Bán Hận Thù”. Cuối cùng, “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” với “Chính Nghĩa Quốc Gia” là “Hàng Giả” hay “Hàng Nhái” được nhập khẩu từ hai ông thương gia “Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ”, hợp đồng với Vatican. Nói nôm na là “Phản Quốc”, bản chất “Nô Lệ”, danh hiệu “Ngụy Nô”, biểu tượng “Cờ Vàng” hai đời làm Giặc bán nước làm tay sai cho ngoại bang!

Giặc cướp Pháp xích xiềng dân tộc

Giặc “Cờ Vàng” hưởng lộc vinh hoa

Nhân danh hai chữ “Quốc Gia”

Chiêu bài “Chống Cộng” gian ngoa dối đời.

Cộng Sản ra đời, chủ nghĩa Tư Bản bị thiệt hại nặng nề. Xoá bỏ giai cấp bóc lột áp bức. Tư Bản mất hết Thuộc Địa. Giải Phóng các dân tộc nhược tiểu bị xâm lược khỏi ách nô lệ, xiềng xích. Đất Nước Tự Do Độc Lập và Phát Triển. Con Người được Bình Đẳng và Quyền Làm Người. Như vậy, chủ nghĩa Đế Quốc Tư Bản Xâm Lược ghét và căm thù Cộng Sản vì họ bị mất nhiều quyền lợi kinh tế, quyền thống trị đô hộ xiềng xích các dân tộc nhược tiểu. Còn các dân tộc bị trị phải biết dựa vào Thời Thế đứng dậy Giải Phóng Đất Nước mình khỏi ách xiềng xích nô lệ, cớ sao lại làm “Tay Sai” cho “Giặc Cướp Nước” hãm hại dân tộc mình để duy trì chế độ nô lệ lâu dài. Tại sao lại không dám “đứng thẳng người” lại luôn “Khom Lưng” quỳ lụy “Giặc Cướp Nước”. Nhà thơ Trần Tế Xương có hai câu thơ dí dỏm khinh bỉ bọn Trí Thức Việt Gian Cờ Vàng, đội mũ đầu rồng, quỳ lạy chiếc Váy của các “Mụ Đầm Tây” thời Pháp thuộc:

Trên ghế “Bà Đầm” ngoi đít vịt

Dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng!

Còn nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu (tác giả Lục Vân Tiên) lại viết:

Chở bao nhiêu Đạo, thuyền không khẩm

Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà !”

Thực dân Pháp cũng rất gian manh độc ác, bắt các dân nô lệ thuộc địa Phi Châu đi lính sang Việt Nam đánh thuê phối hợp với quân “Ngụy Nô Cờ Vàng” bản xứ “Chống Cộng” cho Pháp.

Cờ Vàng chống Cộng cho Tây

Buôn dân bán nước, một bầy Giặc Nô

An-giê, Ma-róc, Công-gô

Cùng quân bản địa Ngụy Nô Cờ Vàng!

Cả hai thời Pháp và Mỹ, cường hào ác bá hà hiếp nhân dân, cướp của, đốt nhà, bắn giết, tiếp tay với ngoại bang làm cho tan hoang Đất Nước với bom đạn ngoại bang.

Thuốc khai hoang núi đồi nhiễm độc

Rừng trụi lá còi cọc cây khô

Đai-ô-xin (Dioxin) thần chết sông hồ

Quái thai dị tật cơ đồ suy vong

Giặc bắn giết thây chồng máu đổ

Nhà cháy tan khốn khổ dân làng

Giết người chiến dịch Phượng Hoàng

Thây phơi máu đổ muôn ngàn sinh linh.

Câu(7):”Trăm năm bán nước hai đời giặc”

Tiền duệ “Cờ Vàng” Nam Kỳ có Gia Tô Huỳnh Công Tấn (1837-1874) tay sai đắc lực của thực dân Pháp ở Nam Kỳ tàn sát vô số nghĩa quân yêu nước chống Pháp, bắn chết lãnh binh Trương Định, chặt đầu Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá được giặc Pháp lập tượng đài ghi công ở Gò Công: “À la mémoire du Lãnh Binh Huỳnh Công Tấn , chevalier de la Région d’honneur, fidèle serviteur de la France: Kỷ niệm lãnh binh Huỳnh Công Tấn, Bắc Đẩu bội tinh, công bộc trung thành của nước Pháp”. Francis Xavier Trương Bửu Diệp (tục gọi là Cha Diệp) gián điệp cho Pháp cùng với lính Đạo do giặc Pháp chỉ huy tàn sát Việt Minh vùng Bạc Liêu-Cà Mau. Diệp chẳng may bị Việt Minh trả thù giết chết 12-1946 được các Linh Mục và Con Chiên yêu nước Pháp và yêu Vatican phù phép thành “Thánh Linh” sùng bái ở Bạc Liêu, hiện nay mỗi năm có hàng trăm ngàn Con Chiên kể cả Phật Tử (cuồng si) đến bái kiến cầu phước ! Bắc Kỳ có Gia Tô Trương Quang Ngọc chặt đầu Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế năm 1913, có linh mục Trần Lục dẫn 5000 giáo dân Bùi Chu Phát Diệm giúp Pháp hạ chiến lũy Ba Đình của cụ Đinh Công Tráng ở Thanh Hoá được giặc Pháp phong làm Phó Vương và Bắc Đẫu Bội Tinh. Trung Kỳ có giáo dân và linh mục Hà Tĩnh chỉ điểm cho Pháp bắt vua Hàm Nghi bỏ cung điện ra bưng chống Pháp, vua bị giặc Pháp đày biệt xứ sang Phi Châu. Có Gia Tô Ngô Đình Khả cùng với Nguyễn Thân dẫn lính Đạo đào mả cụ Phan Đình Phùng. Gia Tô Ngô Đình Khả cùng Gia Tô Nguyễn Hữu Bài, công bộc của Pháp và Vatican: “Buôn Vua, Bán Vua, Bài Vua, Đày Vua” giữa lúc non sông Đất Việt đang chìm đắm trong ngục tù nô lệ xiềng xích của ngoại bang. Cho đến Chính Phủ Quốc Gia “Cờ Vàng” của Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu là hai đời Cờ Vàng làm Giặc cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ !

Làm giặc Ngụy hai đời bán nước

Giặc Mỹ,Tây phong tước bổng hàm

Cường hào ác bá gian tham

Tiếp tay đế quốc nguyện làm gia nô.

Lịch sử Việt rõ ràng ghi dấu

Lá “Cờ Vàng’ dấy máu non sông

Nhà tan thây ngã ngập đồng

Đạn bom đế quốc, Tiên Rồng oán than !

Câu(8): “Quái thai, xác chết lá “Cờ Vàng”.

Gọi là Quái Thai vì “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” do ngoại bang đẻ ra nó, nó không sinh ra từ trong lòng dân tộc cho nên phản dân tộc và hại dân tộc, cố bám víu vào ngoại bang để “Bú Mớm” !

Giặc Pháp, Mỹ rụng rời lui bước

Giặc nội thù rối nước còn mang

Đảng phe “Xác Chết Cờ Vàng”

“Quái Thai” đế quốc, họ hàng thực dân

Mẹ: Giặc Pháp ân cần dạy dỗ

Bố: Hoa Kỳ bồi bổ thịt da

Trăm năm bán nước, hại nhà

Nay thời mạc vận thân già tả tơi.

Sau khi bị Mỹ bỏ rơi “Mỹ Cút, Ngụy Nhào” ngày 30-4-1975 một số đông chạy qua Mỹ. Ổn định cuộc sống tạm yên, Cờ Vàng bắt đầu lập hàng trăm hội đoàn Ma, đảng phái Ma, chính phủ Ma… lừa đảo và chống phá Đất Nước.

Ra hải ngoại hận đời vong quốc

Phá nước nhà tâm độc khẩu xà

Tuyên truyền xảo ngụy gian ngoa

Truyền thông nhả độc bút tà văn nô

Đã là Xác Chết thì chỉ là ồn ào Múa Rối như Hồn Ma với ánh Ma Trơi chỉ xuất hiện ban đêm hay những chỗ dơ dáy tối tăm để nhát những kẻ nhẹ dạ. Ánh sáng Mặt Trời hiện ra thì tan rã cả Xác lẫn Hồn.

Nay xác chết “Cờ Vàng” múa rối

Đội mồ hoang bóng tối Ma trơi

Binh Ma, Âm Phủ, Tướng Trời

Võ rừng, võ miệng lắm lời điêu ngoa.

Cờ Vàng tự sướng, loạn tâm thần, luôn sống ảo trong sự dối trá lừa đảo vô minh ngu muội, biểu tình gây bạo loạn, khủng bố, thậm chí còn đấm đá lẫn nhau tơi bời biến cộng đồng người Việt hải ngoại thành những nơi “Gió Tanh Mưa Máu” chuyên “Buôn Hàng Giả, Bán Hận Thù”. Có hàng trăm hội đoàn, đảng phái Chống Cộng Cực Đoan cùng có mẫu số chung là “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”. Chẳng hạn như băng đảng “Maffia” hay “Ma Trơi Cờ Vàng” Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời với Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hoà Đào Minh Quân. Theo “Sấm Hòa Hảo”: núi Cấm nổ, núi Cấm hóa vàng, 18 nước đem quân vào đồng bằng sông Cửu Long tranh nhau “Cướp Vàng” gây ra “Thế Chiến Thứ Ba”. Ông “Năm Chèo” tức “Cá Sấu Thần” khổng lồ ở sông Vàm Nao xuất hiện cứu nước, nuốt sống hết 18 đạo quân của các cường quốc… Ông Năm Chèo”Cá Sấu Thần” tức là hiện thân của “Đấng Minh Vương” hay “Minh Quân” ra đời cứu nước tức là Giáo Chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ tái sinh. Đào Văn tự cho là Huỳnh Phú Sổ tái sinh nên đổi tên là Đào Minh Quân ứng với “Lời Sấm”. Nhà “Tiên Tri” Trần Dần ở California giải sấm Trạng Trình cũng cho rằng Đào Văn là Minh Vương ra đời để cứu thế. Minh Vương hay Minh Quân ra đời “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” có nhiều phép lạ mầu nhiệm, luyện bùa chú thành hàng trăm vạn “Binh Ma Thổ Tả” do Đại Tướng Hòa Hảo Vương Văn Thả ở Việt Nam và Đại Tướng Quách Thế Hùng từ Mỹ về dẹp tan đảng Cộng Sản không làm khổ dân! Minh Quân cũng có phép lạ thắng kiện Trung Quốc lấy về 36.000 tỉ đô la làm cho dân giàu nước mạnh! Thời Mạt Vận “Ngụy Nô Cờ Vàng” diễn nhiều vỡ “Hài Kịch” lạ lùng với cái Quái Thai “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” sinh ra nhiều “Quái Vật” với những băng đảng Mafia toàn là “Ma Vương, Binh Ma” thổ tả, loạn tâm thần, luôn sống ảo với tâm thức ngu muội…cùng với “Truyền Thông Thổ Tả” chống phá Đất Nước ! Suốt hơn 45 năm qua, Cờ Vàng liên tục ra công đánh phá Đất Nước đã sang thế hệ Hậu Duệ Cờ Vàng thứ 3 với chính sách Tâm Lý Chiến “Ngu Dân” của thực dân đế quốc để lại, đến ba đời vẫn còn…”Ngu Bền Vững” ! Tất cả đều là công “Dã Tràng”! Liên minh thực dân, đế quốc và Vatican sinh ra cái Quái Thai “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” đã cáo chung từ ngày 30-4-1975. Vài đám “Dân Chủ Cuội” và mấy con én Gia Tô như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Nam Phong… ráo riết tuyên truyền gây bạo loạn, lật đổ Cộng Sản ở Việt Nam ở các “Đặc Khu Con Chiên” chỉ là những đám Ma Trơi lạc lõng sống trong ảo giác vô minh ngu muội, không làm nổi một “Mùa Xuân Ả Rập” hay “Cách Mạng Màu” !

Nuôi mộng ảo nhưng thời đã hết

Gọi hồn Ma, xác chết vẫn nằm

“Cờ Vàng” đã xuống cõi âm

Diêm Vương hỏi tội, chẳng lầm kẻ gian

Trên trần thế, gian ngoan xảo ngụy

Làm Giặc Nô, quỳ lụy ngoại bang

Mẹ Tây, cha Mỹ chẳng màng

Vận thời đã hết, suy tàn bại vong !!!

Lời Kết:

Đất nước Việt Nam đang hưởng thái bình thịnh trị, vì Thiên Cơ đã định như vậy. Giặc “Cờ Vàng”, giặc “Dân Chủ Cuội”, giặc “Tàn Dư Vatican” hay giặc CoVid19-Corona gì cũng bị đánh tan tành!

Nước thái bình Cơ Trời đã định

Chí anh hùng tuyệt đỉnh Tiên Rồng

Cờ Vàng ngu tối, cuồng ngông

“Như Hà Nghịch Lỗ” bại vong lẽ trời

Suốt hơn 100 năm nô lệ, xương máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ yêu nước”Vị Quốc Vong Thân” từ thời Cần Vương, Văn Thân cho đến Việt Minh, bộ đội cụ Hồ… từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ cho tới dải Trường Sơn và đồng bằng sông Cửu Long đã biến thành hồn thiêng nước Việt, biến dải đất hình chữ S thành”Địa Linh Nhân Kiệt” xuất hiện nhân tài, vượng khí Đất Nước đang lên. Các anh hùng liệt sĩ “Sống Linh,Thác Thiêng” vẫn tràn đầy chí khí quật khởi cùng đồng hành với con cháu Lạc Hồng tiến lên.

Đàn một tiếng hồn hoang dậy sóng

Đồng vui ca rợp bóng suối ngàn

Tiếng nhặt khoan sông núi ầm vang

Cờ phất phới Sao Vàng chiến thắng

Đàn một tiếng mây trời trống vắng

Nấm xương khô sưởi nắng úa tàn

Tiếng thê nhi nức nở khăn tang

Hồn tử sĩ bàng hoàng chín suối

Đàn một tiếng thác ngàn sông núi

Máu xương khô hóa bụi thắm nồng

Đất địa linh anh kiệt Tiên Rồng

Ngàn hoa nở Trời Đông rực sáng

Đàn một tiếng hồn thiêng hiện dáng

Rồng Việt Nam xuất dạng mây ngàn

Bão nỗi lên thác lũ “Mưa Vàng”

Hồn tử sĩ cười vang siêu thoát…(Trích “Hồn tử sĩ”, CM)

Bão đã nổi lên thật rồi với thác lũ “Mưa Vàng” sau hơn 100 năm xiềng xích nô lệ “Máu Đổ Thây Phơi” nơi rừng già núi thẫm. Thời Đại Mới “Hồ Chí Minh” đang rực sáng khắp non sông nước Việt với những công trình đồ sộ, những khu đô thị hiện đại tranh nhau mọc lên như nấm đáng kinh ngạc, những xa lộ rộng lớn tiện nghi, nhà thương trường học hiện đại, những khu resorts sang trọng…Có lẽ đây là giấc mơ chăng???

Rồng quật khởi ầm vang sơn thủy

Tắm biển Đông đắp lũy Trường Sa

Đầu Rồng phun ngọc Hồng Hà

Đuôi Rồng sông nước mặn mà Cửu Long.

Non Sông độc lập thống nhất qui về một mối, Đất Nước vững “Âu Vàng” ! Thời đại Hồ Chí Minh mở ra niên đại mới cho con Hồng cháu Lạc, đứng vững trên đôi chân của chính mình, tự hào sánh vai cùng năm châu thế giới, tích cực xây dựng Đất Nước giàu mạnh văn minh, tô điểm “Non Sông Gấm Vóc” diễm lệ, hùng tráng…xứng đáng với ước vọng của Tổ Tiên, các bậc Tiền Bối cũng như các Anh Hùng Liệt Sĩ “Vị Quốc Vong Thân” !

Ôi Đất Nước, hồn thiêng Tổ Quốc!

Ôi Giang Sơn, gấm vóc Địa Linh !

Hồ Chí Minh, chí anh minh !

Cha Già Dân Tộc, trọn tình núi sông.

Đất không Nước thì Đất khô cằn, Nước không Đất thì Nước không có bến bờ. Hàng triệu người Việt trên khắp năm châu luôn hướng về Quê Hương Đất Mẹ với tổ tiên mồ mả, thăm lại mái nhà xưa, ngôi trường cũ, cây đa đầu làng…rất khó quên kỷ niệm ấu thơ. Về để sống lại kỷ niệm xưa và nhìn tận mắt Rồng Việt Nam đang cất cánh bay cao .

Đất với Nước nẫy mầm sức sống

Rồng với Tiên lập giống Lạc Hồng

Nước đi khắp nẻo non sông

Hòa cùng dân tộc vào lòng đại dương.

Nay Rồng Tiên gióng chuông hồi quốc

Nước về nguồn cội gốc cùng non

Nước đi đi mãi đá mòn

Nước về nguồn cội hãy còn non sông.

Lá cờ vàng ở tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ Florida bị phá hoại đầu tháng 3, 2019 (theo saigontimes.org)

Vậy thì cái Xác Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã chết hơn 45 năm rồi, nên được Thiêu Đốt đem tro bụi về Đất Mẹ Việt Nam an táng để người chết được yên mồ yên mả, người sống quên đi lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” của một thời nô lệ, lầm than, ô nhục ! Sống trong “Thời Đại Mới Hồ Chí Minh” vinh quang tươi sáng: Đất Nước độc lập, tự do, tự chủ, thống nhất; Dân Chúng sống trong cảnh thái bình, thịnh trị, an lạc; Người Người vui hưởng ấm no hạnh phúc; Nhà Nhà lo làm giàu, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ…

Nay nắng ấm trời hồng rực rỡ.

Hoa tự do đua nở thanh bình.

Nước Nhà Độc Lập Quang Vinh.

Rồng Tiên non nước, tự tình nước non.

Thời Đại Mới vàng son Đất Tổ.

Đã qua rồi bể khổ lầm than.

Cùng nhau ca khúc Da Vàng.

Hùng Vương quốc túy, Văn Lang quốc hồn./.

Cầu Móng, 18-1-2021

Nguồn:  Sách hiếm

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *