Trang chủ Luận bàn - Phản biện RFA xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ...

RFA xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIII

270
0

Vừa qua, trang mạng phản động RFA đã đăng tải bài viết Việt Nam sẽ lựa chọn “Tứ Trụ” tại Đại hội 13 sắp tới như thế nào? xuyên tạc, bôi nhọ công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong đó, đài phản động RFA cho rằng: “Quá trình chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang thị trường đòi hỏi sự phân quyền ngày càng lớn hơn, làm thay đổi cách lãnh đạo tập thể, nguyên tắc dân chủ tập trung… làm gia tăng sự bất ổn thể chế. Tại Đại hội 13 Đảng CSVN, dự kiến tổ chức đầu năm 2021, sự chuyển giao quyền lực, đặc biệt ở cấp cao nhất sẽ là thách thức trong tình hình thể chế bất ổn ngày càng phức tạp qua các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt trong Khoá 12.”. Đây là nhận định hết sức lố bịch, xuyên tạc nhằm chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII.

RFA xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIII

RFA xuyên tạc chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chúng ta đều biết rằng vào ngày 11/5/2020 vừa qua, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 12) đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng bởi lẽ trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Để chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng BCH TW mà hạt nhânlà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Việc xây dựng BCH TW khoá 13 phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: BCH TW khoá 13 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng vềtính chiến đấu, tínhkỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủuy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; BCH TW khoá 13 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu. Bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục; Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quantrong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Uỷ viên BCH TW khoá 13 phải là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia – dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tuỵ với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lựcvà kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ; có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diệnđể tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCH Trung ương.

Có thể thấy rằng việc RFA xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII là hành động không thể chấp nhận được, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ, Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, trong đó công tác nhân sự luôn được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, cẩn thận, chính xác, khách quan, đúng như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TƯ, mà của cả hệ thống chính trị”.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây