Bộ mặt thật của ‘Hội anh em dân chủ’

Bộ mặt thật của ‘Hội anh em dân chủ’

Được thành lập từ năm 2013, tổ chức “Hội anh em dân chủ” ra tuyên ngôn: cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.

Tuy nhiên kỳ thực đây là tổ chức “treo đầu dê, bán thịt chó” núp bóng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” quy tụ các phần tử chống đối có nhiều hoạt động chống phá lật đổ chính quyền nhân dân. Trong thời gian qua, Nguyễn Văn Đài, một trong những đối tượng cầm đầu của tổ chức này, sau khi ra tù, xin tị nạn tại nước ngoài, có nhiều hoạt động chống phá đất nước, nhân dân.

Bộ mặt thật của 'Hội anh em dân chủ'

Hội anh em dân chủ – lớp áo ngụy tạo

Điều lệ mà tổ chức Hội anh em dân chủ đưa ra: “Hội anh em dân chủ có tên tiếng Anh là: Brotherhood For Democracy (BFD), là một tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam tự đặt ra mục đích đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam”.

Tổ chức này ngụỵ biện: Hội là một tổ chức được thành lập trên không gian mạng quốc tế, không có trụ sở tại Việt Nam. Do vậy, “Hội anh em dân chủ không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam…”.

Để mở rộng tổ chức, hội này đưa ra thủ tục rất đơn giản, mỗi cá nhân chỉ cần có 1 account trên facebook (tài khoản fecebook) để gia nhập vào Diễn đàn của hội. Họ khuyến khích các thành viên sử dụng logo của Hội làm Avatar của mình. Bên cạnh đó, các thành viên cần có một account trên skype và paltalk để hoạt động, trao đổi, sinh hoạt, điều hành, chỉ đạo, phân công hoạt động giữa các thành viên trong tổ chức này.

Hội anh em dân chủ tuyên bố tập hợp của những anh em có cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng niềm tin, cùng có mục tiêu chung gắn bó với nhau để thực hiện những mục tiêu chung đó. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn, gian khổ cũng như cùng nhau chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc…

Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy, tổ chức này đội lốt, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, đưa ra tôn chỉ, mục đích kiểu “điềm ngôn mật ngữ” để thu hút giới trẻ là “giúp nhau cùng tiến bộ trong việc đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh”. Thực chất đây là tổ chức xã hội dân sự độc lập, hoạt động với mục tiêu đối lập, nhằm thay đổi thể chế chính trị, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sau nhiều năm hoạt động, tổ chức này tạo ra mạng lưới thành viên trên nhiều tỉnh thành, câu nối, móc ngoặc với nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó có nhiều tổ chức phản động, khủng bố như Việt Tân. Tuy nhiên những hoạt động phi pháp không thể qua mắt các cơ quan chức năng Việt Nam.

Ngày 05-04-2018, phiên tòa xét xử đối với các bị cáo trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm” với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại điều 79, Bộ luật Hình sự với tổng cộng bản án 66 năm tù giam và 17 năm quản chế đã được dành cho 6 bị cáo cộm cán của tổ chức này.

Cụ thể: Nguyễn Văn Đài bị tuyên 15 năm tù giam và 5 năm quản chế; Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam và 03 năm quản chế, Trương Minh Đức 12 năm tù giam, 3 năm quản chế; Lê Thu Hà là 9 năm tù giam và 02 năm quản chế; Nguyễn Bắc Truyển là 11 năm tù giam và 3 năm quản chế; Nguyễn Văn Trội là 7 năm tù giam và 1 năm quản chế.

Trong vụ án trên, bị cáo Nguyễn Văn Đài chính là đối tượng cầm đầu, đóng vai trò chủ mưu, giữ vị trí Phó Chủ tịch của “Hội anh em dân chủ”, là người trực tiếp xây dựng cương lĩnh hoạt động, tham gia bàn bạc, định hướng cách thức hoạt động, phát triển lực lượng, lôi kéo nhiều đối tượng cộm cán tham gia “Hội anh em dân chủ”; đào tạo, hướng dẫn các thành viên về cách thức, kinh nghiệm hoạt động; lập dự án và liên hệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để vận động ủng hộ, nhận số tiền 71.726 USD và 9.161,31 EUR tài trợ tài chính cho hoạt động của “Hội anh em dân chủ”; trực tiếp tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó, Nguyễn Văn Đài lôi kéo thêm các đối tượng Trương Minh Đức, Lê Thu Hà trong vụ án này. Sau khi được ra tị nạn ở nước ngoài, Nguyễn Văn Đài lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có nhiều hoạt động vu cáo, xuyên tạc, chỉ đạo mạng lưới trong nước chống phá Việt Nam; kết nối cá nhân, tổ chức quốc tế, kích động, can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam.

Trong thời gian qua, tại châu Âu, đối tượng này đã gặp gỡ, xuyên tạc, vu cáo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, trực tiếp tiếp xúc, vận động phái đoàn ngoại giao nhiều nước, một số nghị sĩ của EU để thông qua dự luật Magnitsky, thúc đẩy các tổ chức NGO kêu gọi, cản trở Hiệp định thương mại EVFTA.

Tại Mỹ, đối tượng này tích cực luồn lách, gặp gỡ với nhiều cơ quan và chính phủ Hoa Kỳ; gặp một số dân biểu như Alan Lowenthal, Thượng nghị sĩ Macro Rubio, John Collins và các tổ chức phi chính phủ khác như NED, Freedom House, American Bar Association, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế… để vu cáo, xuyên tạc, nhằm tạo ra nhận thức sai lệch tình hình dân chủ, nhân quyền, thực tiễn trong nước, qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân gây sức ép, ra điều kiện, can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.

Đội lốt “dân chủ, nhân quyền” để chống phá

Tổ chức xã hội dân sự này đưa ra mục tiêu chính trị của mình là: Đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế ghi nhận, vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh, huấn luyện kỹ năng phát triển nhóm, vận động quốc tế, truyền bá về xã hội dân sự, các kiến thức về nhân quyền…

Trong cái gọi là tuyên ngôn của mình, Hội anh em dân chủ hùng hồn tuyên bố: “Không thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Hội anh em dân chủ là một tổ chức tự nguyện của người Việt Nam ở trong và ngoài nước đang đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng”.

Chúng ta thấy, đối với mỗi quốc gia có độc lập, chủ quyền, văn minh thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải hoạt động, ứng xử tuân thủ những quy định của pháp luật nước sở tại.

Không có nơi nào lại cho phép tồn tại tổ chức hoạt động vô pháp, vô thiên như thế. Hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, hội này vi phạm quy định về thành lập hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mình theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Theo đó, thành lập hội phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, hội được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ hội, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không trái với pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật (khoản 1, 2, Điều 3 Nghị định 88/2003/NĐ-CP, ngày 30-7-2003).

Trong thực tế hoạt động, Hội anh em dân chủ lợi dụng quyền tự do, dân chủ, lợi dụng vỏ bọc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; thúc đẩy “quốc tế hóa” vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Liên kết với các tổ chức bất hợp pháp ở trong và ngoài nước hậu thuẫn, hỗ trợ tài chính, tập hợp lực lượng, huấn luyện, mở rộng các hoạt động chống phá, chờ thời điểm phù hợp đẩy mạnh cái gọi là “cách mạng đường phố”, gây sức ép, công khai hoạt động, đối đầu chính quyền, hướng tới thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước; xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập”, xã hội dân sự ở Việt Nam.

Người dân cần nhận rõ bộ mặt thật của tổ chức phi pháp, phản động này để cảnh giác không bị chúng lợi dụng, lôi kéo.

Lê Vĩnh Bình (CAND)

Nguồn: Đấu trường dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *