Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng

Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng

Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng trực thuộc HĐGM. Việt nam!

Chúc mừng Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Viên – Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB Mục vụ Giới trẻ – Thiếu nhi trực thuộc HĐGM. Việt nam!

 

Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng
Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng
Chúc mừng Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh đắc cử Chủ tịch UB loan báo tin mừng

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *