Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND

Ngày 26-9, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tham dự có: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Tư lệnh, Cục trưởng, Giám đốc, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng,  Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Các đơn vị, địa phương đã mẫu mực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương khoá 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sai phạm; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ.

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND
Các đại biểu lắng nghe Bộ trưởng Tô Lâm quán triệt

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị này để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Công an các đơn vị, địa phương có dịp để bàn bạc, thảo luận, nhìn nhận; đánh giá khách quan, đầy đủ, thực chất về công tác xây dựng lực lượng trong thời gian qua, nhất là từ khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ lớn về công tác xây dựng lực lượng đã đề ra từ đầu năm 2019 đến nay, trong đó có mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; chủ động trong mọi tình huống; nêu rõ các giải pháp, mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác XDLL, nhất là trong xây dựng phong cách CBCS CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Bộ là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở”;  thảo luận đánh giá về kết quả thực hiện công tác tổ chức Đảng, công tác đảng viên. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống.

Việc triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; kết quả kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận diện biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành điều hành phần tham luận

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng CAND từ đầu năm 2019 đến nay; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thông báo tổng quan chung về tình hình xây dựng lực lượng của cả nước; kết quả công tác tinh gọn bộ máy… và điều hành nội dung tham luận.

Phương Thuỷ/Công An Nhân Dân

Nguồn: Cánh Cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *