Chính ủy của các bạn đây!

Chính ủy của các bạn đây!

Không ai cấm ca sĩ nói chuyện sử nhưng anh Duy Mạnh đi nhai lại cái luận điệu “Việt Nam trước đó không có tàu” của… trùm tự nhục Pín – Nguyễn Quảng ==> 1 ca sỹ với hàng chục ngàn followes mà phát biểu như vậy thì tác hại thật khôn lường!

Tôi hỏi anh Duy Mạnh: “Việt Nam trước đó không có tàu” thì hoàng tử Lý Long Tường cùng hàng trăm gia quyến từ Đại Việt di cư sang Cao Ly chắc là bằng cách…bơi nhỉ? Lý Thường Kiệt cùng Tôn Đản chia 2 đường thuỷ bộ đánh Tống, Lê Thánh Tông chia 2 đường thuỷ bộ đánh Chăm, chúa Nguyễn Phúc Tần đánh chiến hạm Hà Lan v.v.. chắc cũng toàn bơi hoặc dùng…thuyền thúng nhỉ?

Các mộc bản thời Nguyễn nói về công tác quản lý và khai thác Hoàng Sa – Trường Sa…nhiều vô số kể. Nhiều quá nên tôi chỉ trích nội dung của 11 châu bản trong 144 tập châu bản của hai triều vua Minh Mạng và Thiệu Trị (giai đoạn từ năm 1830 đến 1847):

Thứ nhất là hai bản Tấu ngày 27-6 năm Minh Mạng 11 (1830) của Thủ ngự Đà Nẵng được lưu trong tập Châu bản Minh Mạng 43, trang 57 và 58. Nội dung có đoạn: “Thuyền buôn của tài phú Pháp Ê-đoa, thuyền trưởng Đô-ô-chi-ly, phái viên Lê Quang Quỳnh cùng thuỷ thủ đoàn, ngày 20 đã rời cảng Đà Nẵng đi Lữ – tống (Lữ – Tống Lucon) buôn bán. Giờ dần ngày 27, Ê-đoa và 11 thuỷ thủ đi trên chiếc sam bản lớn cập cảng nói rằng: Canh 2 đêm 21, ở phía tây Hoàng Sa (xứ Cát Vàng) thuyền đụng đá ngầm bị ngập nước. Thuyền trưởng và phái viên còn đi sau. Cảng đã phái thuyền đem theo nước uống đi cứu hộ, giờ ngọ đã gặp và đưa họ về cảng”.

Châu bản thứ ba là bản Dụ ngày 18-7 năm Minh Mạng 16 (1835) được lưu trữ trong tập Châu bản Minh Mạng 54, trang 92. Nội dung có đoạn viết: “Chuyến đi Hoàng Sa lần này, công vụ hoàn tất. Riêng Cai đội Phạm Văn Nguyên trên đường công hồi đã trì hoãn, có Chỉ giao Bộ Công trị tội. Nay phạt 80 trượng cho phục chức Cai đội. Các tên Giám thành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Hoằng vẽ họa đồ Hoàng Sa chưa chu tất, phạt mỗi tên 80 trượng. Các tên hướng dẫn hải trình Võ Văn Hùng, Phạm Văn Sanh thưởng mỗi tên một tiểu “Phi Long ngân tiền”. Binh thợ, dân phu hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi theo thưởng mỗi tên 1 quan tiền.”.

Châu bản thứ tư là bản Phúc Tấu của Bộ Công ngày 12-2 năm Minh Mạng 17 (1836) nằm trong tập Châu bản Minh Mạng 55, trang 336. Châu phê (Vua phê): “Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột mốc) dài 4,5 thước, rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ “Năm Bính Thân (Minh Mạng 17), họ tên Cai đội Thuỷ quân phụng mệnh đi đo đạc cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu”. Đã phái Thuỷ quân Chánh đội trưởng Phạm Hữu Nhật giờ Mão hôm qua đi Ô – thuyền rời Thuận An vào Quảng Ngãi quản suất việc vãng thám Hoàng Sa kỳ này. Bộ đã cho làm đủ số cột mốc gửi gấp vào Quảng Ngãi. Châu cải (Vua sửa lại): “Báo gấp cho Quảng Ngãi thực thi ngay, giao cho tên ấy nhận biện”. Châu phê: “Thuyền nào đi tới đâu, cắm mốc tới đó để lưu dấu”.

Châu bản thời Minh Mạng và Thiệu Trị khắc ghi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Bản dập Mộc bản phản ánh nội dung vua Minh Mạng phái suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật ra Hoàng Sa

Châu bản thứ năm là bản Tấu của Bộ Công ngày 13-7 năm Minh Mạng 18 (1837) lưu trong tập Châu bản Minh Mạng 57, trang 244. Tấu rằng: Lần đi Hoàng Sa này trở về, trừ bọn Kinh phái Thuỷ sư Suất đội Phạm Văn Biện, hướng dẫn hải trình Võ Văn Hùng, Phạm Văn Sanh, đà công Lưu Đức Trực khởi hành chậm trễ đã bị xử phạt. Nên chăng chiếu lệ thưởng tặng cho binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi theo, xin đợi Chỉ.

Châu bản thứ sáu là bản Dụ ngày 13-7 năm Minh Mạng 18 (1837) lưu tại tập Châu bản Minh Mạng 57, trang 245. Nội dung có đoạn: “Trước có phái Thuỷ sư, Giám thành, binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi Hoàng Sa đo đạc, cắm mốc, vẽ họa đồ, trừ bọn Phạm Văn Biện gồm 4 tên can tội đã có Chỉ phạt trượng. Còn binh dân đi theo lặn lội biển cả cực khổ, thưởng mỗi tên binh định một tháng lương, dân phu mỗi tên 2 quan tiền”.

Châu bản thứ bảy là văn bản Tấu của Bộ Hộ ngày 11-7 năm Minh Mạng 17 (1837) lưu tại tập Châu bản Minh Mạng 57, tr 211, có đoạn ghi: “Xin 5 ngày cứu xét tấu sách của Quảng Ngãi xin khai tiêu (thanh toán) việc chi cấp lương tiền cho dân phu công vụ Hoàng Sa”.

Châu bản thứ tám là bản Tấu của Quảng Ngãi ngày 19-7 năm Minh Mạng 19 (1838) lưu trong tập Châu bản Minh Mạng 64, tr.146. Một đoạn Tấu viết: “Xin chiếu lệ miễn thuế năm nay cho 2 chiếc “Bản chinh thuyền” đã đưa binh dân đến Hoàng Sa đo đạc giáp vòng từ hạ tuần tháng 3 tới hạ tuần tháng 6, hoàn tất công vụ nay đã trở về”.

Châu bản thứ chín là bản Tấu của Bộ Công ngày 2-4 nhuận (tháng 4 nhuận) năm Minh Mạng 19 (1838) lưu trong tập Châu bản Minh Mạng 68, trang 21. Một đoạn Tấu viết: “Việc phái vãng để đo đạc giáp vòng Hoàng Sa kỳ năm nay, ấn định khởi hành hạ tuần tháng 3, nhưng vì gió đông nổi lên liên tục kèm theo mưa lớn, tới hạ tuần tháng 4 vẫn chưa khởi hành được, xin tấu trình”.

Châu bản thời Minh Mạng và Thiệu Trị khắc ghi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Vua Minh Mạng người có nhiều chỉ dụ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Châu bản thứ mười là văn bản Phúc Tấu của Bộ Công ngày 26-1 năm Thiệu Trị 7 (1847) lưu tại tập Châu bản Thiệu Trị 42, trang 83. Đáp rằng: “Tháng 6 năm Thiệu Trị 5 (1845) phụng Sắc về việc đình hoãn vãng thám Hoàng Sa. Nay phúc tấu đợi Chỉ có nên vãng thám Hoàng Sa kỳ này hay không? Châu phê (vua phê): “Đình hoãn”.

Châu bản thứ mười một là bản Tấu của Bộ Công ngày 28-12 năm Thiệu Trị 7 (1847) lưu tại tập Châu bản Thiệu Trị 51, trang 125. Có đoạn viết: “Hàng năm, vào mùa xuân theo lệ phái binh thuyền vãng thám Hoàng Sa thuộc hải cương nước nhà cho thành thục đường đi lối lại. Năm 1845 có Chỉ đình hoãn kỳ vãng thám 1846. Vì công vụ bận rộn, năm nay cũng xin được đình hoãn. Châu phê: “Đình hoãn”.

Tạm thế anh Duy Mạnh nhỉ?

Nguồn: VNPA

Chính ủy của các bạn đây!

Nguồn: Cùng troll phản động

46 Comments

 1. Ông chụp hết bình luận của Duy Mạnh đi? Nói tóm lại ý của Duy Mạnh vẫn là bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc chứ có phải bảo đảo là của nước khác đâu mà phải làm căng lên? Cái gì bỏ qua đc thì bỏ qua, cứ hơi tí mang lên group để rồi những người ko hiểu tấn công nhầm phe ta, vậy lúc đó chúng ta khác gì bò ko? Cái gì bỏ wua đc thì bỏ qua, toàn đàn ông với nhau cả thôi.

 2. Tên này còn gà, chủ yếu đữa vào nổi tiếng để kéo lại như trc thôi, chứ tên nảy phát ngôn dâm tục, chửi đổng không thích lắm

 3. Có gì bạn chủ thớt nên đọc kỹ bài hay nt trao đổi với a Mạnh. Chỉ đọc k đủ cmt và bài viết gì thì chẳng nói dc gì. Tôi nhìn nhận a Mạnh theo quá trình chứ k phải từ 1 bài viết dc chụp cmt như thế này.

 4. Chụp hết bài viết vào , ông ấy nói có cái đúng , có cái sai mà , làm ca sĩ chứ có phải nhà lịch sử học đâu mà đúng hết :)))

 5. Có châu bản nào nói về Trường Sa ko ạ. A Mặn nói TS sao bạn trích dẫn toàn HS vậy. 2 qđ khác nhau mà

 6. Mày ném mẹ link ra đây xem nào ? Khéo mày bị thằng đ nào dắt mũi để xích mích cũng nên

 7. Mk nghĩ cần chụp đầy đủ các cmt của a mạnh. Mình thấy đồng chí Mạnh này có khả năng làm câm nín hầu hết bọn ba que đó bạn ạ. Đây chắc bạn chụp đc cmt này. Tính a Mạnh thẳng và hay cà khịa :vvv

 8. Thằng Mạnh gió chiều nào xuôi chiều đó. Cũng thuộc hạng phải diệt khi cần.

 9. Chụp thì chụp cho đầy đủ cái comment của chú Mạnh nhé chủ thớt. Làm ăn vậy là không được rồi

 10. Nhà thờ họ của tôi ở quê vẫn còn lưu giữ 2 mảnh bản đồ mà cụ tổ vẽ HS TS vào tầm khoảng thế kỉ 17. Tôi là hâu duệ thứ 15.

 11. cho mình xin link bài viết và bạn chụp sao bạn không chụp cho đầy đủ cmt người ta. mình không binh mình chỉ góp ý vậy thôi. chụp đầy đủ và link rõ ràng thì dễ hơn nhìn nhận sự việc dễ hơn và nhiều mặt hơn một cách rõ ràng và chính xác. mạnh là best chọc chó rồi. bạn chụp vậy chưa đủ thuyết phục Mạnh có cái nói đúng nói sai nhưng bạn muốn nói gì thì chụp cho đầy đủ đừng chụp nữa vời rồi phốt,

 12. Nói thẳng đây đéo phải văn chú Mạnh. Chú Mạnh hay nói kiểu đá xoáy. Chưa baoh ngồi giảng đạo lí về lịch sử thế này. Chú đã từng bảo việc của nghệ sĩ là mua vui k phải tham gia chính trị

 13. Qua Trang page duy mạnh bài đầu tiên nhé. Nếu k phải trang chính chủ của duy mạnh thì ae report chết mẹ trang nó đi

 14. Thanh niên bốc phốt mạnh làm như mình hay mình giỏi lắm có khi lại nhầm mẹ Mạnh dởm ấy chứ. Lúc ấy đứa nào là con bò đây 😆

 15. Đúng là chính chủ rồi, em theo dõi ông này cái avt trên cmt đó là mấy tháng trc

 16. Haizz…mấy cái mộc bản gì mà bạn nói có mang ra tòa án quốc tế và có giá trị theo công ước về luật biển không…haizz

 17. Cho hỏi là cm ý xuất hiện ở đâu ạ, chứ avatar là méo giống rồi, máy tháng rồi lão này chưa thay avatar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *