Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai

Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai

Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai cả. Chính vì thế hãy tôn trọng sự khác biệt, để người dân được bày tỏ quan điểm, góc nhìn của họ trong một môi trường dân chủ có khuôn khổ.

Mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết là tinh thần chủ đạo được nêu ra trong Đại hội toàn quốc lần thứ IX Mặt trận tổ quốc (MTTQ) khai mạc sáng 19/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai
Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao tham dự khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Trong phiên khai mạc Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đã khái quát ý nghĩa trọng tâm của đại hội nhằm đánh giá tình hình khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ IX 2019 – 2024

Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai
Ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ trong phiên khai mạc Đại hội

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung sẽ được thông qua trong Đại hội lần này, tiếp đó qua hiệp thương giới thiệu các đại biểu vào Ủy ban Trung ương, tiếp đến bầu Đoàn chủ tịch, Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trước khi Đại hội toàn quốc diễn ra các cấp cơ sở đã tiến hành xong đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành cả nước.

Sau hơn 30 năm đổi mới tình hình trong nước và quốc tế biến đổi mạnh cơ hội nhiều, thách thức cũng nhiều. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận diện sâu sắc những cơ hội và thách thức đó khơi dậy tiềm năng phát huy nội lực dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII trình bày báo cáo chính trị, nhấn mạnh sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cũng như triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 -2019 trong 5 năm qua.

Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai
Ông Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam khóa VIII trình bày báo cáo chính trị

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thông qua MTTQ Việt Nam khối đại đoàn kết luôn được củng cố và phát triển. Đây là cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và là tiền đề ổn định kinh tế – chính trị. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, tham gia thi đua phát triển kinh tế được vận động triển khai toàn diện, sâu rộng có trọng tâm.

Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tích cực phát huy vai trò thông qua công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của các giai tầng trong xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng ở các cấp. Trên trường quốc tế vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao và tăng cường một phần nhờ đóng góp có hiệu quả công tác đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua đạt được nhiều kết quả tích cực là nhờ có sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là tại cơ sở. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cùng toàn Đảng toàn dân bảo vệ vững chắc biên giới hải đảo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Lắng nghe và tập hợp ý kiến

Tinh thần chủ đạo trong Đại hội IX nhiệm kỳ 2019 – 2024: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển” được ông Hầu A Lềnh nêu ra qua 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Những kiến nghị, ý kiến của Nhân dân tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc tập hợp để kịp thời phản ánh lên các cơ quan lãnh đão của Đảng và Nhà nước. Đây là môi trường để người dân được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình ở mọi góc độ trên tinh thần xây dựng đảm bảo tính dân chủ và không đi ngược với lợi ích quốc gia dân tộc. Đây chính là điểm mấu chốt cho thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước, là chiếc cầu nối lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ mọi giai tầng trong xã hội.

Bản chất con người không ai giống ai, một vấn đề có thể nhìn từ nhiều góc độ. Nên cần được lắng nghe một cách thấu đáo nhiều chiều. Khi người dân đóng góp ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Mặt trận tập hợp ý kiến thể hiện sự tôn trọng và biết lắng nghe, từ đó thúc đẩy các giá trị đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển trong Nhân dân.

Lắng nghe và tập hợp ý kiến phản biện của người dân là một cách tự điều chỉnh

Để lắng nghe và tập hợp ý kiến cần tạo môi trường tự do bình đẳng để Nhân dẫn phát huy quyền làm chủ, bày tỏ quan điểm, ý kiến với chính quyền các cấp. Đồng thời Mặt trận Tổ quốc tập trung tuyên truyền người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Có lẽ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điểm tương đồng duy nhất giữa con người trong khối đại đoàn kết dân tộc. Nơi sự khác biệt, các ý kiến phản biện trái chiều được lắng nghe và tập hợp thường xuyên.

Han Cao

Nguồn: Cánh Cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *