Già rồi mà vẫn nghịch dại, loại này chống gậy chứ chống Cộng gì nữa!

Già rồi mà vẫn nghịch dại, loại này chống gậy chứ chống Cộng gì nữa!

Già rồi mà vẫn nghịch dại, loại này chống gậy chứ chống Cộng gì nữa!Già rồi mà vẫn nghịch dại, loại này chống gậy chứ chống Cộng gì nữa!
Nguồn: Cùng troll phản động

8 Comments

  1. Sinh hoạt đoàn thể cho vui ấy mà =)). Chắc bên Mỹ ko có hội người cao tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *