Đám Phản Động Bị Dân Dạy Cho Bài Học Nhớ Đời

Đám Phản Động Bị Dân Dạy Cho Bài Học Nhớ Đời

Chiều nay, đám phản động một số nơi mò về Trại 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đòi quậy phá, khuếch trương thanh thế, live khoe mẽ, tiếp lửa cho bọn phản động đang thụ án trong trại 6, để kiếm tiền đám 3/// từ ngoại bang…

Nhiều người dân biết tin đã đến dạy cho bài học mấy con rận răng môi lẫn lộn, nặng nhất là rận Huỳnh Ngọc Chênh và Nguyễn Thúy Hạnh
Dân Thanh Chương, Nghệ an thật tuyệt vời

Đám Phản Động Bị Dân Dạy Cho Bài Học Nhớ Đời
Đám Phản Động Bị Dân Dạy Cho Bài Học Nhớ Đời
Đám Phản Động Bị Dân Dạy Cho Bài Học Nhớ Đời
Đám Phản Động Bị Dân Dạy Cho Bài Học Nhớ Đời

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *