Biết ngay cụ Tổng trở lại cái là có kẻ lên cơn mà

Biết ngay cụ Tổng trở lại cái là có kẻ lên cơn mà

Biết ngay cụ Tổng trở lại cái là có kẻ lên cơn mà. Mắc nghẹn một lần đã đủ cay rồi, ai dè mắc nghẹn lần hai nên càng cay cú hơn.Biết ngay cụ Tổng trở lại cái là có kẻ lên cơn mà
Nguồn: Trang thông tin chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *