Viết cho những người không biết phân biệt "Ngôn ngữ" và ngoại ngữ"

Viết cho những người không biết phân biệt "Ngôn ngữ" và ngoại ngữ"

Việc không công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam có ảnh hưởng gì không?
Xin khẳng định một câu chắc như đinh đóng là KHÔNG!

Nhiều người không hề có một khái niệm nào về “ngôn ngữ” và “ngoại ngữ”, với họ là 2 từ điều có nghĩa như nhau nhưng thực chất nó khác nhau xa ngàn cây số chim bay gãy cánh.
Ngôn ngữ, hay nói cách khác thì nó còn gọi là tiếng mẹ đẻ. Ngôn ngữ phản ánh bản sắc dân tộc của Quốc gia đó. Vậy nên ngôn ngữ được xem là văn hóa dân tộc.

Ngoại ngữ, nói thẳng toẹt ra là tiếng nước ngoài tức là nó là ngoài Quốc gia và chỉ dùng với mục đích giao tiếp giữa người nước này và nước khác chứ chả phản ánh được cái bản sắc văn hóa gì của người Việt Nam hết.

Việc đưa tiếng Anh từ ngoại ngữ trở thành ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam với lý do cũng chỉ là muốn nâng cao vai trò của tiếng Anh lên vì lý do củ chuối đó Việt Nam ngày càng hội nhập.
Câu hỏi đặt ra ở đây là nó phản ánh bản sắc dân tộc như thế nào? một người Việt Nam khi nói “Xin chào” sẽ hay hơn nói “Hello” ở chỗ người ta nghe sẽ biết mình là người Việt Nam – chính điều này đã phản ánh con người, dân tộc chúng ta và cũng như nghe “bông rua” biết ngay là Pháp, nghe “onichan” biết ngay là JAV hay nghe “khạp khạp” biết ngay hàng xóm,… (Khúc này hãy đọc và ngẫm nhé 🙂 )

Việc Việt Nam không công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 chả liên quan gì đến chuyện Việt Nam không chấp nhận học tiếng Anh. Dẫn chứng thứ nhất là từ trước đến giờ, Tiếng Anh là ngoai ngữ và Việt Nam vẫn hội nhập bình thường. Thứ 2, Tiếng Anh là môn ngoại ngữ có thể được xem là bắt buộc đối với học sinh sinh viên.

Vậy nên, Việc tiếng Anh không được công nhận là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nó chỉ nhằm mục đích tìm chỗ đứng cho thứ ngoại ngữ này ở Việt Nam. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ thứ 2.

Bài học của Ireland vẫn còn đó, khi còn là thuộc địa của Anh họ đã dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 và giờ bị mất luôn tiếng Irish của dân tộc. Bao nhiêu sách lịch sử, văn bản, hiến pháp là tiếng Irish giờ phải dịch hết ra tiếng Anh.

#HNT
#Cpdvn

Viết cho những người không biết phân biệt "Ngôn ngữ" và ngoại ngữ"

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *