Làm uế tạp nhà thờ

Làm uế tạp nhà thờ

Làm uế tạp nhà thờ
Nhà thờ không phải là nơi dùng để tung hô cho những kẻ phản động và tội phạm!
Làm uế tạp nhà thờ
Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *