Xứng Đáng Là Chủ Tịch Quốc Hội!

Xứng Đáng Là Chủ Tịch Quốc Hội!

Nghị Lê Thanh Vân chất vấn bộ trưởng công an Tô Lâm :

-“Vì sao số lượng tướng lĩnh ngành công an vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự nhiều vậy, ai là người chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm những cá nhân này?”

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ngay :

-“Khi bổ nhiệm, người ta tốt thì bổ nhiệm nhưng sau đó vi phạm pháp luật thì xử lý. Chuyện đó rất bình thường, tôi nghĩ câu này Bộ trưởng khỏi trả lời. Vi phạm pháp luật thì bất kỳ ai cũng bị xử lý”.

Rồi nhấn mạnh :

-”Bộ trưởng Tô Lâm không cần trả lời! ”

Xứng Đáng Là Chủ Tịch Quốc Hội!

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *