Ông Dương Trung Quốc Lại Xàm Ngôn?!

Ông Dương Trung Quốc Lại Xàm Ngôn?!

Đại biểu Dương Trung Quốc trích dẫn thơ Bác Hồ khi ông này tham gia phát biểu về “Dự án luật Phòng chống tác hại rượu, bia”. Cụ thể, ông Quốc dẫn câu thơ của Bác Hồ “Trong tù không rượu cũng không hoa” và bình luận: chỉ khi bị tước đoạt tự do mới không được uống rượu.

Dở lắm thay ông nghị Quốc. Đến cái tên của Dự luật mà ông còn cố hiểu sai. Tên dự luật là “Phòng chống tác hại rượu, bia” chứ có phải là “Phòng, chống rượu, bia” đâu. Thậm chí còn dùng kiểu Ngụy biện lợi dụng quyền lực (ad verecundiam) mà lấy uy tín không ai khác là Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm biện hộ cho quan điểm của mình. Thiết nghĩ ý kiến của ông Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) “nếu không qua được trắc nghiệm về trình độ và tâm thần thì đừng ứng cử đại biểu Quốc hội” thật là chí lý!?

Còn các bạn. Các bạn nghĩ sao về điều này? Xin cho ý kiến ở phía dưới comment. Ông Dương Trung Quốc Lại Xàm Ngôn?!

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *