Theo như các cuộc "tranh luận" tại "cộng đồng" thì mấy người ở Bolsa, ai nấy đều là "Việt cộng nằm vùng" cả

Theo như các cuộc "tranh luận" tại "cộng đồng" thì mấy người ở Bolsa, ai nấy đều là "Việt cộng nằm vùng" cả

Theo như các cuộc “tranh luận” tại “cộng đồng” thì mấy người ở Bolsa, ai nấy đều là “Việt cộng nằm vùng” cả. Nếu mà cái thông báo này là thật thì chắc cả cái Bolsa chẳng còn “người Việt” nữa.

Theo như các cuộc "tranh luận" tại "cộng đồng" thì mấy người ở Bolsa, ai nấy đều là "Việt cộng nằm vùng" cả

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *