8 Comments

  1. Mấy đứa nhỏ cố gắng mà học hành cho đàng hoàng vào.chứ học hành như củ lòn.mai mốt làm gì thì chúng mày biết rồi đấy???

  2. Nhẹ tay quá, cần tước giấy phép hành nghề của tác giả bài viết trong vài tháng như tước gplx ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *