Nghệ an: nhiều giáo dân tự nguyện tham gia Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

Nghệ an: nhiều giáo dân tự nguyện tham gia Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

Để đảm bảo số ủy viên là người ngoài Đảng đạt từ 25% – 30%, ngày 21/5/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã có Thông tri số 07 TT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội MTTQ cấp cơ sở tiến tới đại hội MTTQ cấp huyện. Đến ngày 28/02/2019, Anh Sơn đã hoàn thành đại hội MTTQ 20/21 cơ sở.

Nghệ an: nhiều giáo dân tự nguyện tham gia Uỷ ban Mặt trận tổ quốcGiáo dân huyện Anh Sơn nỗ lực trong lao động sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong ảnh: Vườn chè của hộ giáo dân Nguyễn Văn Cảnh – giáo họ Đồng Trấm. Ảnh: Tư liệu

Điểm nổi bật nhất của nhiệm kỳ 2019 – 2024 là chất lượng cán bộ trong Ban Thường trực MTTQ xã, thị trấn ở Anh Sơn được nâng lên với 100 % có trình độ chuyên môn là đại học, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

Đặc biệt, 14/21 xã, thị trấn ở Anh Sơn có đồng bào công giáo sinh sống thì cả 14 đơn vị đều có đại diện đồng bào công giáo tham gia ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã.

Trong số 450 vị ủy viên ủy ban MTTQ cấp cơ sở của 14 xã, thị trấn có đồng bào công giáo thì có đến 60 vị là người công giáo tham gia chiếm 13%, tăng 3% so với nhiệm kỳ 2013 – 2018; có 9 vị đại diện Hội đồng mục vụ 9 giáo họ trên tổng số 18 họ giáo ở Anh Sơn tham gia ủy viên ủy ban khóa mới, tăng 50% so với nhiệm kỳ trước.

Đổi với cấp huyện, đề án nhân sự đã dự thảo dự kiến số lượng ủy viên ủy ban MTTQ cấp huyện là người công giáo chiếm 12%, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước 3%.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, tin tưởng MTTQ các cấp ở Anh Sơn xứng đáng là ngọn cờ tập hợp khối đại đoàn kết trên quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguồn: Thường dân

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *