Anh “Mục” Bị “Rỗng” !

Anh “Mục” Bị “Rỗng” !

Ngày 26/2, trên facebook cá nhân của mình, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong viết:

“Những kẻ độc tài đi tới đâu là làm khổ dân tới đó. Chúng chỉ nghĩ tới bản thân mà không nghĩ tới quyền lợi của dân. Đất nước thì nghèo, nhưng chúng lại muốn thể hiện đẳng cấp bằng những việc làm…

Anh

Nguồn: Cùng troll phản động

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *